Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

92. Sportscenter Herning søger om tilskud til udskiftning af gulve i idrætshaller/ sale

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sportscenter Herning søger om tilskud til udskiftning af gulve i idrætshaller/ sale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sportscenter Herning søger om tilskud til omfattende renovering/ udskiftning af halgulve hhv. i sportscentrets multihal (svarede til 3 stk. 20 x 40 m haller), håndboldhallen og centrets 4 kampsportslokaler.

Sagen har tidligere været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 16. juni 2016, pkt. nr. 96, hvor det blev besluttet, at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende og igen på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 27. maj 2019, pkt. nr. 53, hvor der blev bevilget 298.000 kr. til udskiftning af gulv i håndboldhallen grundet akut behov.

Sagsfremstilling

Gulvene i Sportscenter Herning stammer fra etablering af byggeriet i 2000. Gulvene er lavet af pulastic (flydende vinyl), hvor multihallen er lagt på beton og uden et korrekt affjedret sportsgulv. Vinylbelægningen er efterhånden nedslidt, hvor gulvenes strækningsevne er aftaget så meget, at der opstår revnedannelser ved belastning. Revnedannelserne bevirker, at der sker vandnedsivning ved gulvvask, som accelererer nedbrydningen af gulvet og undergulvet.

 

Gulvenes restlevetid er jf. besigtigelse af Herning Kommunes Ejendomsafdeling vurderet til ca. 2-3 år for hallerne og 4-6 år for kampsportslokalerne.

 

Det er et stort ønske at få udskiftet gulvene og få lagt et korrekt affjedrende sportsgulv i multihallen med henblik på at minimere risiko for overbelastningsskader hos de mange aktive udøvere. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed udgør 550 kr. pr. m2 inkl. opstregning. Håndboldhallen og kampsportslokalerne har den fornødne sportsopbygning/ stødabsorbering, hvorfor der her kun er behov for en ny overflade et såkaldt "facelift", hvor budgetterede udgifter udgør 200 kr. pr. m2. Hertil kommer udgifter til opstregning på 30.000 kr. pr. 20x40 meter bane.

 

Budgetterede udgifter:

  

Hal/ lokale

Antal m2/ pris

Udgift, ex. moms

Multihal, nyt gulv inkl. opstregning

3.000 m2 x 550 kr.

 1,650 mio. kr.

Håndboldhal, facelift

1.060 m2 x 200 kr.

 0,212 mio. kr.

Håndboldhal, opstregning

20 x 40 m. bane á 30.000 kr.

 0,030 mio. kr.

Kampsportslokaler, facelift

1.148 m2 x 200 kr.

 0,230 mio. kr.

Tidligere bevilget ifm. akut udskiftning af gulv jf. KFU 27/5-2017

 

-0,298 mio. kr.

I alt

 

1,824 mio. kr.

    

Sportscenter Herning forventer selv at kunne bidrage med ca. 100.000 kr. ifm. en udskiftning/ renovering af idrætsgulve i multihal, håndboldhal og kampsportslokaler, hvor multihallen har den højeste prioritet.

 

Sportscenter Hernings formueforhold jf. regnskab 2019:

 

  • Årets resultat: 56.790 kr.
  • Egenkapital: 863.980 kr.
  • Likvide beholdninger: 2.103.561 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at der ifm. frigivelse af anlægsbevilling af fase 1 Projekt Ny Holing, jf. byrådsbeslutning af 15/11-2016, pkt. nr. 293, blev afsat 0,327 mio. kr. til renovering af halgulve i badmintonhallen og opvisningshallen. Renoveringen er gennemført i 2017.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Sportscenter Herning - Årsrapport 2019