Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

91. Ansøgning om tilskud til teaterprojektet "Mød mig i mørket 2"

Sagsnr.: 20.01.01-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ansøgning om tilskud til teaterprojektet "Mød mig i mørket 2"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Kulturkompagniet i Herning Kommune har den 18. maj 2020 fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 8.000 kr. til teaterprojektet "Mød mig i mørket 2".

 

Sagsfremstilling

Foreningen Kulturkompagniet i Herning Kommune ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til teaterformidlingsprojektet "Mød mig i mørket 2". Projektet afvikles i samarbejde med Vind Kirke og Tjørring Kirke, og afvikles henholdsvis den 26. august 2020 ved Vind Kirkegård og den 9. september 2020 ved Tjørring Kirkegård. Projektet er en opfølgning til projektet "Mød mig i mørket", der blev afholdt i 2019. Til sidste års forestillinger var der mellem 200-250 besøgende pr. aften.

 

"Mød mig i mørket 2" benytter samme koncept som tidligere år, hvor indholdet baserer sig på fortællinger eller historier fra den egn, hvor forestillingen foregår. Emnerne for forestillingen udvælges af Leif Sepstrup fra Slægtshistorisk Arkiv Herning. Formålet med forestillingerne er at skabe en følelsesmæssig oplevelse, hvor publikum gennem viden, nærhed og aktualitet oplever, hvordan kirkegården med gamle historier vækkes til live. Forestillingerne tager udgangspunkt i direkte formidlingsteater, hvor gamle begravede historier og fortællinger fra lokalmiljøet gives nye perspektiver og vinkler.

 

Der vil være 8-10 skuespillere involveret i de to forestillinger, og der er skrevet sange og tekster specielt til begge forestillinger. Kirsten Aastrup er instruktør på projektet, der ledes af Kathrine Skjønnemann Poulsen.

 

Økonomi

Foreningen har fremsendt et budget med 39.000 kr. i udgifter og 25.500 kr. i indtægter. Der udvises således et underskud på 13.500 kr.

 

Udgifterne består af 15.000 kr. til diverse materialer, 3.000 kr. i honorarudgifter, 11.000 kr. til lyd og lys, 2.500 kr. til PR, 3.500 til kørsel, 2.000 kr. til forplejning samt

2.000 kr. til diverse.

 

Indtægterne består af 5.000 kr. i egen supplering fra Kulturkompagniet i Herning samt 6.000 kr. fra menighedsrådene tilsammen. Hertil kommer det ansøgte tilskud på 8.000

kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget. De resterende angivne midler på 6.500 kr. søges finansieret hos Dansk Amatørteater Samvirke (DATS) samt en enkelt fond. Foreningen oplyser til forvaltningen, at underskuddet på 13.500 kr. forventes søgt hjem gennem andre fonde samt Kulturelt Samråd.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 8.000 kr. til Kulturkompagniet i Herning til afvikling af projektet "Mød mig i mørket 2" på betingelse af, at den resterende finansiering kan opnås

 

attilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 24. maj 2020 resterer 893.660 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om "Mød mig i mørket 2" til Herning Kommune.pdf