Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 11. maj 2020
Mødested: Tillægsdagsorden - via Skype

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.01.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Pernille Schaltz  

Åbning for udlån og aflevering af fysiske bøger og andre materialer på Herning Bibliotekerne fra 18. maj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folkebibliotekerne har fået tilladelse til at åbne for udlån og aflevering af fysiske bøger og andre materialer fra 18. maj. 2020. Herning Bibliotekerne åbner derfor op for udlån og aflevering på hovedbiblioteket og alle lokalbiblioteker med undtagelse af Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Sagsfremstilling

Folkebibliotekerne har fået tilladelse til igen at åbne for reservering, udlån og aflevering af fysiske bøger og andre materialer pr. 18. maj. P.t. afventes sundhedsmyndighedernes nærmere retningslinjer som forventes at komme i næste uge, og som Herning Bibliotekerne følger. Udmeldingen er p.t. at bibliotekerne kan udlåne materialer, og det kan både betyde at materialerne skal udlånes uden adgang til bibliotekerne og vha. bogposer som udleveres i, i Herning Bibliotekernes tilfælde, bibliotekets vindfang. Det kan også betyde at små grupper af borgere ad gangen kan få adgang til biblioteket, og selv finde og låne deres bog.

 

Uanset intentionen, som afklares de næste dage, kan Herning Bibliotekerne håndtere begge set ups, og mens vi afventer de nærmere retningslinjer, påbegynder biblioteket nu det praktiske arbejde med at forberede udlån og aflevering af materialerne, herunder igangsættelse af det nødvendige personale der skal møde op på arbejdspladsen for at klargøre, håndtere og kommunikere samt drifte opgaven.

 

Bibliotekernes åbningstider:

  • Hovedbiblioteket; Kl. 10-17.00 mandag – fredag, Kl. 10.00-15.00 lørdag - søndag
  • Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sunds lokalbiblioteker; Kl. 12.00-17.00 mandag -fredag.
  • Hammerum-Gjellerup Bibliotek; biblioteket er et hybridbibliotek og dermed også PLC for Lindbjergskolen, og da det ligger centralt i skolen hvor mange børn kommer igennem, og skolen desuden p.t. bruger rummet for at opfylde pladskrav, og adgangsforholdene til biblioteket generelt ikke er gode for udlevering af bogposer (borgere på selve biblioteket er ikke muligt da skolen p.t. er lukket for alle andre end skoleelever), er biblioteket indtil videre fortsat lukket for borgerne, og der kan ikke afhentes bøger mv. Borgerne i Hammerum-Gjellerup skal derfor tage til Herning by for at låne bøger.
  • Borgerne kan afhente på de 18 ”Biblioteket kommer” afhentningssteder i kommunen som normalt.

 

Udmeldingen fra Statsministeren er at, hvis smittetrykket ikke stiger for meget, så kan ”Kulturinstitutioner” åbne igen pr. 8. juni. Det vides endnu ikke om dette også omfatter bibliotekerne, det undersøges p.t. Hvis det omfatter biblioteker, åbner Herning Bibliotekernes naturligvis til den tid, i det omfang vi får lov til det.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at de foreslåede åbningstider godkendes

Beslutning

Tiltrådt.