Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

109. Orientering om bevilling fra Ungepuljen

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om bevilling fra Ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om bevilling fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

På baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen vedtaget af KFU på møde 18. marts 2013, har forvaltningen i perioden marts - 14. juli 2020 bevilliget følgende:


Marie Poulsen har 9. juli søgt om tilskud på 11.000 kr. til arrangementet Hard Night. Hardstyle er en elektronisk musikgenre, som ikke i stor stil er repræsenteret i Herning. Dog er der en DJ i byen, som gør det indenfor denne genre; DJ Areliz. Det er i samarbejde med ham, at Marie via sine kontakter til Kontrast og Terminalen har udviklet arrangementet Hard Night. Arrangementet består af DJ sessions med DJ Areliz og DJ Quest og skal foregå på Terminalen i august. Budgettet for arrangementet udgør 11.000 kr., hvoraf de største poster er dørmænd og leje af udstyr. Der er også sat midler af til honorar til DJs, forplejning og fotograf til dokumentation af eventet. Der tages jf. ansøger højde for alle retningslinjer i forhold til Corona.

Der er 13. juli bevilliget 5.000 kr. til arrangementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med arrangementet.


Yasmin Wearing fik i juni bevilliget 7.000 kr. fra KFUs rådighedsbeløb til filmprojektet "Når man elsker nogen". Hun ønsker at lave en film om sit eget ungdomsliv fyldt med mobning, angst, depression, ensomhed og ikke mindst mødet et voldsomt parforhold med psykisk vold, jalousi, kontrol og manipulation. Det er kapitlet med oplevelserne fra parforholdet, som Yasmina vil omsætte til kortfilmen "Når man elsker nogen". Det er hendes egen historie, og hun har selv skrevet manuskriptet. Handlingen udspiller sig i Herning, hvor vi møder 19-årige Mina, som stadig er mærket af flere år med mobning og depression, da hun forelsker sig i den jævnaldrende Niklas. En person som viser sig at være en helt anden, hvor kontrol, dominans, jalousi og trusler bliver altoverskyggende. Et af filmens formål er således at iscenesætte og påpege problematikker, der sjældent ses eller tales om. Psykisk og fysisk kærestevold er stadig et tabu og noget man oftest holder for sig selv. Man er bange for andres reaktion, man er bange for at stå alene, og man er særligt bange for den person, der udøver volden. Filmen optages i august og september 2020. Der er bevilliget 5.000 kr. fra Ungepuljen som yderligere tilskud til filmprojektet, hvis samlede budget er 16.900 kr.Der er i indeværende år tidligere bevilliget midler til Limbo Event og Electro Event.


Der resterer herefter 31.500 kr. af Ungepuljen for 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.