Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Via Skype

Dagsordenpunkter

90. Når man elsker nogen - ansøgning om tilskud til kortfilmsproduktion

Sagsnr.: 20.02.05-P20-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Når man elsker nogen - ansøgning om tilskud til kortfilmsproduktion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Yasmin Wearing har 15. maj sendt ansøgning, budget, manuskript og synopsis vedr. kortfilmen "Når man elsker nogen". Hun søger om et tilskud på 7.000 kr. til produktion af kortfilmen. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Yasmina Wearing er 22 år, handicaphjælper, frivillig ungerådgiver i Headspace Herning og foredragsholder. Hun holder foredrag på skoler, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige steder om sit eget ungdomsliv fyldt med mobning, angst, depression, ensomhed og ikke mindst mødet et voldsomt parforhold med psykisk vold, jalousi, kontrol og manipulation. Det er kapitlet med oplevelserne fra parforholdet, som Yasmina vil omsætte til kortfilmen "Når man elsker nogen". Det er hendes egen historie, og hun har selv skrevet manuskriptet.

 

Handlingen udspiller sig i Herning, hvor vi møder 19-årige Mina, som stadig er mærket af flere år med mobning og depression, da hun forelsker

sig i den jævnaldrende Niklas. Han giver hende den tryghed og opmærksomhed, hun savner, og de flytter hurtigt sammen. Men opmærksomheden har en pris. Han, der skulle være hendes livs kærlighed, viser snart sin sande personlighed. En person hvor kontrol, dominans, jalousi og trusler er altoverskyggende.

 

Et af filmens formål er således at iscenesætte og påpege problematikker, der sjældent ses eller tales om. Psykisk og fysisk kærestevold er stadig et tabu og noget man oftest holder for sig selv. Man er bange for andres reaktion, man er bange for at stå alene, og man er særligt bange for den person, der udøver volden.

Det vil ansøger gerne gøre op med.

 

Filmen udspiller sig i Herning og der skal blandt andet optages i Brændgårdsparken, Gullestrup, Dronningens Boulevard, Dalgasgade, Gl. Ringkøbingvej og gågaden. Optagelserne skal foregå i august og september i år.

 

Filmen vises i Bio City Herning og Ikast Bio.

Efterfølgende sendes filmen til udvælgelse ved følgende kortfilmsfestivaler: Prague Short Film Festival, International Short Film Festival Oberhausen, Brest Short Film Festival, LA Short Film Festival, Filmkraft, Copenhagen Short Film Festival, Odense International Film Festival og til prenominering til Ekko SHortlist Awards 2021.

Filmen tilbydes til foreninger og forbund med henblik på at forebygge og oplyse om psykisk vold og fysisk kærestevold. Filmen forsøges godkendt til at blive en del af filmcentralen som undervisningsmateriale.

Økonomi

Det samlede budget for produktion af filmen udgør 16.900 kr. De største poster er forplejning, overnatning og transport (brændstof) til medvirkende. Derudover er der rekvisitter, kostumer, fotograf og plakater. Der er ingen honorering af medvirkende eller producent, der alle arbejder frivilligt. Der betales ikke for visninger i Bio City Herning eller Ikast Bio.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at

der bevilliges 7.000 kr. til produktion af kortfilmen "Når man elsker nogen".

at

beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 24. maj 2020 resterer 893.660 kr.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning Herning Kommune.pdf
  • Budget_NÅR MAN ELSKER NOGEN.pdf