Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 4. december 2017
Mødested: Herning Højskole, Højskolevej 11, 7400 Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende haludvidelsesprojekt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende haludvidelsesprojekt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

 

Halprojektet omfatter: 

 • Tilbygning af ny idrætshal i tilknytning til eksisterende hal.
 • nyt fitnesscenter (kommerciel del - ikke omfattet af tilskud)
 • opgradering/ renovering af foyer, nyt vindfang med åbenhed og transparens

 

Med henvisning til anlægsbevillinger givet af Byrådet henholdsvis den 23.06.2014, pkt. 227 på 10,278 mio. kr. samt den 03.03.2015, pkt. 74 på 4,2 mio. kr. ialt 14,478 mio. kr, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318085

Haludvidelseprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

14.478.000

12.730.740

1.747.260

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.747.260 kr., som skyldes momsmæssige forhold i forbindelse med udbetaling af anlægstilskuddet.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. og anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for haludvidelseprojekt og kunstgræsbane i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen.

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende haludvidelsesprojekt og kunstgræsbane i Aulum fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende haludvidelseprojekt og kunstgræsbane i Aulum.

 

Projektet omfatter: 

 • Multihal med foldevæg og springgrav
 • Fitnesscenter (ikke omfattet af tilskud)
 • Omklædning, aktivitetsområde og depot mv.
 • Kunstgræsbane (1.000.000 kr.)

 

Med henvisning til anlægsbevillinger givet af Byrådet henholdsvis den 22.06.2015, pkt. 182 på 1 mio. kr. samt den 17.11.2015, pkt. 288 på 13,597 mio. kr., i alt 14,597 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318081

Haludvidelseprojekt og kunstgræsbane i Aulum

14.597.000

14.592.601

4.399

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 4.399 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for haludvidelsesprojekt Alpi- Hallerne i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende haludvidelseprojekt Alpi-Hallerne i Lind fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for haludvidelseprojekt Alpi-Hallerne i Lind.

 

Projektet omfatter en ny multihal/samlingssal på 1.188 m2 med musiklokale med scene og tilhørende depot samt fitnessrum og foyer/ophold. Haludvidelsen skaber gode muligheder og synergi samt gensidig udnyttelse af lokaler i henholdsvis skole og hal, mere fleksible muligheder for haltid og mangfoldige anvendelsesmuligheder.

 

Med henvisning til anlægsbevilling givet af Byrådet den 27.01.2015, pkt. 19 på 10,278 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318082

Haludvidelsesprojekt Alpi-Hallerne i Lind

10.278.000

8.538.198

1.739.802

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.739.802 kr., som skyldes momsmæssige forhold.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. og anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.   

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for halprojekt Det legende Hus i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende halprojektet Det legende Hus i Sdr. Felding fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende halprojektet Det legende Hus i Sdr. Felding.

 

Halprojektet omfatter bl.a. en om- og nybygning af den eksisterende hal til et moderne bevægelse- kulturhus med springgrav, bevægelsessal, motion- og spinninglokaler, squashbaner, klatrevæg, motorikbaner, kultursal mv. Hertil kommer nye møde- og omklædningsfaciliteter, depot cafe mv.

 

Med henvisning til anlægsbevilling givet af Byrådet den 28.04.2015, pkt. 117 og den 17.05.2016, pkt. 169, i alt 8,353 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318091

Halprojekt Det legende Hus i Sdr. Felding

8.353.000

8.058.592

294.408

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 294.408 kr., som skyldes momsforhold.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. madværkstedet i Huset No 7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende Madværkstedet i Huset No 7 fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende rådgivning og etablering af Madværkstedet i huset No 7.

 

Byggeriet indeholder følgende elementer:

 • Indretning af produktionskøkken, som er dimensioneret under hensyntagen til den medarbejdergruppe, som skal arbejde der, samt det skal være muligt at servicere caféens gæster og andre arrangementer i Huset No7. Produktionskøkkenet indeholder salgsomåde, varmkøkken, koldkøkken, grovkøkken, køl- og frostrum, depot, opvask og evt. vaskeri.
 • Kontor til køkkenchef.
 • Personalerum (på anden etage)
 • Personale toilet
 • Tekniske installationer (kælder)
 • Café område til alle ca. 40 gæster.
 • Terrasseservering - det lille repos uden for indrettes til udeservering, ligesom der bliver mulighed for udgang.
 • Ny indgang /vindfang, som dels skærmer mod vind, men også "åbner" Huset No7 ud mod gården.
 • Etablering af varerindlevering (fysisk lastbilholdeplads foran Nørregade 7 (nuværende grønt areal.) Det samtænkes med nedgravede affaldsbeholdere - molokoløsning. Kanstanjetræet bevares.

 

Med henvisning til anlægsbevillinger givet af Byrådet henholdsvis den 27.01.2015, pkt. 21 på 0,2 mio. kr. samt den 22.06.2015, pkt. 183 på 3,3 mio. kr., i alt 3,5 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

364082

Madværkstedet i Huset No 7

3.500.000

3.868.253

-368.253

 

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 368.253 kr., som hovedsageligt kan henføres til, at den daværende hovedentreprenør blev erklæret konkurs midtvejs i projektet. Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget fik på deres møder den 07.12.2015 og 16.11.2015 en redegørelse vedr. den økonomiske situtation og det forventede underskud.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-13 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Indendørs BMX bane i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Mette Nielsen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. indendørs BMX bane i Feldborg fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab vedrørende indendørs BMX bane i Feldborg.

 

Projektet omfatter uopvarmet hal med tilhørende omklædnings- tilskuer- og klubfaciliteter. Hallen er indrettet i synergi med eksisterende faciliteter med en BMX bane med tilhørende 3 meter rampe og værksted. Banen er opbygget af stampet jord med topping af knust granit og svingende belagt med asfalt.

 

Med henvisning til anlægsbevilling givet af Byrådet den 23.06.2014, pkt. 226 på 4 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

318089

Indendørs BMX bane i Feldborg

4.000.000

3.320.000

680.000

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 680.000 kr., som skyldes momsforhold.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. og anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-4-17 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Lystfiskerforeningen af 1926 søger om tilskud til lystfiskerfestival 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Lystfiskerforeningen af 1926 søger om tilskud til afvikling af Skjern Å Lystfiskerfestival 2018.

Sagsfremstilling

Lystfiskerforeningen af 1926 er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune, men har bl. a. fiskevand i Herning Kommune. Foreningen bidrager til natur- og vandløbspleje og ophjælpning af fiskebestanden.

 

Foreningen arrangerer i samarbejde med Silkeborg Fluebinderlaug og andre lystfiskerforeninger langs Skjern Å - "Skjern Å Lystfiskerfestival". Festivalen, som er Danmarks største outdor lystfiskerfestival, finder sted i Skarrild, ved Skjern Å den 26. og 27. maj 2018.

 

Festivalen blev afholdt for 1. gang i 2014 og igen i 2016 med stor succes. Der forventes mellem 800 og 1500 besøgende. Der vil være foredrag og udstillinger, fokus på natur, vilde laksefisk og lystfiskeri. Blandt aktørerne er Danmarks Center for Vildlaks, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, knivmagere, pileflettere og kendte fluebindere og fluekastere fra ind- og udland.

 

Evt. overskud går til forbedring af vildfiskenes forhold i Skjern Å samt hensættelse til kommende lystfiskerfestivaler.

 

Der søges om

 • et tilskud på 10.000 kr. til opsætning af 2 telte til udstillere og aktører
 • opstilling af toiletvogne
 • containere til affald samt afhentning heraf.

 

Borgerforeningen støtter med opsætning af 2 mindre telte, flagning samt oprydning. Herudover stilles der frivillig arbejdskraft til rådighed fra foreningen og lokalsamfundet i Skarrild.

 

Herning Kommune støttede i 2016 lystfiskerfestivalen med et tilskud på 10.000 kr. samt udgiften til 2 toiletvogne og opstilling og afhentning af 1 container til affald.

 

Lystfiskerforeningen er i dialog med Natur og Grønne områder med henblik på at tiltrække flere turister fra udlandet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra konto for Fælles Formål kontonr. 370-01-309-07
at der bevilges et tilskud til dækning af opstilling af 2 toiletvogne samt 1 container til affald samt afhentning heraf - dog max. op til kr. 8.000. Udgiften dækkes af konto for Fælles Formål kontonr. 370-01-309-07.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Trehøje Kunstforening - Tilskud til Trehøjeudstillingen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kunstforeningen Trehøje fremsender ansøgning om tilskud til Trehøjeudstillingen 2018.

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Trehøje søger om tilskud til trykning af kunstkort, annoncering og legat til årets kunstner på 5.000 kr. i forbindelse med Trehøjeudstillingen 2018.

 

Kunstforeningen har fået tilskud til kunstkort, annoncering og legat årligt i årene 2007 til 2017. Sidste år fik foreningen et tilskud på 10.000 kr.

 

Af det medsendte regnskab fremgår det, at Kunstforeningen i 2016 havde et underskud på 12.350 kr. Foreningens egenkapital pr. 30. december 2016 var 44.294 kr.

 

Til orientering kan det oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 26. november 2007 besluttede, at legatet ikke skulle videreføres i Herning Kommunes navn efter kommunesammenlægningen. I stedet modtager Kunstforeningen Trehøje et tilskud således, at Kunstforeningen selv står for uddeling af legatet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på til 10.000 kr. til trykning af kunstkort, annoncering og legat i forbindelse med Trehøjeudstillingen 2018. 
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 15. november resterer 316.532 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med tilskud op til 10.000 kr.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.02-Ø40-3-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Karolinekoret - Tilskud til projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Karolinekoret fremsender ansøgning om tilskud til anskaffelse af el-klaver og transportkasse på 14.000 kr., samt lokaleleje på 1.500 kr. i forbindelse med forårskoncert.

Sagsfremstilling

Karolinekoret er et voksensangkor, som er hjemhørende på Hammerum Skole.

 

I øjeblikket låner foreningen et klaver af en anden forening, der låner samme lokale på Hammerum Skole. Foreningen ønsker at anskaffe sig eget el-klaver samt transportkasse, så de får mulighed for at afholde sangarrangementer andre steder i lokalområdet.

Desuden er koret udfordret såfremt den anden forening vælger at flytte lokale, og de derfor ikke længere kan låne et klaver.

 

Forvaltningen oplyser, at foreningens midler ved ophør skal overgives til anden almennyttig forening, jf. foreningens vedtægter.

Økonomi

Prisen på el-klaveret er 12.000 kr., og herudover kommer udgift til transportkasse på 2.000 kr., i alt 14.000 kr.

 

Karolinekoret har ligeledes søgt et tilskud på 1.500 kr. til lokaleleje i forbindelse med afholdelse af forårskoncert 2018, som traditionen tro afholdes på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Forvaltningen anbefaler koret at søge Kulturelt Samråd.

 

Karolinekoret har ikke tidligere søgt midler fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 7.000 kr. til anskaffelse af el-klaver samt transportkasse. 
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 1. november resterer 316.532 kr. 
at Karolinekoret opfordres til at ansøge Kulturelt Samråd om underskudsgaranti i forbindelse med forårskoncerten

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Rytmisk Musik Herning søger tilskud til nyt højtalersystem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rytmisk Musik Herning (RMH) søger om et tilskud på 60.000 kr. til indkøb at nyt lydudstyr. Det gamle udstyr er nedslidt. 

 

Sagsfremstilling

RMH har til huse på Scene7, Nørregade 7B. Hvert år afholdes der mange forskellige kulturelle arrangementer på stedet, der både spænder over teater, foredrag, koncerter m.m. Der køres derudover også et tæt samarbejde med andre lokale kulturorganisationer- og foreninger i hele kommunen, der også benytter lokalerne til en bred vifte af kulturarrangementer. Selve huset er frivilligdrevet og rummer i sin daglige drift og brug et bredt udsnit af forskellige mennesker.

 

Scene7 er indrettet med et højtalersystem, der er en vital del af husets drift til brug under diverse arrangementer. I 2009 fik huset lov til at overtage Herning Kongrescenters gamle højtalersystem. Kongrescenteret mente på daværende tidspunkt ikke længere, at højtalerne opfyldte kravene til Kongrescenterets behov for lydudstyr. Allerede ved overtagelsen af højtalersystemet var det brugt og slidt, men har gjort god gavn for Scene7. På nuværende tidspunkt spiller kun den ene side af højtalersystemet, hvorfor der er udtalt brug for en erstatning.

 

Højtalersystemet er i en længere periode blevet mere og mere nedslidt, og i 2015 forsøgte man at afhjælpe problematikken ved at akustikregulere salen i Scene7. Det hjalp i en kort periode, men der er nu ønske om en permanent løsning, da systemet ikke længere er holdbart.

 

RMH har nu modtaget et tilbud fra Rocklyd v. Kent Fløe omkring opkøb af et brugt lydsystem. RMH’s formand Mathias Thunbo arbejder til dagligt hos Rocklyd og kender derfor indgående til udstyrets stand, værdi og kvalitet. Højtalersystemet har en estimeret nypris på over 250.000 kr. men kan erhverves af RMH for 170.000. Det vurderes, at systemet har en lang levetid samt vil overgå det nuværende system i kvalitet selv i ny stand.

 

Økonomi

RMH ansøger om et tilskud til køb af Rocklyds højtalersystem på 60.000 kr. De resterende 110.000 kr. vil finansieres af RMH’s nuværende likviditet på ca. 45.000 kr., samt en afdragsordning mellem RMH og Rocklyd efter tilsagn fra Rocklyds ejer Kent Fløe og RMH’s formand Mathias Thunbo.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 60.000 kr. til nyt højtalersystem til Scene7
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01
at udbetaling af tilskuddet er betinget af
 • at den resterende finansiering findes af Rytmisk Musik Herning
 • at der fremsendes dokumentation for at afbetalingsordningen indgås mellem Rytmisk Musik Herning og Rocklyd
 • at det pågældende udstyr vurderes af en uvildig tredje part

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af Fotomuseets vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erna Pilgaard

Sagsresume

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum fremsender vedtægtsændringer til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med videreførslen af Danmark Fotomuseum har bestyrelsen opdateret museets vedtægter.

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum godkendte på møde den 26. juni 2017 de reviderede vedtægter for Danmarks Fotomuseum.

 

En samlet oversigt over ændringer i vedtægterne er vedhæftet som bilag. Her følger de ændringer, der specifikt bør bemærkes:

 

Gamle vedtægter

Nye vedtægter

 

§1) Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28, Herning er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune.

 

 

§1) Danmarks Fotomuseum er en selvejende institution.

 

§3) Museets ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes på følgende måde:

 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Danmarks Fotohandlerforening
 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Fotografisk Forening
 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af den siddende bestyrelse blandt ansatte på et statsanerkendt museeum
 • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Herning Byråd, heraf mindst 1 blandt byrådets medlemmer
 • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Dansk Journalistforbund, heraf et blandt DJ:Fotograferne samt et blandt Pressefotografforbundet

 

 

§3) Museets ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der sammensættes på følgende måde:

 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Danmarks Fotohandlerforening
 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Fotografisk Forening
 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af den siddende bestyrelse blandt ansatte på et statsanerkendt museeum
 • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Dansk Journalistforbund, heraf et blandt DJ:Fotograferne samt et blandt Pressefotografforbundet

 

 

§4) Til at forestå institutionens daglige drift ansætter bestyrelsen en faglig leder. Afskedigelse af denne kan ske, når bestyrelsen har rådført sig med Herning Kommune herom.

 

[…] Den faglige leder antager og – efter samråd med Herning Kommune – afskediger personale.

 

 

§4) Til at forestå institutionens daglige drift ansætter bestyrelsen en faglig leder.

 

[…] Den faglige leder antager og afskediger personale.

 

§5) […] Regnskab og årsberetning forelægges til bestyrelsens godkendelse inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb og indsendes til Herning Kommune forsynet med revisionspåtegning.

 

 

§5) […] Regnskab og årsberetning forelægges til bestyrelsens godkendelse inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

 

§7) […] Til køb og salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse samt Herning Byråd.

 

 

§7) […] Til køb og salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

 

 

§8) […] Værdipapirer skal forsynes med prohibitivpåtegning af Herning Byråd. Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra Herning Kommune.

 

§8) […] Fjernet.

 

 

 

 

 

 

 

 

§9) Ændringer i Danmarks Fotomuseums vedtægter kan kun ske med godkendelse af Herning Kommune.

 

[…] Eventuelle overskydende midler ved ophør anvendes først og fremmest til at afholde udgifter i forbindelse med afviklingen, dernæst til at fremme fotohistorisk virksomhed og/eller ved at tilfalde kulturelle formål i Herning Kommune. Disse valg foretages efter samråd ved Kultur- og Fritidsudvalget samt med medlemmerne af den ophørte institutions bestyrelse.

 

 

§9) Ændringer i Danmarks Fotomuseums vedtægter kan kun ske, såfremt det vedtages på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.

 

[…] Eventuelle overskydende midler ved ophør anvendes først og fremmest til at afholde udgifter i forbindelse med afviklingen, dernæst til at fremme fotohistorisk virksomhed eller ved at tilfalde kulturelle formål. Disse valg foretages af medlemmerne af den ophørte institutions bestyrelse.

 

 

Forvaltningen har følgende bemærkeninger til vedtægtsændringerne:

 

§1) Hjemstedet er fortsat i Herning Kommune, hvilket er en betingelse for det årlige tilskud til Danmarks Fotomuseeum på 150.000 kr. Tillige er Herning Kommune ejer af den ejendom, som museet befinder sig i, og som stilles vederlagsfrit til rådighed.

 

§3) Det forventes, at der på baggrund af §1 fortsat skal optræde minimum 1 medlem udpeget fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 

§5) På baggrund af §1 skal regnskabet fortsat fremsendes til Herning Kommune.

 

§7-9) Da Herning Kommune i en årrække har, og fortsat, yder tilskud til museet, er det ikke hensigtsmæssigt, at Herning Kommune skrives ud af disse paragraffer omhandlende eventuelt ophør, disponering over ejendommen eller salg af fast ejendom og værdier.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes under forudsætning af forvaltningens anførte bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Ingelis Sander kan tiltræde indstillingen på baggrund af e-mail fra Fotomuseet til Kultur- og Fritid, modtaget d. 29. november 2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ilskov Hallens vedtægtsændringer til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ilskov Hallens bestyrelse har fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

 

Bestyrelsen for Ilskov Hallen ønsker at opdatere deres vedtægter så de bliver tidsvarende og falder i tråd med de nuværende arbejdsopgaver.

De nye vedtægter er godkendt på bestyrelsesmøde, og skal efterfølgende behandles på ekstraordinær generalforsamling.

 

Grundet omskrivningens omfang er alle ændringer i vedtægterne vedlagt som bilag. Der er primært tale om omskrivninger med sproglig præcisering samt samskrivning af to eller flere paragraffer.  

 

Derudover bør det bemærkes, at Ilskov Hallens repræsentantskab ønskes nedlagt. Vedtægterne er sendt til godkendelse ved forvaltningen, hvorefter der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor vedtægterne og herunder nedlæggelsen godkendes.

 

Gamle vedtægter

Nye vedtægter

 

§5) Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet.

 

Repræsentantskabet består af:

-3 repræsentanter fra hver af de i Ilskov etablerede idrætsforeninger og idrætsafdelinger, der har aktiviteter i hallen.

-3 repræsentanter fra Simmelkær Boldklub.

-1 repræsentant fra hver af de øvrige medstiftende foreninger i Ilskov.

-2 repræsentanter fra Herning Byråd.

De valgte repræsentanter behøver ikke være medlem af de pågældende foreningers bestyrelser. I repræsentantskabet har hvert medlem en stemme. Ved fra fald kan der stemmes ifølge skriftlig fuldmagt. Hvert repræsentantskabsmedlem kan kun have én fuldmagt.

 

Som Institutionens øverste myndighed skal repræsentantskabet godkende anlægsinvesteringer, optagelse af lån, pantsætning, kautionsforpligtelser og lignende. Den enkelte forening er pligtig til straks at underrette halbestyrelsen om ændringer i repræsentantskabet. Repræsentantskabet sager afgøres ved almindelig stemme flertal.

 

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal, dog jfr. § 8. Over repræsentantskabets møder tages referat som offentliggøres på www.ilskov.net

 

 

Repræsentantskabets opbygning er i de nye vedtægter skrevet ud.

 

Godkendelse af anlægsinvesteringer, lån, pantsætning m.m. er indskrevet i den nye §3) Institutionens ledelse.

 

§16) Herning Byråd er berettiget til at afkræve institutionen oplysninger om ethvert forhold til belysning af, om institutionen og ejendommen drives på forsvarlig måde i overensstemmelse med formålet. Sammensætningen af institutionens repræsentantskab og bestyrelse og ændringen heri skal indberettes til byrådet.

 

 

§14) Herning Kommunes berettigelse

 

Herning Kommune er berettiget til at afkræve institutionen oplysninger om ethvert forhold til belysning af, om institutionen og ejendommen drives på forsvarlig måde i overensstemmelse med formålet.

 

 

Jf. Ilskov Hallens gamle vedtægter kan repræsentantskabet nedlægges ved vedtagelse på repræsentantskabsmøde med 2/3 stemmeflerhed. En sådan vedtagelse kræver, at repræsentantskabet er mødt fuldtalligt. Er dette ikke tilfældet, skal der indkaldes til nyt møde, hvor forslaget kan vedtages ved 2/3 stemmeflerhed af de tilstedeværende.

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomisk betydning for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udkast til de nye vedtægter godkendes under forudsætning af godkendelse på Ilskov Hallens kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde
at Ilskov Hallen efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fremsender dokumentation for, at nedlæggelsen af repræsentantskabet er vedtaget ved 2/3 stemmeflerhed

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.10.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Aktivitetshuset Stakroge Skole - Godkendelse af vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aktivitetshuset Stakroge Skole har fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der ønskes en opdatering af vedtægterne, da de gamle vedtægter stadig henviser til Åskov Kommune, hvorfor de trænger til opdatering. På ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2017 blev forslag til nye vedtægter godkendt. De nye vedtægter er behandlet i Aktivitetshusets regi ved advokat Søren Kokkenborg.

 

Grundet omskrivningens omfang er en oversigt over gamle og nye vedtægter vedhæftet som bilag. Der er primært tale om omskrivninger og omformuleringer grundet at de gamle vedtægter var udarbejdet, da Aktivitetshuset lå under Åskov Kommune.

 

Følgende ændringer bør bemærkes:

 

De nye vedtægter

De gamle vedtægter

§ 5. Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af mindst tre og højst syv medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsen skal høre repræsentantskabet, inden den træffer afgørelse om optagelse af nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt eventuelle andre efter behov.

 

Posterne som kasserer og sekretær kan besættes med personer udenfor bestyrelsen. Disse kan i så fald deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

For at være beslutningsdygtig, skal bestyrelsen være indkaldt med mindst syv dages varsel, ligesom mindst halvdelen af dens medlemmer skal være til stede.

 

Såfremt bestyrelsesmedlemmer ikke har deltaget i bestyrelsesmøderne i et år, kan han/hun betragtes som værende udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer afgørelse i alle anliggender.

 

Bestyrelsen skal dog respektere, at repræsentantskabet i visse sager har høringsret, jf. § 6.

Afgørelser træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, bortset fra beslutninger, hvortil der ifølge vedtægterne kræves kvalificeret flertal. I tilfælde af stemmelighed er formanden stemme afgørende.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som arbejdet kræver det, dog mindst fire gange årligt.

 

§ 5. Institutionen ledes af en generalforsamling og en bestyrelse.

§ 6. Repræsentantskabet

 

Repræsentantskabet består af brugere af institutionen.

 

Repræsentantskabets opgaver er navnlig:

1.      Høringsret i forbindelse med optagelse af nye medlemmer af bestyrelsen. Høring er en gyldighedsbetingelser forinden optagelse af medlemskab i bestyrelsen er endelig.

2.      Kontaktformidling mellem DSI Stakroge Skole og de kredse, som repræsentanterne står tilknyttet eller har forbindelse med.

3.      Høringsret i forbindelse ændring af vedtægterne.

4.      Høringsret i tilfælde af institutionens opløsning, sammenslutning og anvendelse af eventuel formue i tilfælde af opløsning, jf. § 13.

5.      Høringsretten efter 1, 3 og 4 er en gyldighedsbetingelse.

 

Repræsentantskabet afholder møde mindst to gange årligt (sædvanligvis februar og september måned).

 

Bestyrelsesformanden sørger for at indkalde repræsentantskabet med 14 dages varsel ved opslag på de sociale medier samt i den lokale avis.

 

Repræsentantskabets møder ledes af en på mødet valgt deltager.

 

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, bortset fra tilfælde, hvor der efter vedtægterne kræves kvalificeret flertal.

 

§ 7. Generalforsamlingen er institutionens øverste Myndighed.

 

Den ordinære Generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal ugeblad, samt ved opslag i skolen. Dagsordenen bekendtgøres på til svarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde seneste den 1. februar.

 

Dagsordenen er følgende:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsen aflægger beretning

3.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.      Behandling af evt. indkomne forslag

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant

6.      Eventuelt

7.       

Der udstedes medlemsbevis til hvert af institutionens medlemmer, som er mødeberettiget på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. jf. dog § 12 og § 13.

 

Den gamle §6 er skrevet ud

§ 6. Som medlem af institutionen kan optages foreninger, bebor i området og bruger af institutionens faciliteter.

 

Medlemmerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 6 a.

De økonomiske sammenhænge fra 1/1 – 2005 er betinget af at skolen huser Børneinstitutionen med vilkår som beskrevet i Åskov kommunes budget for 2005.

 

Ændres dette går skolens økonomiske grundlag tilbage til Åskov Kommunes budget for 2004.

Børneinstitutionen respekterer forhold i § 12.

Særlige forhold kan gøres gældende (aftales)

 

Den gamle §8 er skrevet ud

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes efter at 4 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af institutionens medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

 

Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

§ 13. Opløsning af institutionen

 

Skulle forholdene stille sig sådan, at det bliver umuligt eller uønskeligt at forsætte institutionens drift, kan institutionen opløses på to af hinanden fulgte bestyrelses og repræsentantskabsmøder, hvoraf den ene er ekstraordinær og skal afholdes med mindst en måneds mellemrum. For forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på både begge bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder stemmer for dette. Det skal samtidigt besluttes, hvordan institutionens midler skal fordeles.

§ 14. Skulle forholdene stilles sig således, at det bliver umuligt eller ønskeligt at forsætte institutionens drift, kan institutionens opløsning vedtages på en, i dette øjemed, særlig indkaldte ekstraordinær generalforsamling.

 

Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For forslaget vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdele af de tilstedeværende er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om institutionens opløsning træffes, når mindst ¾ af de afgivende stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

I tilfælde af institutionens opløsning, skal den formue der er i behold anvendes til almene kulturelle formål i Stakroge og omegn i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

 

Uddeling af midler kan dog finde sted, før fordelingen er godkendt af Åskov kommunalbestyrelse.

 

Den faste ejendom der overdrages institutionen fra kommunen, kan ikke overdrages eller pantsættes uden kommunalbestyrelsens samtykke.

 

 

Forvaltningen har følgende bemærkninger:

 

§5 - Bestyrelsen: Der bør skrives ind, hvilken sammensætning bestyrelsen skal have - herved forstået hvor bestyrelsesmedlemmerne kommer fra eller hvad/hvem de repræsenterer. Kasseren bør sidde i bestyrelsen, og ikke være på valg i samme år som formanden.

 

§6 - Repræsentantskabet: Det skal fortsat være tydeligt, hvorledes man bringer ønsker til generalforsamlingen op, samt hvornår de skal være bestyrelsen i hænde. Derudover bør der indskrives, hvad dagsordnen for generalforsamling som minimum skal indeholde jf. den gamle paragraf 7.

 

§8 - Ekstraordinær generalforsamling (Gamle vedtægter): Denne paragraf skal bibeholdes. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningensstemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønsker herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

§13 - Opløsning af institutionen: Det bør præciseres, at institutionens midler i tilfælde af opløsning skal gå til almentnyttige/almenvelgørende formål, og man på ekstraordinær generalforsamling beslutter hvilke.

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ikke økonomisk betydning for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes under forudsætning af at forvaltningens bemærkninger tages til efterretning

 

Beslutning

Sagen udsættes.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.12.00-P24-2-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Krudttønden Sdr. Felding - Godkendelse af vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Krudttønden i Sdr. Felding fremsender udkast til vedtægtsændringer til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

  

Baggrunden for ændringen af vedtægterne er, at Dansk Ungsdoms Fællesråd (DUF) har skærpet deres krav til foreninger. DUF har blandt andet ønsket mere medbestemmelse og demokrati for foreningers medlemmer generelt.

 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), som Krudttønden er tilsluttet, har udarbejdet nye standardvedtægter, der opfylder kravene fra DUF. Vedtægtsændringerne er udformet herefter, hvorfor Krudttønden blandt andet har kigget på bestyrelsens sammensætning.

 

Vedtægtsændringerne er godkendt af den nuværende bestyrelse men endnu ikke vedtaget på generalforsamling, der afholdes fast hvert 1. halvår. Efter behandling af vedtægterne vil der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Ændringerne er hovedsageligt sproglige præciseringer. De omfatter samtlige vedtægter, hvorfor en oversigt over ændringerne findes vedhæftet som bilag.

Dog bør det bemærkes at der i §2 - Formål og §7 - Bestyrelse er ændret markant i henholdsvis formulering og indhold.

 

 

Gamle vedtægter

Nye vedtægter

 

§2) Formål:

Det er Krudttøndens formål at tilbyde juniorer fra 4.-6. klasse mulighed for at dyrke det sociale liv og fællesskab inden for rammerne af den Kristne tro i overensstemmelse med Bibelen og Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter.

 

Krudttøndens formål er gennem sociale arrangementer og aktiviteter at samle krudttønde interesserede og fremme interessen for Jesus og den kristne tro, samt gennem leg og aktiviteter at højne medlemmernes kendskab til den kristne tro.  

 

§2) Formål:

Stk. 1 – Krudttønden er en juniorklub, der har til formål at formidle evangeliet om Jesus Kristus til børn for at oplære børnene i den kristne tro.

 

Hertil er der tilført en ny paragraf 3, der ligger i forlængelse af den tidligere formålsparagraf:

 

§3) Grundlag:

Lokalforeningens forkyndelse og virke skal være i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter.

 

 

§7) Bestyrelse:

Krudttøndens bestyrelse består af 5 personer (over 18 år), hvoraf mindst 3 er forældrerepræsentanter, der ved den årlige generalforsamling vælges blandt ledere og forældre til børn i Krudttønden. Stemmeberettigede er ledere samt forældre, som har børn i klubben.

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling.

 

Der aflægges hvert år beretning til samfundsrådet for Indre Mission i Sdr. Felding.

 

Børnenes medansvar tænkes ind, minimum 2 gange om året, hvor de samlet medindrages i arbejdsformen såsom at komme med forslag til kommende aktiviteter, lege osv.  

 

§8) Børneråd (Bestyrelse):

Stk. 1 – Arbejdet ledes af et børneråd bestående af alle medlemmer (børn). En lederrepræsentant er automatisk medlem af børnerådet. Øvrige ledere samt evt. ekstern kasserer kan deltage i børnerådsmøder, dog uden bestemmelsesret.

 

Stk. 2 – Såfremt et medlem er under 16 år, kan det lade sig repræsentere af forældrerepræsentanter (i så fald bør forælderen indmeldes i lokalforeningen.)

 

Stk. 3 – Børnerådets opgave er at varetage det lokale arbejdes interesser. De af børnerådet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 4 – Børnerådet konstituerer sig med en børnerådsformand og kasserer. Kassereren kan vælges uden for børnerådet.

 

Stk. 5 – Arbejdet har selvstændig ledelse og økonomi.

 

Stk. 6 – Børnerådet afholder fire årlige møder, hvoraf årsfesten udgør det ene møde. Der skal udarbejdes beslutningsreferat fra børnerådets møder, som underskrives af dirigenten.

 

 

 

Forvaltningen bemærker følgende:

 

§2 - Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal principielt fremgå af formålsparagraffen, men er udtrykt tydeligt i §4 - Arbejdsform: at give alment dannende værdier og ligeledes give forståelse for medmenneskelige fællesskaber og demokratisk dannelse ved aktiv deltagelse i bærende netværk. Det konstateres at formålet falder inden for Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

§8 - Børneråd: Det bør bemærkes, at bestyrelsen bør bestå af et ulige antal, min. 3 personer. Kassereren er en del af bestyrelsen. Revisor må ikke være en del af bestyrelsen. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år. Hertil kommer at det bør sikres, at der er et antal voksne inkluderet i bestyrelsen. Dette kan evt. ske med inddragelse af alle ledere.

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomisk betydning for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes under forudsætning af, at forvaltningens bemærkninger tages til efterretning

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.12.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Fredagsklubben Sdr. Felding - Godkendelse af vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sdr. Felding Fredagsklub fremsender udkast til vedtægtsændringer til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

  

Baggrunden for ændringen af vedtægterne er, at Dansk Ungsdoms Fællesråd (DUF) har skærpet deres krav til foreninger. DUF har blandt andet ønsket mere medbestemmelse og demokrati for foreningers medlemmer generelt.

 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), som Fredagsklubben er tilsluttet, har udarbejdet nye standardvedtægter, der opfylder kravene fra DUF. Vedtægtsændringerne er udformet herefter, hvorfor Fredagsklubben blandt andet har kigget på bestyrelsens sammensætning.

 

Vedtægtsændringerne er godkendt af den nuværende bestyrelse men endnu ikke vedtaget på generalforsamling, der afholdes fast hvert 1. halvår. Efter behandling af vedtægterne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Ændringerne er hovedsageligt sproglige præciseringer. De omfatter samtlige vedtægter, hvorfor en oversigt over ændringerne findes vedhæftet som bilag.

Dog bør det bemærkes at de tideligere §2 - Formål og §7 - Bestyrelse er ændret markant i henholdsvis formulering og indhold.

 

 

Gamle vedtægter

Nye vedtægter

 

§2) Formål:

Det er Fredagsklubbens formål at tilbyde børn i alderen 4-10 år mulighed for at dyrke det sociale liv og fællesskab inden for rammerne af den Kristne tro i overensstemmelse med Bibelen og Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter.

 

Fredagsklubbens formål er gennem sociale arrangementer og aktiviteter at samle fredagsklubbens interesserede og fremme interessen for Jesus og den kristne tro, samt gennem leg og aktiviteter at højne medlemmernes kendskab til den kristne tro.

 

 

§2) Formål:

Stk. 1 – Fredagsklubben er en klub for børn fra 4-10 år, der har til formål at formidle evangeliet om Jesus Kristus til børn for at oplære børnene i den kristne tro.

 

Hertil er der tilført en ny paragraf 3, der ligger i forlængelse af den tidligere formålsparagraf:

 

§3) Grundlag:

Lokalforeningens forkyndelse og virke skal være i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter.

 

 

§7) Bestyrelse:

Fredagsklubbens bestyrelse består af 5 personer (over 18 år), hvoraf mindst 3 er forældrerepræsentanter, der ved den årlige generalforsamling vælges blandt ledere og forældre til børn i Fredagsklubben. Stemmeberettigede er ledere samt forældre, som har børn i klubben.

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling.

 

Der aflægges hvert år beretning til samfundsrådet for Indre Mission i Sdr. Felding.

 

Børnenes medansvar tænkes ind, minimum 2 gange om året, hvor de samlet medindrages i arbejdsformen såsom at komme med forslag til kommende aktiviteter, lege osv.

 

 

§8) Børneråd (Bestyrelse):

Stk. 1 – Arbejdet ledes af et børneråd bestående af alle medlemmer (børn). En lederrepræsentant er automatisk medlem af børnerådet. Øvrige ledere samt evt. ekstern kasserer kan deltage i børnerådsmøder, dog uden bestemmelsesret.

 

Stk. 2 – Såfremt et medlem er under 16 år, kan det lade sig repræsentere af forældrerepræsentanter (i så fald bør forælderen indmeldes i lokalforeningen.)

 

Stk. 3 – Børnerådets opgave er at varetage det lokale arbejdes interesser. De af børnerådet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 4 – Børnerådet konstituerer sig med en børnerådsformand og kasserer. Kassereren kan vælges uden for børnerådet.

 

Stk. 5 – Arbejdet har selvstændig ledelse og økonomi.

 

Stk. 6 – Børnerådet afholder fire årlige møder, hvoraf årsfesten udgør det ene møde. Der skal udarbejdes beslutningsreferat fra børnerådets møder, som underskrives af dirigenten.

 

 

Forvaltningen bemærker følgende:

 

§2 - Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal principielt fremgå af formålsparagraffen, men er udtrykt tydeligt i §4 - Arbejdsform: at give alment dannende værdier og ligeledes give forståelse for medmenneskelige fællesskaber og demokratisk dannelse ved aktiv deltagelse i bærende netværk. Det konstateres at formålet falder indenfor Folkeoplysningenslovens bestemmelser.

 

§8 - Børneråd: Det bør bemærkes, at bestyrelsen bør bestå af et ulige antal, min. 3 personer. Kassereren er en del af bestyrelsen. Revisor må ikke være en del af bestyrelsen. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år. Hertil kommer at det bør sikres, at der er et antal voksne inkluderet i bestyrelsen. Dette kan evt. ske med inddragelse af alle ledere.

 

 

Økonomi

Ændringerne af vedtægterne har ingen økonomisk betydning for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes under forudsætning af, at forvaltningens anførte bemærkninger tages til efterretning

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.12.00-P24-3-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Skarrild-Karstoft Børnefrø ansøger om vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skarrild-Karstoft Børnefrø sender vedtægtsændringer til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

  

Baggrunden for ændringen af vedtægterne er, at Dansk Ungsdoms Fællesråd (DUF) har skærpet deres krav til foreninger. DUF har blandt andet ønsket mere medbestemmelse og demokrati for foreningers medlemmer generelt.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), som Børnefrø er tilsluttet, har udarbejdet nye standardvedtægter, der opfylder kravene fra DUF. Vedtægtsændringerne er udformet herefter.

 

Vedtægtsændringerne er godkendt af den nuværende bestyrelse men endnu ikke vedtaget på generalforsamling, der afholdes fast hvert 1. halvår.

 

Ændringerne er hovedsageligt sproglige præciseringer. De omfatter samtlige vedtægter, hvorfor en oversigt over ændringerne findes vedhæftet som bilag.

Dog bør det bemærkes at de tideligere §2 - Formål og §7 - Børneråd er ændret markant i henholdsvis formulering og indhold.

 

Gamle vedtægter

Nye vedtægter

 

§ 2. Formål

Børnefrø har til formål at formidle evangeliet om Jesus Kristus til børn fra 4-10 år for at oplære børnene i den kristne tro. Dette skal ske i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter.

 

 

§ 2. Formål

Stk. 1

Lokalforeningen har til formål at formidle evangeliet om Jesus Kristus til børn for at oplære børnene i den kristne tro.

 

§ 3. Grundlag

Stk. 1

Lokalforeningens forkyndelse og virke skal være i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter.

 

 

§ 7. Børneråd (bestyrelse)

Arbejdet ledes af et børneråd bestående af alle medlemmer. Klubbens ledere er med i børnerådet men har højst samme antal stemmer som børnene.

 

Børnerådets opgave er at varetage det lokale arbejdes interesser. De af børnerådet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Børnerådet konstituerer sig med en formand og kasserer, der skal være myndige personer. Kassereren kan vælges uden for børnerådet.

 

Arbejdet har selvstændig ledelse og økonomi.

 

 

§ 8. Børneråd (bestyrelse)

Stk. 1

Arbejdet ledes af et børneråd bestående af alle medlemmer (børn). En lederrepræsentant er automatisk medlem af børnerådet.

 

Øvrige ledere samt evt. ekstern kasserer kan deltage i børnerådsmøder, dog uden stemmeret.

 

Stk. 2

Såfremt et medlem er under 16 år, kan det lade sig repræsentere af forældrerepræsentanter (i så fald bør forælderen indmeldes i lokalforeningen).

 

Stk. 3

Børnerådets opgave er at varetage det lokale arbejdes interesser. De af børnerådet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 4

Børnerådet konstituerer sig med en børnerådsformand og kasserer. Kassereren kan vælges uden for børnerådet.

 

Stk. 5

Arbejdet har selvstændig ledelse og økonomi.

 

Stk. 6

Børnerådet afholder fire årlige møder, hvoraf årsfesten udgør det ene møde. Der skal udarbejdes beslutningsreferat fra børnerådets møder, som underskrives.

 

 

Forvaltningen bemærker følgende:

 

§2 - Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal principielt fremgå af formålsparagraffen, men er udtrykt tydeligt i §4 - Arbejdsform: at give alment dannende værdier og ligeledes give forståelse for medmenneskelige fællesskaber og demokratisk dannelse ved aktiv deltagelse i bærende netværk. Det konstateres at formålet falder idnenfor Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

§8 - Børneråd: Det bør bemærkes, at bestyrelsen bør bestå af et ulige antal, min. 3 personer. Kassereren er en del af bestyrelsen. Revisor må ikke være en del af bestyrelsen. Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år. Hertil kommer at det bør sikres, at der er et antal voksne inkluderet i bestyrelsen. Dette kan evt. ske med inddragelse af alle ledere som beskrevet i de gamle vedtægter.

 

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomisk betydning for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægterne godkendes under forudsætning af, at forvaltningens anførte bemærkninger tages til efterretning

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-A08-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Skovsnogen sender vedtægter til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Fonden Skovsnogen (herefter Skovsnogen) fremsender 14. november 2017 vedtægter til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med stiftelsen af Skovsnogen gennemførte man et forprojekt i samarbejdet med Bikubenfonden. Projektet anbefalede en fondskonstruktion i det fremadrettede arbejde. Derfor fremsendte Skovsnogen en fundats til Herning Kommune. Den blev godkendt af Byrådet i december 2015. Efterfølgende er fundatsen godkendt i Skovsnogens bestyrelsen (februar 2016) og indsendt i foråret 2016 til Civilstyrelsen for godkendelse. Skovsnogen fik først på året 2017 afslag fra Civilstyrelsen med den begrundelse, at egenkapitalen ikke var stor nok. Det vil sige, at Skovsnogen reelt aldrig har været registreret som fond i Civilstyrelsen.

Skovsnogen ønsker nu som en konsekvens af dette at etablere sig som en selvejende institution.

 

Skovsnogen har taget udgangspunkt i den fundats, som tidligere er godkendt af Byrådet.

 

I forhold til den tidligere vedtagne fundats adskiller de fremsendte vedtægter sig på følgende punkter.

 

Overskrift: ændres fra "Fundats for Skovsnogen" til "Vedtægter for Den Selvejende Institution Skovsnogen"

 

§ 1

Ændres fra: "Fondens navn er Skovsnogen" til "Den selvejende institutions navn er "Den Selvejende Institution Skovsnogen, herunder binavnet Den Selvejende Institution Skovsnogen Deep Forest Artland.

 

§6

Ændres fra "Bestyrelsen afholder to årlige møder..." til "Bestyrelsen afholder som minimum to årlige møder..."

 

§9

Ændres fra "Nærværende fundats kan kun ændres, såfremt et flertal af bestyrelsen er enig herom. Derudover skal ændringerne godkendes af Herning Kommune og fondsmyndighederne" til "Nærværende vedtægter kan kun ændres, såfremt et flertal af bestyrelsen er enig herom. Derudover skal ændringerne godkendes af Herning Kommune."

 

Tilføjelse af ny paragraf - §10

Den Selvejende Institution Skovsnogen hæfter alene med sin egen formue.

 

Navnet er naturligvis ændret i hele dokumentet.

 

Skovsnogens bestyrelse har godkendt vedtægterne på møde 30. oktober 2017.

 

Juridisk afdeling gør opmærksom på, at der er tale om etablering af en ny institution og ikke ændring af fundats / vedtægter. Fremgangsmåden med, at der tages udgangspunkt i det dokument, som Byrådet tidligere har godkendt, er i orden.

 

Forvaltningen har ingen forbehold i forhold til ændringen fra fond til selvejende institution. Der tages ingen forbehold i forhold til den tilføjede paragraf, der betragtes som normal praksis i selvejende institutioner.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at KFU anbefaler godkendelse af de fremsendte vedtægter
at sagen sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.00.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningsgodkendelse - Hydro Hodsager E-sport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hydro Hodsager E-sport v./ Morten Lindberg søger om godkendelse som idrætsforening i Herning Kommune i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Hydro Hodsager E-sport er etableret ved stiftende generalforsamling den 23. oktober 2017.

 

Foreningen har til formål at skabe et fællesskab for børn og unge, som er interesseret i e-sport. Fællesskabet skal både fremme socialt samvær og kompetencer samt understøtte og skabe grobund for udviklingen af E-sport som en breddeidræt og elitesport i Midtjylland. Foreningen er en underafdeling af Hodsager Idræts- og Ungdomsforening, og har således hjemsted i Herning Kommune.

 

Foreningen er åben for alle, som betaler kontingent til foreningen og kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag.

 

Foreningen tegner pt. 14 medlemmer hvoraf 11 er bosiddende i Herning Kommune, 1 i Holstebro Kommune, 1 i Ikast-Brande Kommune og 1 i Brønderslev Kommune. Foreningen tegner pt. 11 medlemmer under 19 år og 2 under 25 år.

 

Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

§5 - Medlemmer: For klarhedens skyld ville det være godt at præcisere, hvor og hvordan man kan indmelde sig i foreningen - evt. med henvisning til hjemmeside, Facebookside eller lignende, hvor man kan tilmelde sig eller finde information om relevant kontaktperson.

§8 - Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5-del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

§9 - Ledelse: Det bør fremgå tydeligt, hvilke bestyrelsesroller der er på valg fra år til år. Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen anførte bemærkninger
at der bevilliges et opstartstilskud på 3.350 kr. iht. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under SO11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-S55-1-15 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Fermaten - budget 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender den 13. november 2017 budget for 2018 inklusiv indledende bemærkninger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten fremsender budget med indledning (kaldet budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Kunstrådet.

 

Budgetforudsætningerne forklarer om ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.

 

Derudover er budgettet hovedsageligt en fortsættelse af den nuværende drift med mindre justeringer, dog budgetteres med en merindtægt på 350.000 kr. i forhold til budget 2017 på entre- og garderobeindtægter. Der budgetteres med samlede indtægter på musikdrift på knap 6,5 mio. kr. (inkl. statslige og kommunale tilskud), mens de tilsvarende udgifter er godt 5,6 mio. kr. Det giver et resultat af musikdrift på 852.000 kr. og dertil kommer bardrift på 865.000 kr.

Disse midler anvendes til drift, administration, markedsføring, lokaler, personaleomkostninger og så videre.

Der budgetteres med et regnskabsmæssigt overskud på 11.000 kr. efter hensættelser. Fermaten budgetterer i 2018 med hensættelser på 235.000 kr. til vedligeholdelse og genanskaffelse af udstyr.

 

Der planlægges 125 koncerter i alle kategorier til afholdelse i 2018, hvilket opfylder den regionale spillestedsaftale mellem Foreningen Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune. Aftalen er gældende til og med 2020.

 

Fermatens bestyrelse har godkendt det fremsendte budget for 2018 på sit møde den 25. oktober 2017.

 

Fermatens egenkapital udgjorde pr. 1. januar 2017 2.967.285 kr.

 

Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed.

 

Herning Kommune har jævnfør den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2018 på i alt 1,773 mio. kr., mens staten yder et tilskud på 1,6 mio. kr.

Fermaten forventer at realisere 400.000 kr. i sponsorater i 2018.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Herning Kommune fremsender budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Kunstrådet senest den 5. december 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens budget og budgetforudsætninger for 2018 godkendes uden bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Beslutningsoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum" ved Fuglsang Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Skibsted, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Jf. Kultur- og Fritidsudvalgsbeslutning af 14. august 2017, pkt. nr. 84, præsenterer forvaltningen beslutningsoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum" ved Fuglsang Sø til udvalgets stillingtagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte den 19. maj 2017 en studietur ud fra temaet ”Blå Rum”. På studieturen besøgte udvalget henholdsvis Jels Søbad i Rødding, Vejen Kommune, Byg det op Broen/ Multibro i Kolding Kommune og Det flydende Kajakhus i Vejle Kommune.  

 

Formålet med turen var at indhente viden og inspiration vedr. udviklingstendenser og aktivt udeliv, og hvordan et aktivt udeliv ved bl.a. Fuglsang Sø kan understøttes i tæt dialog med brugere, interessenter og fonde.

 

I forlængelse heraf blev udvalget i august 2017 præsenteret for et foreløbigt ideoplæg, hvor det blev besluttet, at forvaltningen arbejder videre med oplægget mhp. inddragelse af evt. nye interessenter, eksempler fra andre steder i landet og muligheden for at inddrage andre søer i Herning Kommune.

Der åbnes dialog med fonde og andre forvaltninger i Herning Kommune og præsenteres et beslutningsoplæg for udvalget i december.

 

Jf. indgået budgetforlig i september 2017 ønsker byrådet ved budgetkonferencen i foråret 2018 at blive præsenteret for et oplæg til etablering af faciliteter ved Fuglsang Sø særligt til lystfiskere, triatleter, kajakroere og vinterbadere.

 

Beslutningsoplæg

 

I forlængelse af ovenstående har der på tværs af forvaltninger og i samarbejde med brugerklubber og Lokale og Anlægsfonden været afholdt et workshop forløb med afsæt i følgende udviklingskriterier:

 

 • Fortællingerne

 

 1. De fælles værdier
 2. De fremtidige personlige fortællinger

 

 • Konkrete temaer og formgivningsrefleksioner

 

 1. Temaer og refleksioner fra processen
 2. Praktiske perspektiver

 

 • Yderligere perspektiver for området.

 

Opsamlingen fra workshop forløb understøtter, via kortlægning af brugermønster og fremtidige ønsker og behov, en fælles facilitet på tværs af mange aktører under samme tag. En facilitet, som tilgodeser såvel de organiserede som de mere selvorganiserede brugere og aktiviteter.

 

Multifunktionalitet, åbenhed og almen tilgængelighed går hånd i hånd med fortællingen om det gode liv ved søen og aktiviteter på tværs af de mange brugere, som gerne vil hinanden, samt hvordan søen kan sættes i spil på en ny måde.

 

Samtidig er der indtænkt en række konkrete og praktiske overvejelser, og hvordan projektet knytter naturligt an til og indgår i sammenhæng og synergi med omgivelserne.

 

Opsamling fra workshop forløb er uddybet i vedlagte bilag.

 

Seneste indberettede medlemstal for de 4 brugergrupper:

 

 

Herning Kajakklub

Herning Ikast Lystfiskerforening

Team Triathlon Herning

Vinterbadere, Den gule Badeand

Antal medlemmer

134

heraf 55 u. 25 år

430

heraf 50 u. 25 år

102

heraf 3 u. 25 år

*78

 

* Vinterbaderne har en facebookgruppe, som pt. består af 78 medlemmer

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter vedlagte beslutningsoplæg, som afsæt for det videre arbejde frem mod præsentation af projektoplæg på budgetkonferencen i april 2018
at sagen videresendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Evt. supplerende oplysninger medtages i det videre forløb.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-P20-3-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Musikkens sprog

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

 

   x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Herning Musikskole har fremsendt en ansøgning om 182.000 kr. til projekt: Musikkens sprog.

 

Formålet med projektet, som afvikles i to udvalgte boligområder, er at fremme adgangen til musik for børn i alderen fra ca. 6 til 12 år og deres forældre. Hensigten hermed er blandt andet at styrke børnenes og til dels også de voksnes sproglige og musikalske udviklingsmuligheder.  

Sagsfremstilling

Projekt: Musikkens sprog tager afsæt i Herning Kommunes sundhedspolitik og kulturpolitik. Der er tale om et toårigt projekt med start primo 2018.

 

Målgruppen er børn i alderen fra ca. 6 til 12 år og deres forældre bosiddende på Holtbjerg eller i Lyngbyen i Gullestrup. To boligområder med en stor andel af børn og unge der vokser op i familier tilhørende de dårligst stillede socialgrupper og en stor andel af børn med en anden etnisk baggrund end dansk.

 

Tilbuddet henvender sig til såvel etniske danske familier som til familier med en anden etnisk herkomst end dansk.

 

Mange børn og unge i de udvalgte boligområder gør ikke brug af Herning Musikskoles tilbud eller de øvrige kulturelle tilbud i kommunen. Målet med dette projektet er derfor at fremme adgangen til musik ved blandt andet at flytte tilbud ud i boligområderne eller sikre transport til og fra Herning Musikskole.   

 

Projektets formål:

 • At styrke børnenes sproglige udvikling via arbejdet med musikken og kroppen.
 • At musikken bliver midlet til større forståelse af kultur begge veje, så integration og indlæring gøres nemmere.
 • At arbejdet med hukommelse og indlæring af et nyt sprog via musikken gælder for både børn og voksne.
 • At større sproglig udvikling kan fremme børnenes og de voksnes situation i forhold til skole og arbejdsmarkedet og på den måde bidrage til forebyggelse af arbejdsløshed mm.

 

Indsatsen

Indsatsen består af ét forløb på 8 uger. Et forløb indeholder tre forskellige holdtyper.

 

1 hold med børn og voksne pr. uge

 • 45 min med en gruppe af børn og voksne, hvor man arbejder med musik og indlæring. Rim, remser, den sproglige rytme mv.

 

2 hold med børn pr. uge

 • 45 min med børn i alderen 6-8 år. Her betones den musikalske rejse i at kunne lytte og i at dannes i den danske kultur med danske sange, lege og bevægelse.
 • 45 min med børn i alderen 9-12 år, hvor der er fokus på at spille på instrumenter og bevæge sig til musikken.

 

Der planlægges med i alt tre forløb i 2018 og fire forløb i 2019.

 

Deltagerne i projektet rekrutteres via den boligsociale leder i PLADS TIL FORSKEL. I projektet er samarbejde og koordinering med PLADS TIL FORSKEL sikret i forhold til de indsatser, der i forvejen er etableret i de to boligområder.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 4. december 2017, pkt. 37:

at der gives afslag på ansøgningen.  

at sagen oversendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget


Forebyggelsesudvalget, 4. december 2017, pkt. 37:

Punktet behandles samme dag som i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Økonomi for ét forløb på otte uger (tre hold)

Projektkoordinator

4.500 kr.

Underviser

12.000 kr.

Instrumenter/grej

4.500 kr.

Dokumentation katalog, foto og forfatter

5.000 kr.

I alt pr. forløb

26.000 kr.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges om midler til at afvikle tre forløb i 2018 og fire forløb i 2019. Hvilket svarer til 78.000 kr. i 2018 og 104.000 kr. i 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur-og Fritidsudvalget støtter projektet med kr. 20.000 i 2018 og kr. 20.000 i 2019
at tilskuddet finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-2-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre mv. i 2018

 

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Sikring af Herning Kommunes kunst i det offentlige rum

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget