Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

171. VSF Q-Elite talentsatsning

Sagsnr.: 18.20.02-G01-1-20 Sagsbehandler: Elo Christensen  

VSF Q-Elite talentsatsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: - Kristina Gaardsted

Sagsresume

DBU indfører fra sommeren 2021 en ny graduering af fodboldklubberne i kvindeligaen. Vildbjerg SF Q-Elite søger om 250.000 kr. om året i to år, for at hjælpe en styrkelse af talentarbejdet i gang.

Sagsfremstilling

DBU indfører fra sommeren 2021 graduering i kvindefodboldklubberne. Det betyder, at klubberne kan tildeles en, to eller tre stjerner for deres talentarbejde. Stjernerne har stor indflydelse på seeding og adgang til de bedste rækker. Nogle af kravene til stjernerne er licensuddannede trænere og en talentchef/Head of Coaches. Vildbjerg SF har en plan for at levere den højeste standard indenfor kvindefodbolden, og dermed bevare klubbens evner til at tiltrække og fastholde talenter.


Vildbjerg SF Q-Elite har pr. 2020 hold i følgende rækker: 1. Division Kvinder, U18 DM, U16 Liga1, U14 Liga1, og er med i FCM klubsamarbejde med U11-U13. Der er 22 spillere i Talentklasserne, 13 spillere på ISI og 16 spillere på College. Der er som beskrevet et meget højt og flot aktivitetsniveau, som skyldes målrettet arbejde fra klubben gennem flere år.


På landsplan satser flere klubber i disse år intensivt på kvindefodbold. Det er medvirkende til en øget konkurrence mellem klubberne i forhold til at fastholde de talenter, som man har. Vildbjerg SF har gennem mange år vist, at de kan levere talentudvikling på et højt niveau, og lige nu spiller det bedste hold i 1. division lige under Kvindeligaen. Desuden har klubben udklækket en lang række talenter, som er rykket til andre klubber. Aktuelt er der spillere nok med Vildbjerg-rødder i den bedste række, til at man kunne lave et helt fodboldhold. For at bevare denne evne og sikre fastholdelsen af talenter i lokalområdet, og for at leve op til højeste standard indenfor DBU gradueringen, ønsker man at satse på endnu bedre vilkår for klubbens spillere.


Dette skal udmøntes gennem et nyt set-up, der blandt andet medfører anskaffelse af en ny U18-licens samt ansættelse af Head of Coaches på halv tid og øvrige halvtidsansættelser af trænere på alle afdelinger fra U16 og op til 1. division.

Økonomi

Merudgiften for det nye setup med deltidsansættelser og anskaffelse af U18-licens, som ventes klar i foråret 2021, forventes at være på 600.000 kr. pr. år. Vildbjerg SF Q-Elite er selv i gang med at realisere en del af de midler der skal bruges, og størstedelen skal findes ved investorer/sponsorer.


Herning Kommune ansøges om 250.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021, i alt 500.000 kr. til tiltrækning og fastholdelse af talenter på U-18 niveau. Udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 15, Kultur, Talentmidler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 500.000 kr. til Vildbjerg SF Q-Elite til tiltrækning og fastholdelse af talenter på U-18 niveau, fordelt med 250.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021.
at udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 15, Kultur, Talentmidler
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt, under forudsætning at Vildbjerg SF Q-Elite opnår DBU graduering.

Bilag

  • Notat omkring DBUs nye Klublicenssystem for piger 2021 - VSFQ