Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

99. Kontrast søger om tilskud til Ordfestival 2020

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast søger om tilskud til Ordfestival 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kontrast søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til afvikling af Ordfestival 2020.


Sagsfremstilling

Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 43.000 kr. til afviklingen af Ordfestival 2020 den 1.-3. oktober 2020.


Ordfestivalen tager over tre dage udgangspunkt i forskellige former for at benytte ordets magt, hvor otte udøvere hver dag får mulighed for at repræsentere sin respektive udtryksform. De tre former omfatter poetry slam, rap og stand-up.


Poetry Slam:

I samarbejde med Kultivator v./ Thomas Thisted skabes et poetry slam arrangement med fokus på både kendte og ukendte deltagere. Der vil under arrangementet være afsat tid til bearbejdning af tekster, samt mulighed for at få råd og vejledning af professionelle digtere. Aftenen sluttes af med en fælles oplæsning, hvor et vilkårligt publikum udpeges til dommer og kroner den bedste deltager, der belønnes med en præmie.


Beat 'em Up (Rap):

Beat 'em Up er et koncept, som Kontrast og Patrick Jakobsen har kørt siden 2014 med forskellige arrangementer og tiltag. Under arrangementet vil rappere to og to konkurrere mod hinanden med free-style rap. Finalen konkluderes igennem en fire minutter lang fælles rap, hvor rapperne skiftes til at have ordet. Vinderen præmieres, og det forventes ligeledes at publikum vil kunne præmieres gennem sponsorater.


Stand-up:

Ordfestivalen afsluttes med en aften i morskabens tegn, hvor både professionelle og upcoming komikere får mulighed for at gå scenen. Forventningen er at kunne præsentere etablerede navne som Carsten Bang og Torben Chris samt en række andre dygtige komikere som eksempelvis Jeff Wallentin og Phillip Devantier.


Økonomi

Det fremsendte budget balancerer ved 99.000 kr.


Udgifterne består af 15.000 kr. i honorar til poetry Slam, 18.000 kr. i honorar til rappere samt 30.000 kr. i honorar til komikere. Dertil kommer en udgift på 15.000 kr. til transport for 24 personer, forplejning på 6.000 kr. til 24 deltagere og seks frivillige samt slutteligt 10.000 kr. til leje af teknik og 5.000 kr. til markedsføring.


Indtægterne består af et anslået beløb på 10.000 kr. fra entreindtægter (100 billetter á 50 kr. stk. samt 50 billetter á 100 kr. stk.), ansøgt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 43.000 kr., ansøgt fælles tilskuds- og underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd på 41.000 kr. samt en egenfinansiering på 5.000 kr.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 40.000 kr. til Ordfestival 2020
attilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • ORDFESTIVAL 2020 I KONTRAST.pdf
  • Budget - Ordfestival 2020.xlsx