Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

83. Yderligere gradvis åbning af biblioteksservice på Herning Bibliotekerne

84. Orientering om Covid-19 på Kultur- og Fritidsområdet

85. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg.

86. Oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget arbejde med FN's 17 Verdensmål

87. Herning Musikskole - Årsregnskab 2019

88. Museum Midtjylland - Årsrapport 2019

89. Museum Midtjylland ansøger om tilskud til udvikling af formidlingsinitiativer

90. Når man elsker nogen - ansøgning om tilskud til kortfilmsproduktion

91. Ansøgning om tilskud til teaterprojektet "Mød mig i mørket 2"

92. Sportscenter Herning søger om tilskud til udskiftning af gulve i idrætshaller/ sale

93. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2021-2024

94. Ideoplæg

95. Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget