Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-3-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Operaen i Midten søger tilskud til operafestival for børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Operaen i Midten ansøger om tilskud på i alt 20.000 kr. til MidtVest Juniorkors deltagelse i operafestival for børn og unge.

 

Sagsfremstilling

Fra den 11. november til den 26. november afholdes Danmarks første operafestival for børn og unge i hele Region Midtjylland.

 

I Herning og Ikast foregår festivalen målrettet som projektet "Grow Op!", og vil indeholde flere forskellige forestillinger af både lokal og international karakter samt workshops og seminarer. Startskuddet finder sted på Herning Bibliotek, hvor TalentU fra Den Jyske Opera og britiske Opera North arbejder sammen omkring den dramatiske forestilling "New Beginnings" for unge fra 12 og op. Under festivalen kan de mindre børn også stifte bekendtskab med opera via forestillingerne "Er Gud hjemme?" for 8 år og op samt den internationale forestilling "Fogongo" for 0-3 årige. Festivalen sluttes af med den nyskrevne opera Snehvide, der opføres i MCH Herning Kongrescenter den 25. og 26. november.

 

Der ansøges om tilskud til MidtVest Juniorkors deltagelse i festivalen - specifikt med henblik på transport og forplejning til prøver og under afviklingen af den afsluttende forestilling "Snehvide". Tilskuddet der ansøges om lyder på 20.000 kr. i alt. MidtVest Juniorkor stiller med 31 deltagere.

 

Økonomi

Festivalen har et samlet budget på 1.900.000 kr., hvoraf "Grow Op!" som strategisk projekt har modtaget 1.000.000 kr. fra Fonden Aarhus 2017.

Det ansøgte beløb på 20.000 kr. vil dække ekstra udgifter til transport og forplejning til de medvirkende fra MidtVest Juniorkor under Den Jyske Sangskole.

 

Forvaltningen oplyser, at der i kommunens budget er afsat 200.000 kr. om året i 2016 og 2017 til Operaen i Midtens musikalske, dramatiske talentlinje for unge.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 20.000 kr. til MidtVest Juniorkors deltagelse i operafestivalen, som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 24. oktober resterer 341.832 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

ALPI Hallerne i Lind ansøger om tilskud til stiforbindelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Nielsen

Sagsresume

ALPI Hallerne ansøger om tilskud til at styrke stiforbindelsen og cykelparkering ved hallen.

 

Der anmodes desuden om frigivelse af 200.000 kr. til stibelysning.

Sagsfremstilling

ALPI Hallerne søger om tilskud til stiforbindelsen fra den nordlige bydel i Lind til hal og skole samt en cykelparkering til cykler ved hallen.

 

For 3 år siden anlagde man en stiforbindelse fra det nordligste af boldbanearealet i Lind til hal og skole, denne har været brugt rigtig meget til alle der skal til sport i hallen, og mange har også brugt den til skolebrug eller blot som forbindelse fra det nordlige til det sydlige Lind.

 

Den nuværende sti er med til at sikre folk ikke udelukkende bruger bilen, når man skal til hal og skole, men der er behov for at få styrket stiforbindelsen, der er uoplyst, og efter det nye halbyggeri er stiføringen ikke optimal. Stien vil nu blive forlænget hen til den nye hal, hvor der ligeledes etableres en cykelparkering.

 

Stiprojektet er placeret i randen af nuværende nord- sydgående læbælte og langs hegnet ved nuværende hal 2. Der er dermed ingen fare for at stien kommer til at karambolere med en kommende kunststofbane.

 

Alpi Hallerne vil kunne bidrage med frivillig arbejdskraft til anlæg af den flisebelægning, som skal etableres til den nye cykelparkeringsplads, som ønskes placeret mellem de gamle haller og den nye multihal.

 

 

 

Økonomi

Samlet overslag til forlængelse af sti samt cykelparkering er 148.004 kr. hvoraf 28.000 kr., der er indregnet til nedlægning af fliser, vil indgå som eget arbejde. Tilskuddet på 100.000 kr. finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, haltilskudskontoen.

 

Herudover blev det i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 besluttet at afsætte 200.000 kr. til belysning på ovennævnte sti. Rådighedsbeløbet er afsat på Teknik og Miljøudvalgsområdets budgetområde på Serviceområde 09 Trafik i 2018. Der anmodes om, at beløbet frigives.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til at styrke stiforbindelsen fra de nordligste boldbaner (Steensbjergvej) i Lind til hal og skole samt etablering af cykelparkering ved hallen, 
at tilskuddet på 100.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Særligt lokaletilskud, 
at sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget med anmodning om, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. ekskl. moms i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 03, Trafiksikkerhedsplan 2018 til etablering af belysning ved stiforbindelse mellem Steensbjergvej og hallen i Lind. 
at udgiften på 200.000 kr. finansieres på Serviceområde 09 Traffik, stednr. 223099 02, sikre skoleveje, trafiksikkerhed i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-6-17 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Indendørs Islænder Heste Festival

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arrangørerne bag den første IceHorse Festival i Danmark har anmodet Herning Kommune om et tilskud på kr. 75.000.

Det bliver et internationalt World Ranking stævne for islandshest over 4 dage i MCH. Der kommer 550 startende ekvipager, hvoraf en del vil være ca. 180 internationale startende, der kommer efter point til verdensranglisten.

Sagsfremstilling

IceHorse Festival er et helt nyt format i Danmark med en indendørs ridebane til Islandsheste, og der forventes 550 startende ekvipager, heraf ca. 180 internationale.

Festivalen foregår over 4 dage i hal M, 5. - 8. april 2018, og vil dermed også generere en del overnatninger på hoteller i Herning Kommune.

Der bliver bygget tribune med plads til 3000 tilskuere, og der bliver et stort messeområde.

 

Islandshestesporten har i mange år haft et godt tilhørsforhold til Herning og arealerne på Landsskuepladsen ved MCH. Der har to gange været gennemført Nordiske Mesterskaber, og det samme har Verdensmesterskaberne. Senest i 2015 med et rigtig flot og professionelt setup. Derudover bliver der hvert år gennemført DM og udtagelsesstævner, så rigtig mange aktiviteter har deres naturlige hjemsted i Herning. Der er også en mulighed for igen i 2021, at tiltrække VM for Islandsheste, så vi holder os inde i loopet.

 

Med den nye World Cup i Dressur, Herning Horseshow (Hest og Rytter) og IceHorse Festival, sætter vi virkelig Herning i toppen af hestesporten i Danmark.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et engangstilskud på 75.000 kr. til IceHorse Festival i 2018 
at tilskuddet på 75.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-4-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Haunstrup Lokalhistorisk Museum - Tilskud til nye aktiviteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haunstrup Lokalhistorisk Museum fremsender ansøgning om støtte to nye aktiviteter; foredrag om historiske emner på 5.000 kr. og en historisk cykeltur for børn på 2.500 kr.

Sagsfremstilling

Haunstrup Lokalhistorisk Museum er en forening med et omfattende lokalhistorisk arkiv, hvis virke i dag består af en månedlig cafédag med et historisk fokus og godt samvær, samt lokalhistoriske udflugter med ejendomme og deres historie i fokus.

 

Foreningen ønsker nu at udvide sine aktiviteter til også at omfatte foredrag om historiske emner, samt historiske cykelture for børn og deres familier.

 

Foredraget, der påtænkes at omhandle rakkere og natmandsfolk, forventes at kunne tiltrække 45 tilhørere. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 5.000 kr., der vil dække udgifter til honorar og kørsel, samt annoncering. Foreningen bidrager selv med frivillig arbejdskraft til alt det praktiske.

 

Den historiske cykeltur arrangeres for børn fra Haunstrup og Snejbjerg og deres forældre med det formål at sikre, at de historiske ting overleveres og huskes af næste generation. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 2.500 kr., som skal dække forplejning, samt udgifter til en folder, som deltagerne får med hjem. Foreningen forventer 50 deltagere, og bidrager selv med 12 frivillige til det praktiske arbejde.

 

Haunstrup Lokalhistorisk Museum modtager ikke driftstilskud fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. til afholdelse og markedsføring af foredrag om historiske emner, som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 11. oktober resterer 341.832 kr.  
at der bevilliges et tilskud på 2.500 kr. til en historisk cykeltur for børn, som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 11. oktober resterer 341.832 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2018 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2018 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til §2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.

Beløbsrammen er for 2018 på 4.247.000 kr., hvorfra fratrækkes 550.000, der er reserveret til pensionisttilskud og 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten fordeles efter de samme kriterier som pensionisttilskud p.t. på 6 kr. pr. time.

 

Herudover er der afsat 500.000 kr. til lokaleudgifter.

 

Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2018.

Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt, og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:

 

Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

AOF

FOF

Herning Aftenskole

Herning Husflid

LOF Midtvest

Haderup/Karup Gospelkor

FOF Nordvestjylland

Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund

Vildbjerg Gospelkor

Hedens Husflid

 

Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:

 

Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen, det tilskud, der tidligere er udbetalt samt det beløb, der evt. ikke er forbrugt i forhold til bevillingen.

Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske lønudgifter.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

Folkevirke

Foreningen Norden

Herning Kirkehøjskole

Aulum Højskoleforening

Vinding-Vind Foredragsforening

 

Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling:

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-8-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, CLUB Herningsholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

CLUB Herningsholm v/ fmd. Anker Søndergaard søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

CLUB Herningsholm er stiftet den 20. september 2017 og har til formål gennem forskellige sportsaktiviteter og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbygge alsidige sportslige tilbud med et fysisk og socialt sigte.

 

Klubben er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen tegner pt. 12 aktive medlemmer heraf 2 under 25 år. Alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Foreningen arbejder på at udbrede kendskabet til foreningen og få flere til at engagere sig i klubbens virke.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven
at der bevilges et opstartstilskud på 1.700 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for nærmere aftale om lån af kommunale lokaler og idrætsanlæg
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Herning Idrætsråd

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Godkendelse af årsrapport 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning for regnskabsåret 2016/17 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning til godkendelse hos Herning Kommune. Det fremsendte er godkendt af Team Teatrets bestyrelse den 22. september 2017, samt på generalforsamling den 25. september 2017.

 

Sæsonen 2016/17 har budt på 5 nye produktioner, heraf 1 for børn og 4 for unge og voksne, samt 2 genopsatte forestillinger for børn og 10 gæsteforestillinger. Af nye produktioner for unge og voksne kan nævnes Husvild, Viggo Mortensen bor her ikke mere, Forfald og Surstrømning. Den nye profuktion for børn var Astronauten.

 

Team Teatret har pr. 1. januar 2017 overtaget driften af Herning Scenekunstskole, nu Team Teaterskole. Resultatet af første halvår udviser et underskud på godt 170.000 kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt en længere periode med løn til både den nye underviser og den afgåede leder. Underskuddet dækkes af skolens egenkapital, som efter årets resultat udgør 95.000 kr.

 

Årets resultat blev et overskud på 337.917 kr. før henlæggelser. Dette resultat er opnået med en stram styring af udgifterne og en prioritering af samme.

Af resultatet på 337.917 kr. er der henlagt 300.000 kr., som forventes anvendt i forbindelse med Team Teatrets 50 års jubilæum i sæson 2018/19.

Team Teatret solgte i regnskabsåret 3.793 billetter, hvilket er ca. 1.100 billetter færre end forrige regnskabsår. Faldet skyldes primært dels et højt antal samarbejdsproduktioner på eksterne spillesteder i forgående sæsoner, dels en nedgang i det stationære billetsalg.

 

Team Teatret har pr. 30. juni en egenkapital på 1.591.714 kr.

 

Herning Kommune har i regnskabsåret ydet et tilskud på 6.470.400 kr., mens Slots- og Kulturstyrelsen har ydet et tilskud på 2.513.340 kr.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte materiale i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og afministrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og afministrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune.

Denne aftale er gældende for 2017 - 2020.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og sæsonberetning godkendes 
at forvaltningen fremsender årsrapport og sæsonberetning, samt Herning Kommunes godkendelse til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. december 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-P24-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vedtægtsændringer for Team Teatret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Teatret har fremsendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget. Vedtægterne blev godkendt af Team Teatret den 25. september 2017.

 

Sagsfremstilling

Team Teatret har i deres vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamling den 25. september 2017, ændret følgende:

 

Paragraf 3 - Formålsparagraf:

Da Team Teatret har overtaget driften af den tidligere Herning Scenekunstskole (nu Teams Teaterskole), er det i samråd med forvaltningen besluttet at justere vedtægterne, så denne aktivitet også understøttes af formålet.

 

Tidligere paragraf:

Ny paragraf:

Foreningens formål er at drive egnsteatervirksomhed, i særlig grad følgende: Egnsteater med fast spillested i Herning samt Teaterturné til byer fortrinsvis i det midt- og vestjyske område.

Foreningens formål er at drive teatervirksomhed for børn og voksne samt at forestå andre teater- og kulturopgaver, fortrinsvis i lokalsamfundet.

 

Ændringen er afklaret juridisk samt med Slots- og Kulturstyrelsen, og vil således ikke have påvirkning på den gældende egnsteateraftale.

 

Paragraf 6 - Bestyrelsen:

I forbindelse med en øget undervisningsaktivitet foreslås bestyrelsen udvidet med ét medlem. Fremadrettet vil ét medlem af bestyrelsen indgå i et udvalg, der følger teaterskolens aktiviteter.

 

Tidligere paragraf:

Ny paragraf:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer

5 medlemmer vælges på generalforsamlingen af de stemmeberettigede

6 medlemmer vælges på generalforsamlingen af de stemmeberettigede

De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges for en 2-årig

periode, således at der på generalforsamlingen i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3

medlemmer

De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges for en 2-årig

periode. De tre bestyrelsesmedlemmer valgt i lige år afgår i lige år og de tre

bestyrelsesmedlemmer valgt i ulige år afgår i ulige år

 

Ændringen er afklaret juridisk samt med Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Økonomi

Godkendelse af vedtægtsændringerne vil ikke have økonomiske konsekvenser for Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til nye vedtægter godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-P27-2-15 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Egnsteaterrefusion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet refusionsprocenterne for den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til egnsteatre for de kommende år, hvilket medfører en budgetmæssig udfordring. Forvaltningen fremsender hermed løsningsforslag. Team Teaters nuværende egnsteateraftale løber fra 2017 til 2020.

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet refusionsprocenterne for den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til egnsteatre for de kommende år. Beregningen viser en stadig nedadgående refusionsprocent, der over de seneste år er faldet fra 41% til forventeligt 35% i 2020, jævnfør nedenstående skema:

 

Alle tal i 2017-priser

2016

2017

2018

2019

2020

Refusionsprocent

37,7%

36,3%

36,0%

35,5%

35,0%

Refusionsbeløb

2.771

2.707

2.685

2.647

2.610

Budgetbeløb

3.016

3.016

3.016

3.016

3.016

Budgetunderskud

-245

-309

-331

-369

-406

 

Som følge heraf, forventes der et budgetmæssigt underskud i 2020 op til 406.000 kr.

 

I budgetforliget for 2018-21 besluttede budgetforligspartierne, at Kultur- og Fritidsudvalget skal løse opgaven inden for rammerne af udvalgets samlede budget.

 

Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at underskuddet dækkes af følgende:

 

- SO11, Idræt og Fritid, Lokaletilskud og Fælles formål, i alt op til 106.000 kr.

- SO14, Biblioteker, op til 100.000 kr.

- SO15, Kultur, midlertidig bevilling til musikalsk talentlinje i 2016 og 2017, op til 200.000 kr. 

 

Finansieringen er til og med 2020.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslaget til finansering godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Lone Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen, i det Lone Nielsen ikke vil tage midler fra SO11.

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-34-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Mødekalender 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet har fastlagt sine møder for 2018

Økonomi

Budget og Regnskab gør opmærksom på, at møderne skal fastsættes i forhold til budgetopfølgninger m.v..

Mødekalenderen forventes at tilgodese Budget- og Regnskabs ønsker vedr. budgetopfølgninger m.v..

 

Møderne fastsættes primært til mandage kl. 8.30 til senest kl. 12.00.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget