Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

168. Herning Faldskærmsklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

Sagsnr.: 18.15.00-P24-17-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Herning Faldskærmsklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Herning Faldskærmsklub v./ Charlotte Gram Søholm søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er et lokalt interessefællesskab med fokus på faldskærmsudspring.


Sagsfremstilling

Herning Faldskærmsklub er etableret på stiftende generalforsamling den 28. august 2015.


Foreningen har til formål at danne et socialt samlingssted for alle over 16 år med interesse for faldskærmsudspring, og som ønsker at udvikle deres teoretiske og praktiske færdigheder inden for aktiviteten.


Forening er åben for enhver som kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen har til huse på Skinderholmvej 31, 7400 Herning.


Foreningen tegner pt. 47 aktive medlemmer samt et passivt medlem. Syv medlemmer er under 25 år.

Syv af medlemmerne er bosiddende i Herning Kommune, mens resten af medlemmerne er bosiddende i 17 andre kommuner fordelt over hele landet, samt en person med ikke dansk adresse. I alt er 14% af medlemmerne bosiddende i Herning Kommune, hvilket er den største procentvise del af medlemmerne. Herning Kommune fungerer i øvrigt som hjemmehørende kommune på grund af de gode faciliteter i forhold til faldskærmsudspring, som ikke findes mange steder i landet.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter i udkast, der ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.


Foreningen falder efter forvaltningens vurdering ind under idrætsforeninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven
at foreningen opfordres til at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 700 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Vedtaegter_JALSEHB_Vedtægter Herning Faldskærmsklub 2020 - Med ændringer der skal på valg til generalforsamling.pdf