Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

103. Hernings Kultur Historie - et lokalhistorisk indsamlings- og formidlingsprojekt

Sagsnr.: 20.00.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Hernings Kultur Historie - et lokalhistorisk indsamlings- og formidlingsprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kurt H. Jørgensen (KHJ) sender 26. juni ansøgning om støtte på 50.000 kr. til "Hernings Kultur Historie", som er et lokal- og kulturhistorisk indsamlings- og formidlingsprojekt. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om der skal ydes økonomisk støtte til projektet.

Sagsfremstilling

Projektet munder ud i dels en etablering af ny og moderne formidling af Hernings kultur historie og en bogudgivelse. Projektet består af research og indsamling af ny dokumentation, som skal danne grundlaget for produktion af bogen og udvikling af for eksempel vandringer, lydspor (a la Hernings Hemmelige Historier) og små videofilm. Den konkrete formidling af den samlede viden udvikles i dialog med forvaltningen, som foreslår at tænke formidlingsprodukterne ind i brandingen af kulturen og kunstens Herning, hvor der i forvejen er en række indsatser, som projektet kunne komplimentere (for eksempel HerningErKultur, kulturfesten, kulturaktørernes egen branding og den kommende natur- og kulturhistorisk formidlingsindsats). På den måde kommer projektet flere borgere til gode, da de rækker ud mod en anden, ny og yngre målgruppe end det traditionelle segment, der køber bøger. Formidlingsinitiativerne kunne sættes i spil i forhold til kommunens Bevæg Dig For Livet indsats (evt. med lydspor eller lignende).


"Hernings Kultur Historie" skal være den første samlede beskrivelse og formidling af Hernings kulturelle historie. Herning er kendt for et dynamisk erhvervsliv, et alsidigt sports- og fritidsliv, men også for et kulturliv med blandt andet højskoler, Birk-området, kunstmuseer med videre.

Der er gennem tiderne skrevet meget om erhvervslivets historie, erhvervslederes erindringer og tekstilindustriens betydning, men der er endnu ikke en samlet beskrivelse af Hernings kulturelle historie. En beskrivelse, som jf. KHJ passende kunne tage udgangspunkt i den første folkehøjskole i Hammerum fra 1867.


Beskrivelsen skal både være historien om den kulturelle udvikling gennem tiderne, men også en indsamling og dokumentation af de institutioner, vi kender i dag. For eksempel CHPEA-Museum, Museum Midtjylland, Fermaten, Team Teatret, Søby Brunkulsmuseum, Herning Kirkes Drengekor, Skovsnogen - for blot at nævne nogen. Det er også beskrivelsen af en lang række foreninger, som er en del af forudsætningen for det samlede billede. Det er også de begivenheder, som er med til at definere Herning, blandt andet Herning Rocker, kulturfestivalen og Herning Opera Festival. Den kulturelle historie er endvidere de fysiske rum, der har dannet og fortsat danner rammerne om den kulturelle udfoldelse.


Historien skal belyse begivenheder og institutioner og favne de nedslag, der har gjort en forskel, analysere vilkår, forudsætninger, beslutninger og resultater.


Målet med projektet er en indsamling af nyt materiale, en bearbejdning og en senere formidling på flere platforme. Derudover er denne ansøgning baseret på, at der også kommer et fysisk udtryk i form af en indbundet bog med cirka 250 sider (udgivelse 2022).


KHJ inviterer Herning Kommune til at indgå i en dialog om fortsættelsen og udviklingen af projektet.


Partner omkring forlagsarbejdet er Herning-forlægger P.H. Mikkelsen (Systime + Filo). Historisk Forening har givet tilsagn om samarbejde, og andre vil blive involveret.


Forvaltningen oplyser, at projektet omhandler hele Herning Kommune og ikke kun det gamle Herning Kommune eller Herning By. En del af projektet er at synliggøre de tråde, som kunsten og den kulturelle historie binder i hele kommunen.

Økonomi

Budgettet for Hernings Kulturhistorie balancerer ved 510.000 kr. Den størtste post er research, redaktion, tekster, foto og rettigheder på 232.000 kr. Derudover indholder projketet grafisk arbejde, produktion af bog, moderne formidling og diverse. Indtægterne skal komme fra fonde og sponsorer. Der søges ialt 9 sponsorer / fonde om 50.000 kr. hver. KFU ansøges om 50.000 kr. Projektet kan skaleres en smule, men det er ansøgers hensigt at gennemføre det fulde projekt, dog under forudsætning af fuld finansiering. Finansieringen skal på plads inden projektet igangsættes.

Ansøger oplyser ultimo juli, at Midtjydsk Skole- og Kulturfond har bevilliget 50.000 kr. til projektet, og Historisk Forening har givet tilsagn om både praktisk og økonomisk støtte.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til projektet "Hernings Kultur Historie".
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, kontor 364-02-112-01, hvor der per 22. juni 2020 resterer 804.880 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning til Herning Kommune om tilskud til Hernings Kultur Historie