Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

98. Teatret Kimbri søger tilskud til projektet "Visioner fra Vandkanten"

Sagsnr.: 20.01.05-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Teatret Kimbri søger tilskud til projektet "Visioner fra Vandkanten"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teatret Kimbri søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til afvikling af projektet "Visioner fra Vandkanten" i Herning Kommune.


Sagsfremstilling

Teatret Kimbri søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 40.000 kr. til lokal afvikling af projektet "Visioner fra Vandkanten" den 18.-19. maj 2021.


Teatret Kimbri er baseret i Aarhus men turnerer med forestillinger i hele landet via hestevogn. Teatret finder inspiration i mødet mellem mennesker, og gør derfor meget ud af at understøtte det meningsfulde fællesskab med kultur og teater som omdrejningspunkt.


Projektet "Visioner fra Vandkanten" omfatter en hestevognstrukket kulturkaravane, der i løbet af 67 dage mellem april og juni 2021 flytter sig fra Møn til Skagen, og derved kommer igennem en stor del af landet. I Herning Kommune ønsker man at køre karavanen langs Skjern Å og gøre ophold med kulturoplevelser i Skarrild og i Sdr. Felding. Forvaltningen har efter aftale med teatret afsøgt mulighederne for lokaler samarbejdspartnere, og der forekommer at være stor lokal opbakning til projektet.


Hestevognen er bemandet af en samling af internationale artister, der både med færdige forestillinger og samarbejde med lokale aktører vil skabe stedsspecifikke performances. Omkring Skarrild er ønsket, at stykket "Livets Vand" udføres i åen, og dermed benytter den lokale natur som en del af forestillingens omdrejningspunkt. Udover denne forestilling kommer teatret også med stykket "Sælkvinden", der kan spilles i Sdr. Felding. Teatret står selv for fremskaffelse af relevante tilladelser. Udover de planlagte forestillinger bidrager karavanen også med musik og parader under turen.


En del af både projektets og teatrets hovedfokus omhandler den langsomme rejsefacon, der er med til at sætte fokus på en lang række samfundsrelevante tematikker som omstillingsparathed, klima, stress og forbrug af ressourcer.


Som en del af vognens mandskab er også antropologi- og oplevelsesøkonomistuderende fra Aarhus Universitet samt en arkitekt. Deres rolle er at beskrive sociale og kulturelle potentialer på turen samt at indsamle og formidle de erfaringer, som der vil opstå gennem samarbejdet med forskellige borgergrupper, foreninger og andre lokale aktører.


Hele projektet afsluttes med deltagelse i Aarhus Festuge med forestillingen ”Når vandene mødes”, der tager udgangspunkt i erfaringer og scener fra hele karavanens rejse. Slutteligt afholdes også en konference omkring publikumsinvolvering, og der foretages genvisit hos lokale samarbejdspartnere, der får overrakt den bog som lektor i antropologi Susanne Højlund skriver om projektets erfaringer.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 40.000 kr. til forestillinger i forbindelse med projektets lokale afvikling.


Stykket ”Sælkvinden” opføres én gang for 6.000 kr. mens ”Livets Vand” opføres to gange for i alt 34.000 kr. Teatret oplyser til forvaltningen, at der i øjeblikket afventes svar på om "Livets Vand" kan blive refusionsberettiget. Den reelle udgift vil dermed halveres, da der efterfølgende kan søges 50% statsrefusion på forestillingen.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 40.000 kr. til i alt tre lokale forestillinger under projektet ”Visioner fra Vandkanten”
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 22 juni 2020 resterer 804.880 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • VISIONER FRA VANDKANTEN - projektbeskrivelse.pdf