Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17 - Tillægsdagsorden

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-510-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Forlængelse af Lejeaftale med Midtjydsk Skole- og Kulturfond - Angligården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Morten Koppelhus

Sagsresume

For at sikre Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museums investering i ny tilbygning anbefales det at lejeaftalen med Midtjydsk Skole- og Kulturfond om leje af lokaler i Birk Centerpark 3 - Angligården forlænges med yderligere 20 år.

Sagsfremstilling

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum er i proces, med en udvidelse af museet med et underjordisk magasin/udstilling.

 

Planen er at udviddelsen går under jorden fra Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum til Angligården, hvor det bygges sammen med Angligården.

 

Sammenbygningen sker ved at der laves en trappeopgang op i Angligården samt etableres elevator. - trappen og elevatoren er en ikke ubetydelig investering for museet, der har derfor været museets ønske, at der blev tinglyst en vejadgang ind i Angligården, sådan at der altid var adgang til trappe og elevator for museet.

 

Denne løsning har Midtjydsk Skole- og Kulturfond som ejer af bygningen, ikke ønsket da man ønsker den fulde råderet over ejendommen, i det tilfælde at Herning kommune/museet opsiger sit lejemål.

 

For at sikre Museets investering, er det derfor foreslået, at Museet forlænger den eksisterende lejeaftale med 20 års uopsigelighed.

 

Den eksisterende lejeaftaler er i dag uopsigelig indtil 1. januar 2020, hvorefter aftalen kan opsiges med 12 mdr. varsel.

 

Det foreslås at aftalen forlænges med 20 år, således at aftalen forløber uopsigelig indtil 1. januar 2040. På den måde sikres Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museums investering, så man kan få gavn af trappe og elevator i en periode på ikke mindre end 25 år.

 

Midtjydsk Skole- og Kulturfond er indforstået med løsningen, og ønsker at indgå  den forlængede lejeaftale.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den eksisterende lejeaftale med Midtjydsk Skole- og Kulturfond om leje af 488 m2 i Birk Centerpark 3/Angligården forlænges med yderligere 20 års uopsigelighed.

 

at lejeaftalen derudover fortsætter på uændrede vilkår.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.