Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

160. Evaluering af Herning Bibliotekernes handleplan 2020 vedr. FN’s Verdensmål samt godkendelse af handleplan 2021

Sagsnr.: 21.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Evaluering af Herning Bibliotekernes handleplan 2020 vedr. FN’s Verdensmål samt godkendelse af handleplan 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har i 2020 arbejdet med at realisere bibliotekets handleplan vedr. FN’s verdensmål, og har bl.a. afholdt Børnefolkemøde vedr. FN’s verdensmål med mere end 2000 deltagende børn. I 2021 fortsættes indsatsen med flere folkeoplysende aktiviteter, herunder endnu et børnefolkemøde, arrangementer, udstillinger og klub for unge.


Sagsfremstilling

Evaluering af Handleplan 2020.

Herning Bibliotekerne har i 2020 arbejdet med at realisere årets handleplan vedr. FN’s verdensmål, som overordnet var inddelt i 3 kategorier.


Folkeoplysende aktiviteter for voksne: Der er afholdt 8 forskellige aktiviteter som bl.a. ”Spis med verdensmål”, Corona set indefra, Biolog Morten DD. Hansen om målene, livestreaming om Dybhavet, ”Lev for det halve” og Digital Taskforce.


Verdensmålene formidles i bibliotekernes rum, og der er etableret en fast eksponering ”Grøn HverDag” på Hovedbiblioteket, hvor materialer om FN’s verdensmålene udstilles og kan lånes. Konceptet ”Del din bæredygtighed” hvor borgerne udveksler bæredygtige tips er etableret. Der har været en udstilling vedr. opfindelsen af elektromagnetisme, biblioteket har eksponeret DR’s temasamarbejde om ”Vores Natur” med fokus på naturvidenskab, naturen og bæredygtighed, samt formidlet affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.


Herning Bibliotekernes hjemmeside har fået en særlig sektion vedr. FN’s verdensmål hvor borgerne kan finde oplysninger om aktiviteter på området, finde viden og litteratur om bæredygtighed samt dele sine tips til andre.


I projektet ”My Green Identity” er der etableret et abonnement ”Grøn HverDag” hvor borgerne på månedsbasis modtager gode tips og ideer til en grønnere livsstil samt ideer til læsestof og relevant information fra biblioteket.


Folkeoplysende aktiviteter for børn, unge og skoler: Der er afholdt Børnefolkemøde med 2435 deltagende børn. Børnefolkemødet stod på fire ben; førskoleforløb som foodchallenge og kunstforløb, daginstitutionsforløb med et ”Verdensborgerpas” og koncert til de mindste, skoleaktiviteter med foredrag af bl.a. Mogens Lykketoft, makerspace-workshop og paneldebat med lokalpolitikere samt aktiviteter på Hovedbiblioteket for familier hvor bl.a. youtubere holdt foredrag. I forbindelse med Børnefolkemødet blev der afholdt både virtuelle workshops og fysiske forløb for 170 lærere om hvordan man implementerer verdensmålene i undervisningen.


Makerspace-aktiviteter kan ikke gennemføres i udfoldet stil under Corona, idet det er en udpræget ”hands-on” aktivitet, så der er blevet gennemført mindre aktivitet end planlagt. Der er dog gennemført en festival ”Papalapap” hvor der blev bygget og spillet med pap, og der har været en temadag ”Tech i Tiden” som handlede om fremtidens teknologier.


Der er indkøbt og eksponeret en stor mængde litteratur for børn og unge vedr. verdensmålene og de indsatser de lister, og en Verdensmål-klub for interesserede børn og unge er under etablering.


Herning Bibliotekerne som bæredygtig kulturinstitution: Biblioteket er skiftet til LED på alle lokalbiblioteker og ventilationssystemet er blevet optimeret. Plastik er udfaset både hvad angår bæreposer og service mv. Overgang til elbil er forberedt.


Handleplan 2021

I 2021 prioriterer Herning Bibliotekerne fortsat den folkeoplysende indsats vedr. FN’s verdensmål højt, og forhåbningen er at intensivere indsatsen i takt med at Corona tillader at borgerne kan mødes igen. Igen i 2021 inddeles indsatsen i tre overordnede kategorier; folkeoplysning for voksne og børn samt en intern indsats om at blive en bæredygtig institution.


I 2021 vil biblioteket arbejde med: Folkeoplysende aktiviteter og arrangementer, udstillinger og formidling både fysisk og digitalt, dele og bytteplatforme, Børnefolkemøde, fritidsklub, sommerskole, undervisningsforløb og projektarbejde.


Se bilag for Handleplan for Herning Bibliotekernes indsats vedr. FN’s Verdensmål 2021.

Økonomi

Indsatsen vedr. FN’s verdensmål finansieres indenfor serviceområde 14 Biblioteker, samt ved eksterne puljeansøgninger og partnerskaber med interessenter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Evalueringen af handleplan 2020 tages til efterretning
at Herning bibliotekernes handleplan vedr. FN’s verdensmål 2021 kvalificeres og godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Herning Bibliotekernes handleplan FN's Verdensmål 2021