Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

96. Generationernes Hus

97. Status på kulturpolitikken

98. Teatret Kimbri søger tilskud til projektet "Visioner fra Vandkanten"

99. Kontrast søger om tilskud til Ordfestival 2020

100. Kulturkompagniet søger om tilskud til kulturprojektet "Stenen på Resdal Baune"

101. Fire lokale kunstnere søger om tilskud til promovering af deltagelse i SPOR KUNSTEN 2020

102. Ansøgning om tilskud til kunstprojektet Deep Performance Art Walk

103. Hernings Kultur Historie - et lokalhistorisk indsamlings- og formidlingsprojekt

104. SIND Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole søger om tilskud til udvikling af projektformater for meningsfulde partnerskaber

105. Orientering om formandsbeslutning vedr. tilskud til renovering af halgulv i Multicenter Sunds

106. Igangsætning af projekt i Sydbyen

107. Operaen i Midten - Årsregnskab 2019

108. Herning Billedskole - Årsrapport 2019

109. Orientering om bevilling fra Ungepuljen

110. Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget