Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 6. februar 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 18.14.05-G01-15-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ung Event Herning, foreningsgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Sagsresume

"Ung Event” v/ Jane Madsen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

”Ung Event" er en interessegruppe, der har sit afsæt i en gruppe unge kreative
ildsjæle og et behov for at fremme den lokale ungdomskultur i Aulum og omegn.


Foreningens formål er gennem kulturelle aktiviteter (kunst, musik, udstillinger,
projekter, workshops og events) og tilhørende socialt samvær at skabe et alternativt
foreningstilbud. En social ramme, der understøtter dialog, læring og formidling af
kunst og kultur medlemmerne imellem. Særligt har foreningen fokus på tabubelagte
emner så som psykiske lidelser fx ADHD, borderline, skizofreni og seksualitet.
Foreningen helliger det princip at alle, lige meget hvilken baggrund, udseende eller
mental tilstand, får succesoplevelser og føler sig værdsat.


Foreningen tegner pt. 7 medlemmer, som holder til på ”Kontoret” i Aulum, hvor de får stillet 110 m2 (stort lokale +baglokale) vederlagsfrit til rådighed.

 

Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling i december 2010 og er et åbent tilbud til alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.


Foreningen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægt, som har givet anledning til

følgende bemærkninger:

 

  • § 1: Udvikling af medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund bør fremhæves.

 

  • § 3 og §5: §§ slås sammen: Ind- og udmeldelse foregår ved henvendelse til forenings kasserer (oplysninger herom findes på www.ungekunstnere.dk).

 

  • § 9: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem (idet bestyrelsen består af 5 personer). God ide ikke at have navne med i vedtægten, således at det ikke er nødvendigt at revidere vedtægten hver gang, der er ændringer i bestyrelsesposte.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som en tilskudsberettiget forening med de af forvaltningens fremførte bemærkninger.
at vedtægten tilrettes på førstkommende generalforsamling.
at der bevilget et opstarts-/ og aktivitetstilskud på. kr. 2.200 i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for området.
at udgiften afholdes under SO 11, konto 370-01-309-07.
at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen vedr. evt. ønske om benyttelse af kommunale lokaler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.05-G01-17-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sunds Krocketklub søger om tilskud til køb af "klubhus"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

Sagsresume

Sunds Krocketklub v/ Aksel Christensen søger om tilskud til køb af ”klubhus”.

Sagsfremstilling

 Sunds Krocketklub har eksisteret i ca. 10 år som en underafdeling af Sunds Gymnastikforening, men har i foråret 2011 etableret sig som en selvstændig forening.
 
Klubben tegner pt. 35 medlemmer og spiller 2 gange om ugen på idrætsanlægget i tilknytning til Sunds Hallen, hvor Sunds Krocket låner "klubhus" af Sunds Idræts- forening. Et hus, som idrætsforeningen tidligere har brugt som tribune ifm. afholdelse af fodboldkampe. Efter udflytningen til Teglgårdsvej benytter idrætsforeningen ikke læn- gere huset og vil derfor gerne sælge det til Sunds Krocketklub for anslået 10-15.000 kr.
 
Sunds Krocketklub søger således Herning Kommune om et tilskud på 10.000 kr. til erhvervelse af ”klubhuset”, som foreningen meget gerne vil have mulighed for fortsat at benytte. 

 

Der forventes ingen afledte driftsudgifter ifm. benyttelse af huset. Sunds Krocket afholder selv evt. udgifter til vedligeholdelse.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. svarende til 50% af 10.000 kr. til køb af ”klubhus”
at udgiften afholdes under SO 11, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.14.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Hæderspris 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
      x
 
 
 
 

Sagsresume

Herning Byråd uddeler hvert år hæderspriser for udmærkede idrætspræstationer i det foregående år.

Uddelingen finder sted i Byrådssalen onsdag, den 22. februar 2012.

Sagsfremstilling

Betingelserne for at kunne opnå hædersprisen er, at den pågældende idrætsudøver er medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idræstforbund.

 

Indstillingerne har hidtil været uddelt efter følgende kristerier:

 

 • Dansk mesterskab (senior) eller nordisk mestermesterskab (junior)

 • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.

 • Dansk rekord (senior) forudsat at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.

 • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 meter baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller i hold (seniorer).

 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men gælder kun den pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

 

Nedenstående er af idrætsforeningerne indstillet til at modtage hæderspriserne:

 

Kim Ibsen, Ørre Skytteforening, deltagelse på landsholdet

Kristian Larsen, Ørre Skytteforening, deltagelse på landsholdet

Thomas Honoré Holm, Herning MotoCross, dansk mester

Jonas Dahm, Herning MotoCross, nordisk juniormester

Mette Holleüfer Kristensen, Team Triathlon, dansk mester

Casper Degn Larsen, Herning Cykle Klub, deltaget på landsholdet

Rolf Nyborg Broge, Herning Cykle Klub, deltaget på landsholdet

Thomas Nybo Riis, Herning Cykle Klub, deltaget på landsholdet

Mads Würtz Schmidt, Herning Cykle Klub, juniorverdensmester

Nikolaj Fogh Madsen, Herning Bluefox, dansk mester

Lubos Pisar, Herning Bluefox, dansk mester

Teemu Jääskeläinen, Herning Bluefox, dansk mester

Rasmus Knudsen, Herning Bluefox, dansk mester

Patrick Madsen, Herning Bluefox, dansk mester

Daniel Madsen, Herning Bluefox, dansk mester

Rasmus Nielsen, Herning Bluefox, dansk mester

Daniel Nielsen, Herning Bluefox, dansk mester

Anders Overmark Larsen, Herning Bluefox, dansk mester

Marhias Pedersen, Herning Bluefox, dansk mester

Martin Rahbek, Herning Bluefox, dansk mester

Patrick Björkstrand, Herning Bluefox, dansk mester

Thomas Boll, Herning Bluefox, dansk mester

Mikael T. Christensen, Herning Bluefox, dansk mester

Anders H. Poulsen, Herning Bluefox, dansk mester

Ulrich Linnet, Herning Bluefox, dansk mester

Nikolai Pagh, Herning Bluefox, dansk mester

Casper Pedersen, Herning Bluefox, dansk mester

Morten H. Poulsen, Herning Bluefox, dansk mester

Lasse Sandgaard, Herning Bluefox, dansk mester

Thomas Spelling, Herning Bluefox, dansk mester

Kim Staal, Herning Bluefox, dansk mester

Ulrik Thomsen, Herning Bluefox, dansk mester

Bjørn F. Østergaard, Herning Bluefox, dansk mester

Peter Slot, Herning Bueskyttelaug, dansk mester

Steen Hansen, Herning Motorsport, dansk mester

Henrik Andresen, Herning Motorsport, dansk mester

Frans Rasmussen, Midtjysk Sportsskytte Klub, dansk mester

Kuno Danielsen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Michael Pedersen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Martin Hansen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Eli Nielsen, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landholdet

Rie Hedelund, Midtjysk Sportsskytte Klub, deltaget på landsholdet

Mathias Darby, Midtjysk Sportsskytt Klub, nordisk juniormester

Agnete Olesen, Svæveflyveklubben SG-70, verdensmester

Birgitte Ørskov, Svæveflyveklubben SG-70, dansk rekord

Ulrik Sørensen, Svæveflyveklubben SG-70, dansk mester

Thomas Leander Poulsgård, Svæveflyveklubben SG-70, dansk mester

Casper Lidegaard, Herning Karate Klub, deltaget på landsholdet

Arne Boye-Møller, Herning Svæveflyveklub, dansk mester

Mogens Hoelgaard, Herning Svæveflyveklub, dansk mester

Poul Mølgaard Frederiksen, Herning Svæveflyveklub, deltagelse ved EM

Brian Uhre Lassen, Herning Svæveflyveklub, dansk mester

Håkan Nyblom, Herning Brydeklub, dansk mester

Fredrik Bjerrehus, Herning Brydeklub, deltagelse ved nordiske mesterskaber

Jesper Faurschou, Herning Løbeklub, deltagelse på landsholdet

Michael Pedersen, Herning Cricket Club, deltagelse på landsholdet

Carsten Pedersen, Herning Cricket Club, deltagelse på landsholdet

Jacob Larsen, Herning Cricket Club, deltagelse på landsholdet

Troels Thøgersen, Herning Cricket Club, deltagelse på landsholdet

Jakob Poulsen, FC Midtjylland, deltagelse på landsholdet

Jonas Lössl, FC Midtjylland, deltagelse på landholdet

Knud Erik Sørensen, Lind Skytteforening, dansk mester

Michael Brandt, Lind Skytteforening, dansk mester

Peter Davis, Lind Skytteforening, dansk mester

Martin Erni, Lind Skytteforening, dansk mester

Mogens Bertelsen, Lind Skytteforening, dansk mester

Poul Nykjær, Lind Skytteforening, dansk mester

Ingrid Ødegård, FCM Håndbold, dansk mester

Sabine Englert, FCM Håndbold, dansk mester

Alette Stang, FCM Håndbold, dansk mester

Trine Østergaard, FCM Håndbold, dansk mester

Anne Mette Petersen, FCM Håndbold, dansk mester

Malene Dalgaard, FCM Håndbold, dansk mester

Fie Woller, FCM Håndbold, dansk mester

Isabel Blanco, FCM Håndbold, dansk mester

Susan Thorsgaard, FCM Håndbold, dansk mester

Mia Biltoft, FCM Håndbold, dansk mester

Line Jørgensen, FCM Håndbold, dansk mester

Tonje Nøstvold, FCM Håndbold, dansk mester

Lærke Møller, FCM Håndbold, dansk mester

Trine Troelsen, FCM Håndbold, dansk mester

Linnea Torstensson, FCM Håndbold, dansk mester

Maria Sørensen, FCM Håndbold, dansk mester

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender ovenstående idrætsudøvere som prismodtagere

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.13.00-Ø40-911-11 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Dagmar Bios ansøgning om driftstilskud i 2012 og frem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

Den selvejende institution Dagmar Bio fremsender den 21. november 2011 ansøgning om 100.000 kr. i driftstilskud i 2012 og frem.

Sagsfremstilling

Dagmar Bio var oprindeligt en kommerciel biograf, som blev taget i brug i 1954. Den sidste film blev vist i 1986, mens dele af bygningen blev anvendt til privat bolig indtil 2010.


I 2010 stiftede borgerne i Sdr. Felding "Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn ApS", som indsamlede 395.000 kr.til udbetaling på huset ”Dagmar Bio”.

Dette selskab ejer stadig bygningen, mens drift, vedligehold og aktivitetet er lagt over i en selvejende institution "Dagmar Bio" (godkendt på KFU d. 9. januar 2012). Dagmar Bio modtager alle indtægter i forbindelse med huset (fra foreninger, lokalråd, mødeafvikling, entré til koncerter mv.)

Der er en brugs- og driftsaftale under udarbejdelse, som fastslår ovenstående.

 

Dagmar Bio fremvises på grund af sin biograf- og lokalhistoriske værdi til interesserede efter aftale, ligesom der også fortælles ”lokalhistorier” i forbindelse med rundvisninger.

Bestyrelsen arbejder målrettet på, at Dagmar Bio bliver informationscenter for den kommende Nationalpark Skjern Å.
Dagmar Bio har derudover forskellige kulturelle arrangementer så som musik, foredrag, sponserede børnefilm og andre tiltag.

Listen med aktiviteter og arrangementer udbygges løbende.

 
Dagmar Bio har sendt en ansøgning til RealDanias pulje "Byggeriets Ildsjæle", hvor der søges om midler til renovering af dele af bygningen, inventar mv. (ca. 1,2 mio. kr.). Der forventes svar i marts.

Ved salg af bygningen tilbydes Dagmar Bio at købe bygningen til den oprindelige købspris.

Økonomi

Dagmar Bio har udarbejdet et budget, der viser et driftsunderskud på 100.000 kr. pr. år. Der er medtaget udgifter til poster, der primært varetages af frivillige, og som også fremadrettet vil kunne udføres på frivillig basis, ligesom der ikke er budgetteret med indtægter i forbindelse med afholdelse af koncerter og lignende.

Ejendomsomkostningerne udgør ca. 57.000 kr. og de finansielle omkostninger udgør ca. 24.000 kr. pr. år. Lejeindtægter forventes at udgøre ca. 37.000 kr. pr. år.

Differencen mellem de umiddelbare omkostninger og indtægter er 44.000 kr. Dette beløb dækker ikke vedligehold mv.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges en årlig støtte på 45.000 kr. til drift og aktiviteter i Dagmar Bio i 2012 og fremadrettet.
at udgiften finansieres fra SO 15, Kultur, andre kulturelle opgaver.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.13.00-P27-169-11 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Tilskud til Aulum Dyrskue - sagen genoptages

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Dyrskue søger om forlængelse af kontrakt vedr. tilskud til det årlige dyrskue.

Sagen har været behandlet på KFU's møde den 21. november 2011, men blev udsat, idet udvalget ønskede at få forelagt de seneste års regnskaber.

Sagsfremstilling

Der afholdes dyrskue i Aulum en gang årligt. Dyrskuet var i 2011 oppe på 168
udstillere fordelt på 346 dyr. Hertil kommer udstillingen på børnedyrskuet,
maskinudstillere og kræmmermarked.
De sidste par år har dyrskuet haft op mod 7.000 besøgende og er dermed et af de
største lokaldyrskuer i landet.
Dyrskuet er et vigtigt aktiv for byen og oplandet.
Det er Herning Kommune – Drift, der hidtil har stået for den praktiske hjælp med
hensyn til klargøring af pladsen, opstilling og nedtagning af toiletter samt rengøring
efter arrangementet. Denne ydelse har i 2010 beløbet sig til ca. 73.000 kr.
Den godkendte udgiftsramme var i 2007 på 63.000 kr.
Bestyrelsen for Aulum Dyrskue søger om en fornyet 5-årig kontrakt. 

 

Der er efterfølgende indhentet regnskaber for årene 2008, 2009 og 2010, som viser udviklingen gennem de sidste 3 år. For 2008 overskud kr. 4.629, for2009 overskud kr. 1.049 og for 2010 overskud kr. 5.478

Aulum Dyrskue er en selvstændig forening, som består af medlemmer fra Familielandbruget Midt-Vest, Ikast-Bording Landboforening og Hedens Landboforening.

Heden og Fjorden er medarrangør af dyrskuet og støtter arrangementet med tilsammen ca. 750 timer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kontrakten med Aulum Dyrskue forlænges for en ny 5-årig periode.
at Herning kommune yder et tilskud på max. 75.000 kr. pr. år, som finansieres fra konto 364 02 19 05 afsat til formålet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Tilskud til DBU Street Challenge Tour

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

DBU søger om tilskud på kr. 10.000,- til streetfodboldturneringen Street Challenge Tour, som afholdes på Torvet i Herning.

Sagsfremstilling

DBU afvikler for 2. år i træk Street Challenge Tour, som er danmarksmesterskaber i streetfodbold. De indledende runder af turneringen foregår i 15 forskellige byer, hvoraf Herning er den ene. Vinderne går videre til finalestævnet, som foregår i København. Formålet er at engagere unge - både de, der normalt spiller fodbold, men også de, som gerne vil prøve kræfter med noget nyt.

Herudover vil der være forlystelser, som er gratis for alle.

Tourneringen, som er af 6 timers varighed, afvikles en fredag, lørdag eller søndag i perioden april - juni 2012.

DBU forventer, at Herning Kommune stiller mobile toiletter, strøm m.v. gratis til rådighed som sidste år.

Økonomi

Der søges om et tilskud på kr. 10.000,- til afvikling af arrangementet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud.
at Torvet stilles til rådighed på samme vilkår som sidste år dvs. incl. toiletfaciliteter, strøm m.v.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.14.05-G01-615-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Systema Arnborg søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Systema Arborg (russisk kampkunst) v/ Steffan Madsen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Systema Arnborg er en interessegruppe, som har til formål gennem udøvelse af russisk kampkunst og tilhørende sociale og kulturelle aktiviteter at fremme kendskabet til denne bevægelsesform/ -filosofi, understøtte medlemmernes selvudvikling, sundhed og trivsel samt styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer.
 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling i 2011 og er et åbent tilbud til alle over 15 år, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling (pt. 1.200 kr.).
 
Foreningen tegner pt. 7 aktive medlemmer og afholder trænings-seancer 2-3 gange ugentligt. På længere sigt har foreningen planer om at udbyde flere hold, såfremt medlemsgrundlaget er til det.
 
Foreningen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningsloven og anmoder om benyttelse af kommunale lokaler.
 
Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt for Systema Arnborg, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

 • § 6: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved off. annoncering/ opslag på bibliotek eller lign.

 • §10: Formand og kasserer skal være myndige.

 • §10: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 • 11: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kraves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at foslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Evt. overskud af midler skal tilfalde andet almennyttigt formål i Herning Kommue.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som en tilskudsberettiget forening
at der bevilges et opstarts-/ aktivitetstilskud på 1.500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes under SO 11, konto 370-01-309-07
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen vedr. anmodning om benyttelse af kommunale lokaler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P20-814-11 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Nyt halgulv i Aulum Hallen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Aulum Fritidscenter fremsender endelig ansøgning og løsningsforslag vedr. udskiftning af halgulv i Aulum Hallen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på møder den 20.06.2011 og 12.12.2011 (bloktilskudssagen) behandlet ansøgningen fra Aulum Fritidscenter om udskiftning af halgulv i Aulum Hallen med en budgetteret udgift på kr. 850.000 - 1.150.000 afhængig af det valgte løsningsforslag.

På mødet den 12.12.2011 besluttede udvalget, at der reserveres i alt kr. 850.000 ekskl. moms, og præcicserede samtidig, at der ikke bevilges yderligere midler til projektet. 

Aulum Fritidscenter har herefter haft mulighed for at foretage justeringer i projektet - enten i form af reduktioner, andet materialevalg, prisnedslag eller anden medfinansiering - og fremsender nu endelig ansøgning og løsningsforslag, hvor man udlægger et nyt gulv ovenpå det nuværende.

Den valgte løsning dækker det nuværende behov, og med afledte ekstraomkostninger beløber projektet sig til i alt kr. 990.500, hvoraf Herning Kommune finansierer kr. 850.000 og Aulum Fritidscenter kr. 140.500.

Økonomi

Der finansieres kr. 850.000 fra SO11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen, hvor der er reserveret kr. 850.000 til ovennævnte projekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der etableres nyt halgulv i Aulum Hallen i henhold til fremsendte løsningsforslag og tilbud.
at Herning Kommune finansierer kr. 850.000 (netto) fra SO11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aflæggelse af mindre anlægsregnskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for en række mindre anlægsprojekter

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskaber for følgende anlægsprojekter.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
364091
Alhuset i Kibæk - udskiftning af belysning
95.000
98.400
-3.400
035025
Lysløjpe Lillelund Engpark
1.250.000  -750.000
1.185.462  -750.000
64.538  
035097
KFUM og KFUK Tjørring, areal på Sebbesandevej
195.000
154.800
40.200
031090
Boldbaner i Sunds
1.500.000
1.498.456
1.544
031085 031088
Diverse mindre anlægsprojekter - udendørs idrætsanlæg
 65.000
287.000
351.854
146
363096
Nørregade 7, ombygning af tagetagen
1.000.000
993.119
6.881
364098
Nørregade 7, ventilation
632.000
589.376
42.624

 

  

364091 Alhuset i Kibæk - udskiftning af belysning. Regnskabet udviser et merforbrug på 3.400 kr.

 

035025 Lysløjpe Lillelund Engpark. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 64.538 kr.

 

035097 KFUM og KFUK Tjørring, erhvervelse af areal på Sebbesandevej i forbindelse med udflytning af KFUM Spejderne fra Tjørring. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 40.200 kr., i det omkostningerne har været mindre end budgetteret.

 

031090 Flytning og anlæg af boldbaner i Sunds i forbindelse med etablering

af ny omfartsvej. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1.544 kr.

 

031085/031088 Tilskud til diverse mindre anlægsprojekter vedrørende udendørs idrætsanlæg.

 

363096 Indretning af tagetagen på Nørregade 7 vedrørende lokaler til Swinging Europe. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 6.881 kr.

 

364098 Etablering af nyt ventilationsanlæg Nørregade 7. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 42.624 kr.

 

Idet bruttoudfigterne for de enkelte anlægsregnskaber er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2011.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Regnskaberne godkendes og forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.09-P20-1638-09 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab renovering af Herning Svømmehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab for renovering af Herning Svømmehal fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for renovering af Herning Svømmehal.

Projektet omfatter større renoveringsopgaver vedrørende det tekniske anlæg.

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune af den 22. juni 2009, fremsender forvaltninger hermed et anlægsregnskab. 

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
031087
Renovering af Herning Svømmehal
2.070.000
2.070.260
-260

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1554-07 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab Hodsager Multicenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab for Hodsager Multicenter fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for Hodsager Multicenter

Projektet omfatter opførelse af en ny hal samt overdragelse af eksisterende bygninger til den selvejende institution.

 

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune af den 6. marts 2007, fremsender forvaltningen hermed et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
031098
Hodsager Multicenter
6.546.000
6.472.740
73.260

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 73.260 kr., som tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-P20-1750-10 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab for haludvidelsesprojekt i Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for haludvidelsesprojekt i Kibæk fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab vedrørende haludvidselsesprojekt i Kibæk, stednr. 318097, blev påbegyndt i 2010.

Projektet omfatter et nyt idræts- og kulturcenter, der udfordrer til nye bevægelsesformer og spænder vidt lige fra konkrete behov til udvidelse af centrets kapacitet og udbud af faciliteter til en udvikling af centrets egenskaber som mødested.

 

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune af den 9. marts 2010, fremsender forvaltningen hermed et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
318097
Haludvidelses-
projekt i Kibæk
2.860.000
2.834.597
25.403

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 25.403 kr., som tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.13.00-P20-644-06 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af spillestedet Fermaten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af spillestedet Fermaten fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af spillestedet Fermaten.

Projektet omfatter blandt andet om- og tilbygningsprojekt, grunderhvervelse, etablering af p-pladser og vejadgang.

Den totale anlægsudgift for byggeriet er 15.582.000 kr., hvoraf Herning Kommune har bidraget med 9.547.000 kr., som anlægstilskud.

 

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune, fremsender forvaltningen et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
363098
Om- og tilbygning til Fermaten
9.547.000
9.575.006
-28.006

 

Regnskabet udviser et merforbrug på 28.006 kr.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab DGI Huset Herning, Mediatek

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab for DGI Huset Herning, Mediatek fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for opførelse af Mediateket i DGI Huset Herning.

Projektet omfatter etablering af Mediateket/Biblioteket i Midtbyen, som et sideløbende projekt samtidig med etableringen af DGI Huset Herning.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
350095
DGI Huset Herning, Mediatek
1.589.000
1.079.245
509.755

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 509.755 kr., som tilgår de likvide aktiver. Mindreforbruget kan forklares med, at der i forhold til det oprindelige projekt/budget er foretaget væsentlige ændringer.

 

Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse med henvisning til mindreforbrugets størrelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.13.00-P20-2110-07 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab vedrørende opførelse af Kunstens Hus (Heart), samt areal hertil

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende opførelse af Kunstens Hus, samt areal hertil fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende opførelse af Kunstens Hus (Heart).

Projektet omfatter opførelse af Kunstens Hus i Birk samt arealerhvervelse.

Heart huser Herning Kunstmuseum, Ensemble MidtVest og Socle du Monde.

Den totale anlægsudgift for byggeriet er 150.000.000 kr., hvoraf Herning Kommune har biraget med 42.391.520 kr.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet i Herning Kommune, fremsender forvaltningen et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
360048
Kunstens Hus
32.336.000
31.825.520
510.480
360096
Areal til Kunstens Hus
10.566.000
10.566.000
0

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 510.480 kr., som skyldes momsforhold. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.09-P20-514-03 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab vedrørende projektering af baneanlæg i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende projektering af baneanlæg i Tjørring Idrætsanlæg fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende projektering af baneanlæg i Tjørring Idrætsanlæg etape 1.

Projektet omfatter flytning af Tjørring Idrætsforenings fodboldanlæg i forbindelse med byggemodning og gravning af sø i Holingområdet.

Med henvisning til bevilling givet af Byrådet i Herning Kommune den 26. august 2008, fremsender forvaltningen et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
031092
Tjørring Idrætsanlæg
8.170.000
9.107.255
-937.255

 

Regnskabet udviser et merforbrug på 937.255 kr., som skyldes, en række uforudsete forhold blandt andet en meget stor ekstra udgift til sand, idet der er budgetteret med fri sandleverance fra det oprindelige Futopia-projekt. Der har ligeledes været ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytning af tennisklubben og overtagelse af ejendomme.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.09-P20-4-09 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Anlægsregnskab Herning Atletikstadion, klubhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende Herning Atletikstadion fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for renovering af kantine og omklædningsrum på Herning Atletikstadion samt ombygning af Herning Hawks klubhus.

 

Med henvisning til bevilling på i alt 3.000.000 kr. givet af Byrådet i Herning Kommune med 530.000 kr. den 22. juni 2009 og 2.470.000 kr. den 24. august 2010, fremsender forvaltningen et anlægsregnskab.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
031094
Herning Atletikstadion
Restrådighedsbeløb
3.000.000
 
836.000
3.000.000
 
718.421
0
 
117.579

 

Det resterende rådighedsbeløb på 836.000 kr., afsat til ombygning af Herning Hawks klubhus, blev ikke frigivet i ovennævnte frigivelsessag, men er anvendt til formålet inden for den afsatte budgetramme med et mindreforbrug på 117.579 kr.

Sammen med aflæggelse af anlægsregnskab anmodes der om frigivelse af rådighedsbeløbet på 836.000 kr.

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 836.000 kr. til serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031094 Herning Atletikstadion
at bevillingen på 836.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2011
at anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget