Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

100. Kulturkompagniet søger om tilskud til kulturprojektet "Stenen på Resdal Baune"

Sagsnr.: 20.01.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kulturkompagniet søger om tilskud til kulturprojektet "Stenen på Resdal Baune"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturkompagniet i Herning Kommune v./ Doris Nielsen søger tilskud til kulturprojektet ”Stenen på Resdal Baune” i Sørvad.


Sagsfremstilling

Kulturkompagniet i Herning Kommune ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af kulturprojektet ”Stenen på Resdal Baune” den 31. august – 4. september 2021.


Projektet er et nyskrevet skuespil, hvor Resdal Baune i Sørvad bliver omdrejningspunktet. Resdal Baune er en del af Trehøje Naturpark, og har mellem 1935-1960 lagt plads til en årligt samlende folkefest. Herefter har pladsen også været benyttet til sommerrevyer. Foreningen oplyser til forvaltningen, at der i øjeblikket arbejdes på de nødvendige tilladelser til benyttelse af området, ved både Natur og Grønne Områder samt Brand og Redning.


Igennem en kulturel oplevelse med både genfortællinger af lokalhistorien samt fiktive fortællinger, sang og musik er formålet at understøtte det lokale fællesskab og samtidig skabe øget fokus på Sørvad-områdets muligheder.


Projektet har en frivillig forankring, og omkring 60 frivillige har i første omgang meldt deres støtte til projektet. Lokalarkivet i Sørvad samt ældre borgere i området hjælper til med materialer omkring området og dets historie, og det er derudover ønsket at involvere den lokale skole og børn i projektet.


Projektet instrueres af Kirsten Aastrup og ledes af en styregruppe, der udover instruktøren består af to frivillige projektledere, formanden for Kulturkompagniet i Herning Kommune, formanden for Vinding Ungdoms- og Idrætsforening, formanden for scenebyggeriet samt en økonomistyrende frivillig fra lokalområdet.


Økonomi

Projektets budget balancerer ved 450.000 kr.


Udgifterne består af dækning af honorar til instruktør, komponist, forfatter, sangcoach, producent af sangtekster og scenografisk vejledning på 57.500 kr., lys, lyd og scenografi til 195.000 kr., sminke og rekvisitter til 10.000 kr., strøm til 8.000 kr., catering og forplejning til 10.000 kr., administrationsudgifter til blandt andet kontorartikler, møder, hjemmeside og oprettelse af booking til 33.500 kr., praktiske udgifter til blandt andet generatorleje, etablering af midlertidig p-plads, tribune og etablering af pladsen til 96.000 kr., lokaleleje til 10.000 kr. og slutteligt PR og markedsføring til 30.000 kr.


Indtægterne består af et ønsket billetsalg på i alt 135.000 kr. (900 billetter á 150 kr. stk.), medlemsbilletter til 2.500 kr. (50 billetter x 50 kr.), ansøgte sponsorater fra blandt andet Dansk Amatør Teater og Scenekunst samt Nordea Fonden på i alt 147.500 kr., ansøgt underskudsgaranti ved Kulturelt Samråd på 75.000 kr., salg af annoncer i program til 10.000 kr., salg fra boder til 10.000 kr., det ansøgte beløb fra Kultur- og Fritidsudvalget på 50.000 kr. samt en egenbetaling på 20.000 kr.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturkompagniet i Herning Kommune bevilliges 40.000 kr. til opsætning og afvikling af kulturprojektet "Stenen på Resdal Baune"
at tilskuddet er betinget af, at de nødvendige tilladelser og den resterende finansiering kan opnås
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Budget - Stenen på Resdal Baune 2021.pdf
  • Ansøgning - Stenen på Resdal Baune 2021.pdf