Dagsordener og referater

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 4. maj 2015
Mødested: Fermaten - Smallegade 4, Herning.

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Rundvisning og besøg hos Fermaten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udvalget får en rundvisning hos Fermaten og herefter et møde med repræsentanter fra Fermaten.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Besøg af Opera i Midten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Flemming Vistisen og Pernille Elimar kommer fra Operaen i Midten og fortæller om musikdramatisk teatersk - Danmarks første læringsmiljø for klassisk musikdramatik.

 

Egnsteatret Operaen I Midten har de seneste år satset meget på oplevelser for og med børn, og derfor er det naturligt, at de nu åbner landets første afdeling for klassisk musikdramatik henvendt til børn og unge mellem 10 og 19 år.

 

Det er Operaen I Midtens mål at være en frontfigur både indenfor talentudvikling, musikdramatiske sceneproduktioner med børn og unge på scenen og med læringsforløb, der skaber samarbejde med det danske skolesystem, med internationale aktører og med det professionelle, danske scenekunstmiljø.

 

Det er således Operaen I Midtens vision at etablere et videns-- og udviklingscenter, der i samspil med internationale samarbejdspartnere vil blive Danmarks førende indenfor læring af klassisk musikdramatik, målrettet børn og unge.

 

Både i skolearbejdet og på talentlinjen vil lærerkræfterne være højt professionelle undervisere, der kan føre det sceniske og kreative arbejde op på et professionelt plan, og dermed give både skole-- og talentelever den bedste oplevelse og de bedste værktøjer.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Udvalget tilkendegiver interesse for projektet.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kontrast søger om tilskud til Sub-Urban Festival 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Frank Hyldgaard

Sagsresume

Kontrast Ungdomshus (Kontrast) sender 5. april ansøgning om tilskud på i alt 70.000 kr. til endagsfestivalen "Sub-Urban Festival 2015".

 

Sagsfremstilling

Kontrast planlægger at afholde en hip-hop-kultur festival lørdag 29. august 2015. Programmet byder på alle afskygninger af hip-hop kultur, så som musik, rap-battles, dans, poetry slam, DJ og workshops af forskellig karakter (skating, grafitti mv.). I år spiller blandt andre Jonny Herfty & Jøden, DJ Static og syv mindre kendte bands.

 

Kontrast har bygget konceptet for en en-dags-festival op i gennem de seneste fire år. Fire år, som har haft forskellige temaer, men hvor Kontrast også har undersøgt forskellige muligheder i forhold til at afholde en festival.

Kontrast planlægger at bruge hele Rådhusgårdens P-plads til festivalen. Pladsen indrettes med boder, bar, telte, toiletter og scene udendørs, mens der også er en scene, bar og hyggekroge indenfor i Kontrast. Madboderne laves i samarbejde med restauranter/caféer i Herning.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af fem personer fra Kontrast, som hver har sit ansvarsområde.

Kontrast vil markedsføre festivalen via Facebook og plakater i byen. Det sikres, at alle uddannelsesinstitutioner får kendskab til festivalen.

 

Forvaltningen vurderer, at dette års tema og valg af kunstnere har et bredere fokus og en større målgruppe end tidligere års festivaler.

 

Kontrast ønsker toiletter stillet til rådighed og Rådhusgårdens P-plads lukket uden adgang for beboere på dagen.

Der gøres opmærksom på, at Rådhusgårdens P-plads ikke udelukkende er kommunal, men også indeholder private p-pladser. Det betyder, at P-pladsen ikke kan lukkes en hel dag uden videre. Forvaltningen vil være behjælpelig med reservation af alternative P-pladser til beboerne. Beboerne skal spørges og  acceptere de alternative P-pladser og at gården lukkes af, for at P-Pladsen kan lukkes en hel lørdag.

Hvis afvikling i Rådhusgården ikke viser sig mulig, vil forvaltningen forsøge at finde en anden egnet lokation.

Økonomi

Kontrast sender et budget for festivalen, som balancerer ved 135.000 kr.

Der er udgifter til musik på 68.000 kr., mens indkøb, dørvagt mv. er budgetteret til 35.500 kr. Der er afsat 31.500 kr. til lys, lyd og scene. Der er ikke afsat midler til toiletter, da Herning Kommune søges om at stille dem til rådighed.

På indtægtssiden budgetterer Kontrast med et direkte tilskud fra Herning Kommune på 50.000 kr., barsalg, fondsansøgning og en underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd Herning. Der budgetteres ikke med entrè, men derimod med donationer.

Kontrast søger Herning Kommune om 70.000 kr., og vil udvide programmet med flere kunstnere, hvis det beløb bevilliges.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til Sub-Urban Festival 2015, som finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 9. april resterer 518.491 kr.
at der stilles toiletvogne til rådighed for festivalen jf. Brug Byen
at Kontrast gøres opmærksom på, at denne bevilling udelukkende handler om økonomi og toiletter. Alle nødvendige tilladelser og godkendelser skal søges separat.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.06-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til teaterprojektet "Teaterkoncerten Time"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Teatergruppen Muzak og performance parkour foreningen Flowmadness (Projektholder) sender 3. april ansøgning om i alt 20.000 kr. i tilskud til teaterprojektet "Teaterkoncerten Time".

 

Sagsfremstilling

Teatergruppen Muzak fra Vildbjerg og parkour foreningen Flowmadness fra Kulturfabrikken er gået sammen om et teaterprojekt med tid som emne. Det er en teaterkoncert med Tim Christensens vemodige lydunivers som kulisse for fem unges famlen efter tiden i et tre-dimensionelt parkour set up.

 

Teaterkoncerten Time skal opføres i Herning 14. og 15. august, i Belgien til en international amatørteaterfestival 19. - 23. august, i samarbejde med MARS skal forestillingen også spille i Aarhus i midten af september.

 

Der er tale om et projekt på tværs af kunstgenrer, foreningsdannelser, kommuner og lande. Det er unge mennesker, der laver projektet og bringer hinandens kompetencer i spil som projektholdere, skuespillere, sangere, musikere og så videre. Tim Christensens musik nyfortolkes af tre kandidatstuderende fra Jysk Musikkonservatorium, sangerne er talenter fra lokalområdet og parkour udøvere er en del af scenen. Projektholder har været i kontakt med Odin Teatret for sparring, ligesom lyden er professionel.

 

Forvaltningen bemærker, at projektet har kvalitet og stor grad af samarbejde på tværs, som hænger godt sammen med ønsket om nye og anderledes samarbejder. Aktører og publikummer er unge, som er en målgruppe med stort potentiale.

 

Økonomi

Projektholderen har opdelt budgettet i to dele: Produktion/afvikling af Teaterkoncerten Time i Herning og Aarhus, samt Teaterkoncerten Times deltagelse i Namur International Amateur Theatre Festival i Belgien.

 

Budgettet for Produktion og afvikling balancerer på 227.000 kr. Der er en række udgifter, hvoraf de vigtigste er: Lys/teknik, lokaleleje, lyd, musik, markedsføring, indspilning og rettigheder. På indtægtssiden har projektet opnået tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd på 100.000 kr. Derudover søges DATS, forskellige fonde og der kalkuleres med billetindtægter. Aarhus Kommune ansøges om det samme beløb som Herning Kommune. Der søges underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd Herning.

 

Deltagelsen i Belgien har et samlet budget på 25.000 kr., hvor posterne er brændstof, leje af varevogn og logi for 7 personer. Udgifterne budgetteres dækket af DATS, foreningsbidrag, Herning Kommune og deltagerbetaling.

 

Der søges om 15.000 kr. i tilskud til produktion og afvikling af Teaterkoncerten Time, mens der søges om 5.000 kr. i tilskud til rejsen til Belgien.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges i alt 20.000 kr. til Teaterkoncerten Time (15.000 kr. til produktion og 5.000 til at dække rejseudgifter).
at midlerne finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 9. april resterer 518.491 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-9-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kurdere fra Syrien i Herning - foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bellani Bisgaard Madsen

Sagsresume

Kurdere fra Syrien i Herning søger om forenings godkendelse i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Sagsfremstilling

Kurdere fra Syrien i Herning er stiftet den 16. februar 2014 og tegner pt. 45 medlemmer, heraf 13 under 25 år. Ud af de 45 medlemmer er 42 bosiddende i Herning Kommune.

 

Foreningens formål er at fremme integration i det danske samfund og gennem idrætslige og kulturelle aktiviteter og arrangementer at fremme fællesskabet og det sociale liv i klubben.

 

Foreningen er åben for alle som kan tilslutte sig foreningens formål og tilbyder bl.a. zumba, fodbold, kunstudstillinger og andre arrangementer i samarbejde med andre foreninger i kommunen. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven

 

at der bevilges et opstartstilskud på 3.350 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for området

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto nr. 373-00-212-07, aktivitetstilskud til blandede foreninger

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-8-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

VK Heden anno 2015 - foreningsgodkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bellani Bisgaard Madsen

Sagsresume

 VK Heden søger om foreningsgodkendelse i henhold til folkeoplysningsloven

 

Sagsfremstilling

VK Heden anno 2015 er stiftet den 12. marts 2015 og har til formål gennem et socialt og forpligtende medlemskab at fremme vægtløft, styrkeløft og vægttræningens udbredelse i Herning og omegn.

 

VK Heden holder pt. til hos CrossFit Herning. VK Heden har et ønske og en forventning om et medlemsantal på 30 medlemmer inden udgangen af 2015.

Baggrunden for oprettelsen af foreningen er, at vægtløftning (Olympisk vægtløftning) har haft et stort opsving i forbindelse med udbredelsen af CrossFit. Foreningen oplyser, at der pt. ikke tilbydes egentlig vægtløftningsundervisning i Midtjylland og vil derfor gerne tilbyde interesserede medlemmer mulighed for at dyrke denne idræt.

Foreningen har på sigt et ønske om at indgå i et samarbejde med f.eks. talentklasser og ungdomsafdelinger inden for f.eks. fodbold, håndbold og ishockey med henblik på at udbrede vægtløftning/styrkeløft sportens fordele til andre sportsgrene. Der vil bl.a. være hold for både øvede og begyndere. Undervisningen vil foregå på ugentlig basis.

VK Heden sigter efter at deltage i vægtløft og styrkeløft konkurrencer over hele landet og er startet ud med at have 6 løftere med til begynder DM den 19. april 2015.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger

 

 • § 4 b + c Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling
 • § 5 Generalforsamling: Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering/ opslag på bibliotek eller lignende.
 • § 5 Generalforsmaling: Fastsættelse af kontingent skal fremgå af dagsordenen.
 • § 5 b + 11: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget
 • § 6 a Foreningens daglige ledelse: Navne på bestyrelsesmedlemmer udelades. Formand og kasserer skal være myndige og bør ikke være på valg samme år.
 • § 6 c Medlemsdemokrati skal efterleves. Ved forfald i bestyrelsen indtræder suppleant/-er valgt på generalforsamlingen.
 • § 7 Tegningsregler: Foreningen tegnes af formand og kasserer. Større økonomiske dispositioner kræver generalforsamlingens godkendelse.
 • § 12 Opløsning: Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til lignende/ almennyttigt formål inden for folkeoplysningsloven i Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger.

 

at der bevilges et opstartstilskud på 1.500 kr. i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning for området.

 

at udgiften afholdes Serviceområde 11, Idræt og Fritid, 373-00-212-07, aktivitetstilskud til foreninger.

 

at foreningen opfordres til at rette henvendelse til forvaltningen for evt. anmodning om lån af kommunale lokaler.

 

at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Multibane i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sdr. Felding lokalråd v/ fmd. Chis Andersen søger om tilskud til etablering af multibane.

 

Sagsfremstilling

Sdr. Felding lokalråd arbejder kontinuerligt med forskellige projekter, som skal fremme aktivitet og sundhed blandt børn, unge og ældre i Sdr. Felding.

 

Et af den seneste projekter har bl.a. været at genopstarte tennisklubben, som har været passiv gennem flere år.

I den forbindelse er den ene af tennisklubbens to kommunale tennisbaner sat i stand med rødgrus bl.a. via tilskud, sponsorater og frivilligt arbejde.

Den anden bane ønskes omdannet til en multibane med kunstgræns egnet til mange forskellige boldspilsaktiviteter, motion og leg.

Banen tænkes placeret i den sydlige del af byen i forbindelse med campingpladsen frit tilgængeligt for alle byens borgere.

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til etablering af multibane anslået 174.000 kr. incl. moms, hvortil der søges om tilskud.

Lokalrådet bidrager selv via sponsorater med 2 galvaniserede stålmål samt bord og bænkesæt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2010 bevilget 100.000 kr. til omlægning af 2 grustennisbaner til kunstgræs/ multibaner i Sunds ud fra en samlet anlægsøkonomi på 270.000 kr.

Øvrig finansiering blev tilvejebragt via egenfinansiering på 75.000 kr., et 15.000 kr. fra Qualsholm Daginstitution og konvertering af Herning Kommunes klargøringstilskud på 8.000 kr. pr. bane over en 5 årig periode svarende til 80.000 kr.

  

Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget tilskud på 75.000 kr. til andre multibaneanlæg i henholdsvis Vind, Haderup og Studsgård samt et tilskud på 63.500 kr. til multibane i Ørnhøj. Lokale- og Anlægsfonden har i 2013 støttet multibaneprojektet i Haderup med 150.000 kr. og i 2014 støttet multibaneprojektet i Studsgård med 100.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. under forudsætning af, at projektet realiseres
at der opfordres til at søge Lokale og Anlægsfonden om tilskud fra puljen til mindre projekter
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370 01 309 07, Fælles Formål

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kabelbane til vandski og wakeboard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning vandski og wakeboard klub v/ fmd. Søren Mørup søger om tilladelse og tilskud til etablering af kabelbane i forbindelse med klubbens idrætsanlæg ved Knudmosesøen.

 

Sagsfremstilling

Herning vandski og wakeboard klub er etableret i 2005 og tegner jf. seneste indberetning 25 medlemmer, heraf 1 under 25 år. Klubben holder til ved Knudmosesøen i Herning og modtager et årligt lokaletilskud på 10.646 kr. (2013) til drift af klublokaler og omklædningsfaciliteter ved søen. Klubben har været vært ved DM i hhv. 2007 og 2012.

 

Klubben har i de senere år oplevet en tiltagende interesse for wakeboard, hvor udviklingen går i retning af, at der i stigende grad løbes på wakeboard efter kabel.

Der udlægges forskellig hop og ramper langs kabelbanen. Banen er billig i drift og kræver ingen benzin til båd.

 

Herning vanski og wakeboardklub ønsker kontinuerligt at skabe nye og tidssvarende rammer og muligheder for udvikling af sporten, hvor en kabelbane vil give klubben et ekstra boost.

 

Der foreligger tilsagn fra 26 potentielle medlemmer, såfremt klubben etablerer en kabelbane. Endvidere har klubben afsat uge 27 til sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn, og håber også ad denne vej at hverve flere ungdomsmedlemmer.

 

Klubben oplyser, at der pt. findes fire kabelbaner i Danmark i henholdsvis København, Aalborg, Thisted og Hvide Sande.

Kabel wakeboard er i særlig fremgang. Jf. tal fra Dansk Vandski og Wakeboard Forbund er medlemstallet inden for wakeboard fordoblet fra 2013 til 2014 som følge af nye kabelbaner.

 

Der findes forskellige kabelsystemer, hvor det billigste er et mobil kabelsystem, som også vil kunne anvendes andre steder i forbindelse med arrangementer og events.

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 250.000 kr. Hertil kommer ramper, bro og diverse udstyr på ca. 120.000 kr. Samlede udgifter i alt 370.000 kr. incl. moms.

 

Finansieringsplan:

Dansk Vandski og Wakeboard Forbund

50.000 kr.

Egenfinansiering

50.000 kr.

Sponsorater

50.000 kr.

Idrætsrådet

14.000 kr.

Manko

206.000 kr.

I alt  

370.000 kr.

 

Klubben søger Herning Kommune om tilskud til restfinansiering af kabelbaneanlæg, idet ramper mv. evt. kan etableres hen ad vejen, ligesom sponsorbidrag muligvis kan forøges.

 

Herning Vandski og Wakeboard Klubs formueforhold jf. seneste regnskab:

 • Årets resultat -10.838 kr.
 • Egenkapital 101.381 kr., heraf 72.049 kr. i likvid kapital.

 

Forvaltningen oplyser, at Knudmosesøen er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, som betyder, at der ikke uden forudgående dispensation må ske ændringer.

Der skal således ansøges om de fornødne tilladelser via Natur og Grønne Områder. Såfremt de fornødne tilladelser opnås udarbejdes en ny brugeraftale med klubben.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 125.000 kr. svarende til 50% af budgetterede udgifter til indkøb af kabelbane
at tilskuddet bevilges under forudsætning af, at de fornødne tilladelser opnås
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374 00 203 06, Særligt lokaletilskud, hvor der pr. 21. april 2015 resterer kr. 1.135.000

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Det bemærkes at tilskuddet gives under forudsætning af, at Kabelbanen ikke flyttes permanent ud af Herning Kommune.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Generationernes Hus i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Interessegruppen for Generationernes Hus i Sunds sender 9. april ansøgning om et tilskud til den årligt driftsudgift på i alt 175.000 kr. til husleje, forbrugsafgifter og forsikringer. Interessegruppen ønsker at bruge den tomme Nordea bankbygning, som er beliggende på Sunds Hovedgade til formålet.

 

Sagsfremstilling

Generationernes Hus udspringer af det store områdefornyelsesprojekt for Sunds, som startede ud med et stort borgermøde. En interessegruppe besluttede at arbejde videre med et nyt samlingssted i den tomme Nordeabygning på Torvet på Sunds Hovedgade. Lokalerne er på godt 400 m2 i stueplan og godt 50 m2 i kælderplan.

Formålet med Generationernes Hus er at samle byens borgere på tværs af generationer for at udnytte hinandens kompetencer, tid og interesser. Formålet er også at skabe liv i en ellers lidt trist Hovedgade.

Interessegruppen har spurgt rundt i lokalsamfundet og hos andre af byens aktører, om de ville være interesserede i at bo i huset. Det giver en foreløbig liste over beboere/aktiviteter, som ser sådan ud (der er ikke givet økonomisk eller bindende tilsagn):

 • Lokalhistorisk arkiv
 • Dagplejerne
 • UngHerning
 • Strikkecafé i samarbejde med aktivcentret
 • Sted for folk, som ikke er medlemmer af foreninger - de uorganiserede
 • Borgerforeningen
 • Musik for unge (øvested, samlingssted, lille scene)
 • Café
 • Værksted/workshop med cykel og computer
 • Fællesspisning arrangeret af forskellige foreninger
 • Foredrag og kulturelle arrangementer
 • Storskærmsarrangementer og koncerter.

 

Pladsen ude foran bygningen er lige nu ved at blive tegnet af en arkitekt tilknyttet det store områdefornyelsesprojekt. Aktiviteterne på listen søges indarbejdet i forslaget. Der er for eksempel tænkt legemuligheder, skating/parkour, scenemulighed, opholdsmulighed, læ og grønne oaser.

 

Forvaltningen har spurgt om interssen fra øvrige afdelinger. Lokalhistorisk Arkiv og Dagplejen bør flyttes, da deres nuværende lokaler på Rønne Allé 2 er plaget af fugt og skadedyr. Rønne Allé 2 er en kommunal bygning, og midlerne til drift af bygningen på Rønne Allé 2 er primært placeret på Kommunale Ejendommes budget. Dagplejen bidrager årligt med ca. 12.000 kr. til lokalerne. Lokalhistorisk Arkiv får stillet lokalerne til rådighed uden beregning. UngHerning holder ungdomsskoleundervisning på Sunds Skole, men der er efterhånden pladsmangel. UngHerning er interesseret i yderligere lokaler, men har ingen midler til at betale for det. De får stillet lokaler til rådighed uden beregning.

 

Ud over de øvrige aktiviteter på listen planlægger interessegruppen tre borgermøder i løbet af foråret 2015:

 • Familien Sunds (målgruppen er småbørnsfamilier)
 • Det voksne Sunds (målgruppen er borgere fra 40 til 60 år)
 • Ældrestyrkens Sunds (målgruppen er 60+)

Formålet med borgermøderne er dels at skabe ejerskab, få flere gode idéer til indhold og aktiviteter i huset, men også at stifte en forening bag huset eller måske et anpartsselskab.

Interessegruppen bag Genereationernes Hus har undersøgt muligheden for at købe bygningen. Den årlige udgift til husleje/ydelser vil være på samme niveau. Der er ikke taget endelig stilling til organiseringen. Interessegruppen er i kontakt med Den Gule Bygning og Aulum Stationsbygning for inspiration. De har begge fået overdraget en kommunal bygning, og derfor kan alle aspekter ikke sammenlignes. Interessegruppen er også i kontakt med DSI Dagmar Bio, som jo har købt deres bygning via et ApS,

 

Økonomi

Omkostning til drift af hele huset udgør ca. 175.000 kr. per år. Nogle af de foreninger, afdelinger mv., der skal bruge huset kan kun betale begrænsede bidrag til huslejen.

Der er indhentet tilbud på indretning af bygningen. Det beløber sig til ca. 800.000 kr. Der er afsat 200.000 kr. i områdefornyelsesprojektet til Generationernes Hus, ligesom interessegruppen er gået i gang med at fundraise midler til indretning.  

Interessegruppen for Generationernes Hus i Sunds søger udelukkende et tilskud til den årlige drift.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nærværende.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgningen på grund af budgetmæssige årsager.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-2-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til Jubilæumskoncert ved Å Festival 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdsgruppen bag Å Festival i Sdr. Felding sender 17. april ansøgning om 50.000 kr. i tilskud til 25 års jubilæumskoncert.

 

Sagsfremstilling

I 25 år har frivillige arrangeret den kristne Å Festival i pinsen i Sdr. Felding. De senere år har ca. 4.000 unge fra hele Danmark været samlet om kristen musik, lovsang og det kristne budskab i Sdr. Felding. Størstedelen af deltagerne er mellem 16 og 21 år.

 

Festivalperioden er fire dage, og programmet er sammensat med aktiviteter, taler, koncerter på flere scener i byen, i kirken og i missionshuset. Rent kunstnerisk indeholder programmet blandt andet en række kunstnere fra USA og DK. Å Festival har oparbejdet et flot ry på den internationale, kristne musikscene. Det er også derfor, det er muligt at tiltrække anerkendte og kendte kristne amerikanske bands/kunstnere. Der er tale om musik i mange forskellige genrer udført af professionelle musikere. Udgangspunktet er, at musikken skal have et kristent budskab.

Der arrangeres også sociale aktiviteter og sport i løbet af festivalen (det foreløbige program for 2015 er vedhæftet som bilag).

 

Festivalen er 100 procent alkoholfri og der er gratis adgang til alle koncerter. Dog doneres hvert år et stort beløb til festivalen af deltagerne.

Det er et succeskriterie for festivalen i 2015 at hylde de frivillige kræfter bag - både de som har været med i 25 år, men også de nye, som er grundlaget for fremtidens festivaler.

 

Forvaltningen bemærker, at Å Festival er en vigtig begivenhed for hele lokalsamfundet i Sdr. Felding. Omsætningen i byens butikker mangedobles i de fire dage, og byens borgere deltager i høj grad som frivillige uden hensyn til tro og kirkelige tilhørsforhold.

 

Økonomi

Festivalen i 2015 har udgifter for 702.000 kr., hvoraf de største poster er koncerttelt og scener (300.000 kr.), kunstnerhonorarer (280.000 kr.), aktiviteter og frivilligforplejning.

Budgettet viser indtægter for i alt 630.000 kr. De største poster er overskud ved overnatning (350.000 kr.), indsamling/donationer (200.000 kr.) og mad/kiosk (80.000 kr.)

 

Å Festival budgetterer altså med et underskud i 2015 på 72.000 kr. Det skyldes, at arbejdsgruppen har besluttet at bruge 50.000 kr. ekstra på jubilæumsaktiviteter og 50.000 kr. ekstra til indkøb af musik. De midler tages fra egenkapitalen/opsparede midler.

Å Festival har inden realisering af underskuddet en egenkapital på 225.000 kr.

 

Å Festival har aldrig søgt om tilskud, men ønsker at markere 25 års jubilæet med noget ekstra. Derfor søges Kultur- og Fritidsudvalget om 50.000 kr. til at købe et større band til en jubilæumskoncert pinsedag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen på grund af budgetmæssige årsager.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Kasper Ravn Fredensborg kan ikke tiltræde beslutningen.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-2-15 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Swoop Challenge - Faldskærmsevent

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En ny verdensomspændende sportsbegivenhed med afsæt i Herning og København. Det kan blive virkelighed, når 32 af verdens bedste faldskærmsspringere 6. - 10. juni holder træning og kvalifikation på det nybyggede anlæg, Dropzone Denmark, på Herning Lufthavn. Swoop Challenge søger Herning Kommune om kr. 180.000 fordelt med 90.000 til markedsføring og 90.000 til afviklingsstøtte. En del af træningen er en aften med kombineret træningstime og opvisning ved Fuglsang Sø.

Sagsfremstilling

De to faldskærmsentusiaster Michael Lassen og George Blythe har med inspiration fra amerikansk side fået ideen om at bringe faldskærmsporten ind i byerne. Det specielle ved Swoop Challenge er at man kaster sig ud fra helikopter/flyvemaskine og suser ned mod søen med 150 km i timen. Lige før man rammer vandet, retter man faldskærmen op, skøjter henover vandet i vilde freestyles og lander til sidst på en stor platform midt på søen. Som det kan læses, er der hentet meget inspiration fra andre extremsportsgrene oveni faldskærmsspringningen.

 

Det nybyggede anlæg Dropzone Denmark på Herning lufthavn bliver også med sø og platform, og det bliver Danmarks bedste anlæg til træning i forbindelse med Swoop Challenge. 6.- 10. juni bliver det stedet, hvor 32 af verdens bedste faldskærmsspringere laver trænings- og kvalifikationsspring. De 16 bedste kvalificerer sig til den store finale med springning over Peblingesøen i København.

 

Dagene med træning og kvalifikation bliver med fri entre for alle interesserede, og der vil blive arbejdet på at invitere tilskuere fra folkeskoler, ungdomsuddanelser og andre uddannelsesinstitutioner samt markedsføre eventen bredt. Sporten appellerer til det samme publikum, som ser X-Games på DR3 eller tager til Supercross i Jyske Bank Boxen. I forbindelse med træning og kvalifikation er det aftalt, at en af træningerne bliver en opvisning over Fuglsang Sø tirsdag d. 9. juni. med 10-15 spring. Opvisningen ved Fuglsang Sø falder i samme uge, som der er andre vandaktiviteter i forbindelse med Challenge Denmark triatlon, så der kan forhåbentlig opnås en synergi omkring markedsføringen.

 

Fremtidsplanerne for Swoop Challenge er også på plads og i 2016 går Swoop Challenge ud over de danske grænser som en World Tour, hvor der vil indgå seks af verdens smukkeste og historiske storbyer på forskellige kontinenter, som fx Rio de Janeiro, Auckland, Hong Kong, San Diego, Barcelona og Monte Carlo og med Danmark som tilbagevendende eventnation. Strategien strækker sig frem til og med 2019 med 6-10 events årligt.

 

Swoop Challenge modtager også støtte fra Sport Event Denmark, som ser et potentiale i at være med til at udvikle en ny verdensomspændende event med en ny og anderledes idrætsgren.

Herning Kommune ansøges om kr. 180.000, som fordeles med 90.000 til markedsføringstilskud og 90.000  til afviklingsstøtte.

Økonomi

Beløbet på kr. 180.000 finansieres fra serviceområde 11, Idræt og Fritid, Sport Event pulje (375 01 011-50), hvor der pr. 1. maj 2015 resterer kr. 250.000 inkl. overførsel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges kr. 180.000 til markedsføring og afvikling af Swoop Challenge i Herning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

 

Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-2-15 Sagsbehandler: Aase Andersen  

KFUM spejderne i Snejbjerg søger om tilskud til nyt lejemål samt ny varmepumpe

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KFUM-spejderne i Snejbjerg søger om tilskud til lokaler i forbindelse med flytning til nye lokaler. Herudover søges om tilskud på kr. 225.000,- til ny varmepumpe.

 

Sagsfremstilling

KFUM-spejderne i Snejbjerg har tidligere haft foreningslokaler på Enggårdvej 22 i Snejbjerg. I 2014 nedbrændte spejderhuset og foreningen har fået tilbud om at købe en kommunal ejendom beliggende Asylgade 20, hvor der hidtil har været daginstitution. Forsikringssummen giver mulighed for at erhverve ejendommen som er på 150 m2, en tilbygning på 75 m2 samt en lettere renovering af huset.

 

Foreningen har i øjeblikket 69 aktive medlemmer, heraf er der 10 ledere over 25 år.

 

Lokaletilskuddet har de seneste år ligget på ca. kr. 58.000.

 

Det fremtidige budget forventes at ligge på ialt ca. kr. 108.000. 

 

Opvarmningen i de nye lokaler har hidtil foregået ved hjælp af elradiatorer og luft til luft varmepumpe, hvilket har været en relativ dyr løsning. Foreningen er blevet anbefalet at installere en luft til vand varmepumpe. Dette vil kunne give en årlig besparelse på varmeudgiften på ca. 27.000,-.

KFUM-spejderne har indhentet tilbud på varmepumpen til en pris af kr. 225.000 incl. moms.

 

Med installation af ny pumpe vil foreningens årlige udgifter kunne reduceres til ca. kr. 81.000. Lokaletilskud hertil udgør 73%, svarende til kr. 59.130,-, hvilket ligger på niveau med det oprindelige tilskud.

 

KFUM-spejderne søger om lokaletilskud til nye lokaler efter folkeoplysningslovens regler samt et tilskud på kr. 225.000 til ny varmepumpe.

 

Foreningens regnskab for 2014 er ikke færdigbehandlet, men egenkapitalen er på ca. kr. 430.000, som skal bruges i forbindelse med en større renovering af foreningens udlejningshytte.

 

KFUM-spejderne har fået kr. 2.200.000 i erstatning for den nedbrændte hytte. Dette beløb forventes brugt således:

 

Overtagelse af ejendom

kr. 800.000

Flytning af bålhytte

kr. 100.000

Renovering af udearealer

kr. 200.000

Renovering af hus

kr. 200.000

Tilbygning

kr. 800.000

Diverse

kr. 100.000

Ialt

kr. 2.200.000

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgning om tilskud til nyt lejemål godkendes med beløb på samme niveau som tidligere
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, kontonr. 374 00 209 50 lokaletilskud
at gives afslag på ansøgningen om tilskud til varmepumpe 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Sdr. Felding Hallen - ansøgning om tilskud til nyt loft

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Sdr. Felding Hallen ansøger om tilskud til renovering af hallens loft med en udgift på i alt 350.000 kr. i henhold til indhentede tilbud.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udskiftningen af taget på Sdr. Felding Hallen ultimo 2014 konstaterede man, at hele isoleringen var ødelagt, og man var samtidig nødsaget til at fjerne hele dampspærren sammen med isoleringen.
Der er hermed ingen isolering under haltaget, hvilket resulterer i et meget stort varmetab, kulde og træk i hallen samt en stor varmeudgift for hallen.

Det gamle troldtekt loft, som stammer fra hallens etablering, er ligeledes begyndt at smuldre og er defekt og hullet flere steder - en udskiftning anses for nødvendig.

Ved renoveringen vil der samtidig blive etableret nye brandventilationer og forbedringer af installationerne til hallens loftarmaturer.

Det kan oplyses, at renoveringen foretages uafhængigt af det planlagte haludvidelsesprojekt.

Økonomi

Den samlede udgift for renoveringen vil beløbe sig til 350.000 kr. i henhold til indhentede tilbud, og tilskuddet finansieres fra konto for tilskud til idrætshaller, hvor der pr. 21. april resterer 950.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 350.000 kr. til renovering af loftet i Sdr. Felding Hallen
at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto for tilskud til idrætshaller.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturelt Samråd Hernings regnskab til orientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) sender 23. februar 2015 regnskab og årsberetning for 2014 til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) orientering.

 

Sagsfremstilling

KSH er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og grupper, hvis hovedformål er at arrangere, formidle eller udøve kulturel aktivitet i Herning kommune. KSH stiller underskudsgarantier til kulturelle aktiviteter, koordinerer og arrangerer større kulturelle aktiviteter og deltager i debat og netværk.

 

Ved årsskiftet havde KSH 64 medlemmer i hele kommunen. Til det årlige repræsentantskabsmøde blev der afholdt valg, og efter mødet konstituerede forretningsudvalget sig sådan:

 • Dorthe Bébe, Team Teatret, formand + administrationsudvalg
 • Ole Vels Poulsen, Herning Musikskole, næstformand + administrationsudvalg
 • Else Egsgaard, Herning Billedskole, administrationsudvalg
 • Hans Rostholm, Museum Midtjylland
 • Marie Lilholt, DSI Swinging Europe
 • Anna Grethe Østergaard, Aulum Kunstforening
 • Christina de Laurent Andersen, Splyf
 • Kirsten Bjørn Thygesen, FOF
 • Alex Nielsen, Fermaten

 

Som suppleanter blev valgt:

 1. Kristina Sønderup, Herning SceneKunstSkole
 2. Birgit Jonassen, Herning Garden
 3. Bjarne Meldgaard, Danmarks Fotomuseum

 

Forretningsudvalget har udpeget følgende til diverse udvalg:

 • Kulturprisudvalget: Dorthe Bébe og Ole Vels Poulsen
 • Herning Kommunes 100 års Jubilæumsfond: Dorthe Bébe
 • Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark: Hans Rostholm
 • Turistforeningen VisitHerning: Dorthe Bébe
 • Midtjysk Musikforening Dacapo: Hans Rostholm
 • Sommerferie-/ferieaktiviteter: Else Egsgaard
 • Kulturledernetværket: Koordinator Lene Mikkelsen

 

KSHs regnskab for 2014 viser indtægter for i alt 1.086.685 kr. Det er en mindre nedgang på ca. 150.000 kr. i forhold til året før. Nedgangen skyldes primært, at der i 2014 ikke blev afholdt Teatermaraton i regi af KSH, og at KSH opnåede en del tilskud i forbindelse med Herning100 projektet "På sporet af Herning".

De vigtigste poster på indtægtssiden er tilskud fra Herning Kommune på 683.000 kr. (rådighedssum) + 51.000 kr. (kontorhold). Der er også teaterrefusion til gode fra staten og et større beløb overført fra 2013.

Ud over det direkte økonomiske tilskud til KSH stiller Herning Kommune også koordinator til rådighed.  

I 2014 modtog KSH også tilskud fra KFU på 35.000 kr. til Børneteaterfestival.

 

Regnskabet for 2014 viser udgifter for i alt 1.228.722 kr. Der er afsat 75.000 kr. til projekter i 2015 (Danmarks Befrielse og KSHs 50 års jubilæum).

Der er udbetalt underskudsgarantier for i alt 661.656 kr. til 34 kulturelle arrangementer. De største var KSHs egne Børneteaterfestival for 209.800 kr., Liv i Sdr. Anlæg for 78.000 kr. og et tilskud til KMF336 på 92.000 kr.

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturelt Samråd Hernings regnskab og årsberetning for 2014 tages til orientering

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 19.02.00-K07-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Lokalhistoriske arkiver i Herning Kommune - Årsberetning 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birte Bornæs

Sagsresume

Året 2014 har for lokalarkiverne været præget af drift og indscanning. IT installationerne har generelt kørt stabilt. Kompetenceudviklingen har haft fokus på kurser i Arkibas 5 og undervisning i mulighederne på nettet.

Lokalhistorisk Arkiv i Herning har haft fokus på planlægningen og flytningen af arkivet fra Brændgårdvej 2 til Museumsgade 32.

 

Sagsfremstilling

Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Herudover har nogle af arkiverne tillige genstande. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer.

 

Årsrapport 2014 giver et indtryk af aktivitetsniveauet gennem antal besøgende og antal henvendelser på

De lokalhistoriske arkiver i Herning. Rapporten viser de 14 arkivers aktiviteter i det forgangne år.

Årsrapporten 2014 for de lokalhistoriske arkiver er udarbejdet af formanden for lokalarkiverne i Herning

Kommune, Jane Krause. Årsberetningen viser generelt et fald i antallet af besøgende på arkiverne fra

i alt  2.924 besøgende i 2013 til 2.413 besøgende i 2014. Et fald på godt 500 personer.

 

Lokalarkiverne har i 2014 haft fokus på klargøring af data til lanceringen af Arkibas 5 og hjemmesiden arkiv.dk, hvor oplysningerne bygger på indtastninger i Arkibas 5. Arkiv.dk gik i luften omkring årsskiftet 14/15, og er allerede blevet en bragende succes. De fleste af kommunens arkiver har bidrag med og i løbet af 2015 vil der komme mange flere bidrag. Allerede nu kan arkiverne mærke en stigende interesse fra brugere af arkiv.dk. Arkiv.dk gør det muligt at søge i Herning arkivernes samlinger, uanset hvor i verden man befinder sig.

 

Derudover er der i 2014 blevet indscannet ca. 120.000 glasnegativer fra samlingen. Fotografprotokollen er for ca. 2/3 dels vedkommende renskrevet. Når dette arbejde er endelig færdig, er det muligt at lave en søgebase, så der kan søges digitalt i samlingen.

 

Der er gennemført følgende IT arbejdsopgaver ved Herning Kommunes Lokalhistoriske Arkiver i 2014:     

 • Der er opsat kopimaskiner i lokalarkiverne i Ørnhøj og Aulum til brug for større print/kopi opgaver.
 • I forbindelse med at lokalarkivet i Herning er flyttet fra Brændgårdvej 2 Museumsgade 32 er der etableret trådløs HK Wifi og nye printerløsninger. Medarbejderarbejdspladserne er flyttet over på Herning Kommunes administrative netværk. Der er nedgravet og tilsluttet lokal fiberforbindelse m.m.
 • Der har været afholdt 2 dages kurser i Arkibas 5, hvor 20 personer deltog og afholdt dagskursus i gode internetsider til hjælp med arkivarbejdet med 50 deltagere fra alle arkiverne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Foreningen Fermatens årsrapport for 214

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Trab Worm

Sagsresume

Fermaten fremsender 12. marts årsrapport, samt ledelseserklæring for 2014 til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsregnskab, ledelsesberetning, revisionsprotokol, samt opgørelse over koncerter fordelt på kategori for 2014.

Årsregnskabet for 2014 er godkendt af den samlede bestyrelse på bestyrelsesmøde d. 5. marts, samt på Foreningen Fermatens ordinære generalforsamling d. 10. marts 2015. 

Fermatens mål for 2014 var fortsat stram økonomistyring, udvikling af digitale løsninger og platforme, udvikling og videreuddannelse af frivilligt personale, herunder ø-tur, samt yderligere forbedringer af huset i Smallegade 4. Jf. ledelsesberetningen har der været gennemført tiltag vedrørende alle punkter.

 

I 2015 er Fermatens mål fortsat stram økonomistyring, udvikling af de udendørs tiltag og arrangementer samt øget fokus på online markedsføring og udvikling af digitale løsninger og platforme. I 2015 vil der desuden være ekstra fokus på administrative opgaver, hvoraf ansøgningen til forlængelse af aftalen som Regionalt spillested fra 2017 og en opdateret virksomhedsplan og bestyrelsesseminar står som de væsentligste. Der vil til stadighed være fokus på udvikling og forbedring af huset samt fortsat fokus på at skabe de bedste rammer for husets personale og frivillige.

 

Fermaten havde i 2014 indtægter på i alt 8.855.121 kr. Heraf udgjorde indtægter i forbindelse med musikdrift i alt 6.938.648 kr., hvilket er en stigning på ca. 600.000 kr. i forhold til 2013 og ca. 1.000.000 kr. mere end budgetteret. De væsentlige poster er entréindtægter på knap 2,6 millioner kr., tilskud fra Herning Kommune på godt 1,7 millioner kr., tilskud fra Kunstrådet på knap 1,7 millioner kr. og sponsorater og arrangementsbidrag på 670.000 kr. De øvrige indtægter kommer fra bardrift, medlemskontingenter, udlejning af lokaler og øvrige aktiviteter.

 

I 2014 havde Fermaten udgifter på i alt 8.598.794 kr. Heraf udgør direkte kunstnerrelaterede udgifter 2.930.808 kr., hvilket er ca. 600.000 kr. mere end budgetteret og 160.000 kr. mere end i 2013.

 

Både indtægter og udgifter er væsentligt højere end budgetteret, men der ses dog en fin sammenhæng mellem de to, hvorfor afvigelserne ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Årets resultat inden hensættelser er 256.327 kr., mens årets resultat er 130.747 kr., hvilket er ca. 342.000 højere end det budgetterede underskud for 2014 på 211.000 kr.

 

Fermatens egenkapital udgør pr. 31. december 2014 2.448.247 kr., mens der er hensat 1.257.447 kr. til udstyr/vedligehold jf. vedligeholdelsesplanen.

 

Den regionale spillestedsaftale, som er indgået mellem Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune for årene 2013-2016, forpligter Fermaten til at afholde 125 koncerter, heraf 35 små koncerter (under 50 solgte billetter), 62 mellemstore koncerter (50-300 solgte billetter) og 28 store koncerter (over 300 solgte billetter).

Fermaten har afholdt 115 koncerter i 2014. Der er afholdt lidt flere små koncerter end målsætningen, mens der var færre mellemstore og store koncerter.

 

Det samlede antal betalende publikummer i 2014 udgjorde 17.584 mod budgetteret 14.500 og 14.683 i 2013. Det er særligt mellemstore koncerter der har båret fremgangen.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 

Herning Kommunes godkendelse af regnskabet skal sammen med regnskab, ledelsesberetning og en række andre opgørelser fremsendes til Kulturstyrelsen senest 30. juni 2015.
Herning Kommune er ansvarlig for, at indsendelsen sker rettidigt. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, henholdsvis til forvaltningen og til Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskab og ledelsesberetningen godkendes.
at forvaltningen aftaler fremsendelse af div. materialer, herunder godkendelsen med Fermaten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 20.01.02-S55-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Operaen i Midten - Årsrapport 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsregnskab 2014 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsregnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur-og Fritidsudvalgsmøde den 23. marts 2015.

 

Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

 

Årsregnskabet for 2014 udviser et overskud på 103.903 kr. og egenkapitalen er herefter positiv med 450.327 kr. ved årets afslutning.

 

Resultatet bliver af ledelsen betegnet som tilfredsstillende og forventet, grundt det faktum at 2014 var jubilæumsår, med heraf følgende udgifter til særlige jubilæumsaktiviteter.

 

I 2014 har Operaen i Midten haft 31 forestillinger fordelt over to hovedproduktioner og en genopsætning: Hovedproduktionerne ”Askepot”og ”Good Old Days” har begge været opført i Herning. Genopsætningen ”Julemonster” blev købt af Ishøj Kommune og har udelukkende været opsat der.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Tilskud fra Herning Kommune til Operaen i Midten på 880.000 kr. i 2014 er korrekt medtaget i regnskabet.

 

Årsregnskabet for 2014 er godkendt af Holstebro Kommune, som er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2014 for Operaen i Midten tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Grønt regnskab 2014 - Kultur- og fritidsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet omfatter både kommunale aktiviteter og aktiviteter inden for kommunegrænsen, der berører borgere og virksomheder.

 

Direktionen har evalueret ”Grønt Overblik” på møde den 16. april 2015 og indstiller det til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 22. juni 2015

 

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.

 

Endelig er det en af kommunens forpligtelser, som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 

Væsentlige temaer fra Grønt regnskab 2014:

Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet fra 1. maj under: På Tværs, Grøn Kommune. Temarapporterne er først offentlige tilgængelige efter endelig politisk vedtagelse.

 

Klima og energi

Udledningen af CO2 falder både fra kommunale aktiviteter og fra hele kommunen - borgere og virksomheder.  Det sker blandt andet fordi der kommer mere og mere vedvarende energi ind i el- og varmeproduktionen i Herning Kommune. I 2014 er der fx etableret 20.000 m2 solvarmeanlæg i Vildbjerg og påbegyndt etablering af i alt godt 20.000 m2 sol-varmeanlæg i Aulum og Haderup. Reduktionen har dog samlet set ikke været helt stor nok til at vi når Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015.

 

Energiforbrug og CO2 i kommunale bygninger

Takket være øget vedvarende energi i energiforsyningen, sammen med energibesparelser og strukturændringer, er CO2-udledningen fra kommunens bygninger faldet med 6% fra 2013 til 2014. Målet er 3,5% reduktion om året hvert år fra 2007 – 2015. Den gennemsnitlige reduktion har i hele perioden været 2.7%. CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale ejendomme udgør 64% af kommunens samlede udledning.

 

CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale bygninger

 

I 2014 har Kommunen haft fokus på energiforbrug på flere områder, blandt andet LED, som er en ny belysningsteknologi med flere fordele: Stor energieffektivitet, lang holdbarhed, færre miljøskadelige stoffer, og belysningsmæssige fordele. I Herning Kommune vælger vi i højere og højere grad LED. I 2014 har vi valgt LED i blandt andet demensafsnittet på det nye Fuglsangsø¸ Plejecenter, hvor lyset indstilles til at følge solens dagsrytme. Det er forventningen, at det kan have en sundhedsmæssig effekt, og samtidig er det den mest miljøvenlige belysning. Også i det nye bibliotek i Herning by er der valgt LED- belysning.

 

Projektet ”Energitjekket” er en anden indsats, der er igangsat i daginstitutionerne i 2014. Her finder man, sammen med børnene, energibesparelser ved at ændre vaner i det dagli-ge. Indsatsen er blandt andet igangsat for at nå kommunens mål om at reducere CO2- ud-ledningen.   

 

Transport

En væsentlig årsag til at CO2 reduktionen ikke falder hurtigere end den gør er transporten. Antal kørte km i kommunen som geografisk område er steget 6,2 % fra 2013 til 2014. At gøre noget ved den øgede biltrafik, kræver en indsats fra både staten, trafikselskaberne, kommunen, borgerne og virksomhederne.

Kommunen kan dog sagtens gøre noget for at trække i den rigtige retning: trafikplanlægning, cykelfremme gennem projektet ”Herning Cykler” og forbedring af kollektiv trafik, er nogle af de redskaber kommunen har til rådighed. I 2014 har kommunen fx indgået en incitamentsaftale med busselskabet ”Midttrafik” der betyder, at der udbetales bonus til Midttrafik ved flere passagerer i bybusserne.

 

For kommunale aktiviteter er det ligeledes transporten sammen med vejbelysning der bestemmer, hvor hurtigt CO2-udleningen falder. I de senere år har udledningen fra kommunal transport været stigende. I 2014 er den dog faldet med 1%. Det skyldes optimering af den taxakørsel kommunen afholder for borgerne, og viser at redskaber som optimering af kørsel, flådestyring af kommunens bilpark mv. kan være med til at nedbringe CO2-udlednigen og samtidig give økonomiske fordele.

 

CO2-udledning fra transport*

2013

Ton CO2

2014

Ton CO2

Ændring

fra 2013 til 2014

Renovation

451

461

2%

Bybusser

1048

1078

3%

Taxa

326

212

-35%

Kommunale biler

734

757

3%

Tjenestekørsel i private biler

489

503

3%

 

3048

3011

-1%

* Non-road kørsel med maskiner hos Drift af vej og park er ikke medregnet.

 

Genbrug og affald

I Herning Kommune er der i 2014 udarbejdet et forslag til en ny affaldshåndteringsplan. Den beskriver bl.a., hvordan vi kan nå fra de nuværende 34% genanvendelse her i kommunen, til de 50% i 2022, som er regeringens krav i ressourcestrategi ”Danmark uden affald I”. Planen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i første halvdel af 2015.

 

Nogle af de indsatser der arbejdes med i Genbrug og Affald, for at få en højere genanvendelsesprocent er kampagne og fokusuge for at få borgerne til at sortere rigtigt blandt andet på genbrugspladsen. Også børnene involveres gennem besøg på genbrugspladsen og i  2015 igangsættes projektet ”Skraldiaden” med leg, læring og teater om at skrald er en ressource – for 1000 børn i kommunen, i et samarbejde mellem Genbrug og Affald og Børn og Unge forvaltningen.

 

Energiforbrug fra bygninger

I temarapport om ”Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne – Energiforbrug” kan forbrug af el, vand og varme ses for byggeri og drift af haller, bibliotek og andre bygninger under KFU.

 

Den samlede fordeling af CO2 udledningen for Herning Kommunes egne ejendomme er vist i figuren nedenfor. Som det fremgår, er den største udleder skolerne, som samtidig udgør 39% af bygningsmassen.

 

 

LED belysning og ny intelligent belysning på bibliotekerne

I Herning Kommune vælger vi i højere og højere grad LED. I 2014 har vi valgt LED i det nye bibliotek i Herning by, hvor der er behov for at kunne justere lysstyrke, og hvor det passer godt til det højloftede rum. Der er etableret nyt lys i bibliotekerne i Hammerum, Vildbjerg og Aulum. Bibliotekerne gik i 2012 over til at have åbent med selvbetjening, hvilket har medført længere åbningstid og deraf øget elforbrug. Ny intelligent belysning medfører, at lyset kun er skruet op, når der er brugere i biblioteket og kun i de områder, som benyttes. Resultatet af den nye belysning har været, at hvor stigningen fra 2012 til 2013 var på 71%, så er stigningen fra 2012 til 2014 på 26%. At forbruget af el i 2014 stadig er højere end i 2012 skyldes den øgede åbningstid på de tre biblioteker, hvorved det kræves, at der er tændt lys i flere timer end tidligere. Den nye belysning opfylder tillige de nutidige krav til lysstyrke, som ikke var opfyldt alle steder tidligere.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og fritidsudvalget godkender Grønt Overblik - det grønne regnskab for 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. marts 2015 og det forventede regnskab for 2015.

Sammenfattende viser opfølgningen

 • at der vedr. driften forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.,
 • at der vedr. anlæg forventes et merforbrug på 24,5 mio kr., som vil blive finansieret af forventede overførsler fra 2014 på ialt 43,4 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer. 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:
 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) som kan henføres til flg. forhold:

 • Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. driften af de udendørs idrætsanlæg - primært på grund af en markant stigning i dækningsafgiften (ejendomsskatter) af de kommunalt ejede boldbaner m.v.
 • Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. midler disponeret til fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg - overføres til anlægsbudgettet ved regnskabsafslutningen.

  
Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbug i 2015 på 24,5 mio. kr., som vil blive finansieret af forventede overførsler fra 2014 på ialt 43,4 mio. kr.

Efter indregning af de forventede overførsler forventes et samlet mindreforbrug på anlægsområdet på ca. 19 mio. kr., der kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 4.078.000 kr. til en række projekter i 2015 kr., og indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 4.078.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50 i 2015.

 

 • Herudover giver den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen en merindtægt på 2.074.000 kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 2.074.000 kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50 i 2015.  

 

Bibliotekernes projekter og bevillinger er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møder henholdsvis den 16. marts og den 7. april 2015, hvor det blev besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i denne budgetopfølgningssag, hvilket er nærmere specificeret i vedlagte økonomiskema.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj.
at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb vedr. Herning Bibliotekerne foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om ungepuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om administrative bevillinger fra Ungepuljen i perioden 1. februar til 27. april 2015.

 

Der er bevilliget tilskud til flg. kulturaktivitet i perioden:

 • La Vida Loca. Danse- og musikevent for alle unge i Herning Kommune. Der var danseinstruktør, livemusik og DJ. Musikken var latinamerikansk salsa, merengue, latin jazz og cumbia. Arrangementet fandt sted 25. april på Kontrast. Budgettet for arrangementet var ca. 6.000 kr.. Der blev opkrævet entré, og det regnskab er endnu ikke gjort op. Der er givet tilsagn om op til 5.000 kr. til Sandra Marina Bergkjær. Tilskuddet udbetales, når entréindtægterne er gjort op.

 

 • Improvisationsteater om livet på landet i 1920erne. I forbindelse med dyrskuet i Aulum 8. august er en gruppe unge i gang med at planlægge teater om en families liv i 1920. De regner med at cirka 10 personer deltager, og mange af dyrskuets gæster får en god oplevelse. Der søges om tilskud til forplejning af de medvirkende og indkøb af kostumer. De unge har fået kontaktoplysninger på Herning Kommunes amatørteaterforeninger,som alle har kostumelagre. De unge kan derfor holde omkostningerne nede. Der er bevilliget 2.500 kr. til Michelle Rahbæk Nielsen.  

 

Der er i år tidligere bevilliget tilskud til:

 • Unges opsætning af "Slavepiskerens Datter" - 5.000 kr.

 

Der resterer efter udbetaling af tilskuddene 37.500 kr. af Ungepuljen for 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Fraværende i Kultur- og Fritidsudvalget - 4. maj 2015:
Ingelis Sander

 

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen