Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 12. juni 2013
Mødested: Textilforum, Vestergade 20, Herning - Fællesmøde med Børne- og Familieudvalget

Dagsordenpunkter

80. Fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om endelig kontraktindgåelse Snejbjerg ny Skole- og Halbyggeri