Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

101. Fire lokale kunstnere søger om tilskud til promovering af deltagelse i SPOR KUNSTEN 2020

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Fire lokale kunstnere søger om tilskud til promovering af deltagelse i SPOR KUNSTEN 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fire lokaler kunstnere søger tilskud til promovering af deltagelse i arrangementet SPOR KUNSTEN - åbne værksteder 2020.


Sagsfremstilling

Den lokale kunstner Birgit Kirke fremsender i samarbejde med kunstnerne Hanne Schmidt Klemmensen, Ulla Gerd Christensen og Else Duedahl ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til markedsføring og annoncering i forbindelse med deltagelse i arrangementet SPOR KUNSTEN - åbne værksteder 2020 den 3.-4. oktober 2020.


SPOR KUNSTEN er en årligt tilbagevendende begivenhed tovholdt af en Aarhus-baseret forening til formålet. I forbindelse med arrangementet åbner en række professionelle kunstnere dørene til deres private værksteder. Foreningen har eksisteret i 21 år, og er et samarbejde med professionelle kunstnere fra henholdsvis Syd-Djurs, Aarhus, Skanderborg, Viborg, Horsens, Silkeborg og Herning. Arrangementet har i gennemsnit haft 75 deltagende kunstnere de sidste fem år samt et anslået besøgstal på 4.000 pr. år.


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 16. september 2019, pkt. 111 ansøgning om deltagelse i SPOR KUNSTEN 2019. Der blev bevilliget 5.000 kr. til promovering og markedsføring. Sidste års markedsføring genererede et besøg på 30-60 personer hos hver enkelt kunstner. Det oplyses til forvaltningen, at der kom besøgende fra både Aarhus og Vejle til de lokale åbne værksteder i Herning Kommune samt et bredt udsnit af borgere fra hele kommunen. Dertil kommer besøg fra unge aspirerende kunstnere med interesse for viden om det professionelle erhverv som kunstner. I den sammenhæng kan de lokale kunstnere anses som rollemodeller og mentorer for de unge kunstnerspirer, hvilket også bidrager til værdien i at udbrede kendskabet til flere at kommunens udøvende kunstnerne.


Det ansøgte beløb på 10.000 kr. til promovering af den lokale deltagelse i SPOR KUNSTEN 2020 ønskes som tidligere benyttet til markedsføring ved blandt andet indfaldsvejsskiltene og annoncering i Herning Folkeblad. Det lokale arrangement er i år udvidet med en ekstra kunstner. På sigt ønskes der endnu flere lokale deltagere samt at gøre arrangementet og konceptet synligt i andre sammenhænge.


Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet ønskes brugt til promovering, annoncering og PR. Der ønskes blandt andet annoncering på indfaldsvejsskiltene samt annonce i Herning Folkeblad.


Kunstnernes egenbetaling til arrangementet dækker over 1.000 kr. pr. person som bidrag til det officielle katalog samt arbejdstid og eventuelle udgifter i forbindelse med de åbne værksteder den 3.-4. oktober 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 8.000 kr. til promovering og markedsføring i forbindelse med den lokale deltagelse i SPOR KUNSTEN den 3.-4. oktober 2020
attilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

  • Spor Kunsten 2020 - Herning - ansøgning og bilag.docx