Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

159. Orientering om status vedr. covid-19

Sagsnr.: 20.00.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Orientering om status vedr. covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status og perspektiver i forbindelse med covid-19

Sagsfremstilling

Covid-19 har fortsat stor indflydelse og store konsekvenser på Kultur- og Fritidsudvalgets område. På mødet fremlægger forvaltningen en aktuel status. Samtidig fremlægges udvalgte perspektiver til udvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.