Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 18. marts 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.04.02-P20-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Anmodning om lån af skulpturen Seated Woman af Henry Moore

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en anmodning om lån af skulpturen "Seated Woman" af kunstneren Henry Moore til en udstilling på BKS Garage i København. Herning Kommune ejer skulpturen, der er placeret på Herning Torv.

Sagsfremstilling

Mathias Toubro og Mathias Dyhr er studerende på Det Danske Kunstakademi i København og har henvendt sig til Herning Kommune med et ønske om at låne skulpturen "Seated Woman" af Henry Moore til en udstilling, de arrangerer.

 

Skulpturen skal indgå i en udstilling, der også rummer de to kunstnerstuderendes egne værker.

 

Udstillingen afholdes på BKS Garage i København fra den 11. maj til den 2. juni 2013.  BKS Garage er Kunstakademiets Billedskunstskolers platform for udstilling, diskussion og udvikling afsamtidskunst og kunstrelaterede aktiviteter.

 

Rektor for Kunstakademiet Mikkel Bogh har indvilget i at være supervisor på udstillingen. Rektor Mikkel Bogh har givet udtryk for, at Det Kgl Danske Kunstakademi er i stand til og villige til at påtage sig det fulde ansvar for skulpturen i udstillingsperioden, gennem akademiets selvforsikring som statsinstitution.

 

Forvaltningen har været i dialog med Museumsdirektør Holger Reenberg, der har vurderet udstillingens kunstneriske kvaliteter i sammenhæng med et muligt udlån af skulpturen.
Holger Reenberg anbefaler udlånet, dog med forbehold:

" Der er ikke tale om en væsentlig udstilling men tværtimod om et udlån til en elevudstilling på en uddannelsesinstitution, det skal man holde sig for øje !.
På den anden side er der tale om vores vigtigste uddannelsesinstitution på dette område og Rektor er supervisor på udstillingen. I selve ideen ligger
Der også en form for dialog på tværs af generationerne og dermed vil det være en fin og generøs gestus fra Herning at imødekomme udlånet".

 

Skulpturen "Seated Woman" af Henry Moore er doneret af Mads Eeg Damgaard til Herning Kommune i 1987.

Forvaltningen er i gang med at få skulpturen vurderet ved Bruun-Rasmussen Auktioner for at få fastsat skulpturens forsikringssum ved et udlån.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at et udlån af skulpturen "Seated Woman" af Henry Moore kan imødekommes under forudsætning af :
at Det Kgl. Danske Kunstakademi forsikrer skulpturen for dens samlede vurderede værdi.
at Det Kgl. Danske Kunstakademi afholder udgiften for forsvarlig og sikker transport af skulpturen til og fra udstillingsstedet.
at Det Kgl. Danske Kunstakademi i hele udstillingsperioden garanterer for en professionel opbevaring og sikring af skulpturen.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.