Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

104. SIND Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole søger om tilskud til udvikling af projektformater for meningsfulde partnerskaber

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-6-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

SIND Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole søger om tilskud til udvikling af projektformater for meningsfulde partnerskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

SIND Herning-Ikast-Brande (SIND) og Den Jyske Sangskole søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til projektudviklingsmidler til fælles arbejde med verdensmålene.


Sagsfremstilling

SIND og Den Jyske Sangskole søger Kultur- og Fritidsudvalget om 7.500 kr. til udviklingen af strategisk og bæredygtigt arbejde med FN’s 17 verdensmål. Der vil blandt andet arbejdes indgående med emner som Sundhed og Trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed, Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Partnerskaber for handling.


I samarbejde med Herning Kommune, Boligselskabet Fruehøjgaard og eventuelt andre relevante parter, er målet at kunne bidrage med udviklingen af langsigtede projekter. Samarbejdets fundament skal bestå af et fælles værdisæt og en sammenlignelig modus operandi.


Ved at arbejde sammen og blive kloge på fælles erfaringer og metoder vil det skabe nye muligheder for både SIND og Den Jyske Sangskole. Hos SIND vil det i samarbejde med Fruehøjgaard blive muligt at tilbyde endnu mere kvalificerede kulturtilbud til borgerne fremadrettet, mens Den Jyske Sangskole vil kunne nå en borgergruppe, som det ellers ville være vanskeligt at nå.


Midlerne søges til en overordnet projektudvikling med henblik på fremtidig implementering.


Forvaltningen oplyser, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. april 2020, pkt. 52 blev bevilliget 10.000 kr. til SIND i forbindelse med mulig lokal forankring omkring ph.d. projektet "Kunsten at danse med sjælen". Denne forankring bliver ikke mulig, hvorfor midlerne tilbageføres.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 7.500 kr. til SIND Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskoles fælles projektudvikling om meningsfulde partnerskaber
at tilskuddet er betinget af, at forvaltningen løbende orienteres om samarbejdets udvikling og resultater
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

  • SIND og DJS - Ansøgning til Kultur og Fritid.docx