Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

172. Bloktilskud 2021

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-6-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Bloktilskud 2021