Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

84. Orientering om Covid-19 på Kultur- og Fritidsområdet

Sagsnr.: 30.10.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Orientering om Covid-19 på Kultur- og Fritidsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på Covid-situationen

Sagsfremstilling

På mødet fremlægger forvaltningen den aktuelle status for kultur- og fritidsudvalgets område, på baggrund af den pågående Covid-situation.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker en politisk behandling af hvilke muligheder jubilæumsfonden har for at yde støtte til beboer- og forsamlingshuse i relation til corona-nedlukningen.