Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

83. Yderligere gradvis åbning af biblioteksservice på Herning Bibliotekerne

Sagsnr.: 21.01.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Yderligere gradvis åbning af biblioteksservice på Herning Bibliotekerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Pga. nye retningslinjer vedr. biblioteksservice fremlægges nu forslag til ændrede åbningstider pr. 8. juni til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bibliotekerne åbner trinvist mere op for publikum og biblioteksservices fra den 27. maj og igen fra den 8. juni. I fald der kommer nye retningslinjer fra myndighederne før sommerferien tilpasses publikums adgang til biblioteksservices endnu engang. 

 

Fra 27. maj:

Adgangsbegrænsningen er ophævet, og der kan tages ophold i biblioteket. Biblioteket indrettes så der holdes afstand, og borgerne kan ikke benytte PC, print, makerspace, gaming, studierum og legetøj. Hovedbiblioteket er fortsat lukket fra Smedegades parkering, da der fortsat udleveres bogposer. Bibliotekerne må ikke være selvbetjente.

 

Åbningstider (bibliotekerne er bemandede):

·        Hovedbiblioteket; Kl. 10-17.00 mandag – fredag, Kl. 10.00-15.00 lørdag - søndag

·        Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sunds lokalbiblioteker; Kl. 12.00-17.00 mandag -fredag. Hammerum-Gjellerup Bibliotek er lukket.

 

Fra 8. juni:

Borgerne kan fortsat ikke benytte PC, print, makerspace, gaming, studierum og legetøj, og bibliotekerne må ikke være selvbetjente. Der afholdes ikke arrangementer, og en del aktiviteter afvikles online, men mindre aktiviteter som læsekredse genoptages nu i bibliotekets mødelokaler. Bogposerne ophører og indgangen mod Smedegades parkering åbnes.

 

Åbningstider (bibliotekerne er bemandede):

  • Hovedbiblioteket; Kl. 10.00-18.00 mandag-torsdag, kl. 10.00-17.00 fredag, kl. 10.00-15.00 lørdag og kl. 10.00-16.00 søndag.
  • Aulum; Kl. 11-17 mandag og kl. 10-16 onsdag.
  • Kibæk; Kl. 10-16 tirsdag og kl. 12-18 torsdag.
  • Sunds; Kl. 12-18 tirsdag og kl. 9-15 torsdag.
  • Vildbjerg; Kl. 10-16 tirsdag og kl. 12-18 torsdag.
  • Hammerum-Gjellerup; lukket indtil Lindbjergskolen ferielukker, hvorefter Hammerum-Gjellerup Bibliotek åbnes i de formidlerbetjente åbningstider sommeren over; Kl. 9.00-15.00 mandag og kl. 12.00-18.00 onsdag.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de foreslåede åbningstider godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.