Kultur- og Fritidsudvalget

Hvem sidder i Kultur- og Fritidsudvalget, og hvad laver de?

Se dagsordner og referater.
Få en mail, når der er ny dagsorden eller referat.

Tjek mødekalenderen.

Udvalgets medlemmer

 • Formand
  Johs. Poulsen (B)
 • Næstformand
  Dann Karlsen (V)
 • Ingelis Sander (V)
 • John Thomsen (V)
 • Johs. Videbæk (V)
 • Lone Nielsen (G)
 • Ernst B. Knudsen (G)

Udvalgets opgaver

 • Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner
 • Voksenundervisning i fritiden
 • Fritidstilbud for børn og unge
 • Biblioteksvæsen, herunder pligtaflevering af offentliggjort materiale
 • Lokalhistorisk arkiv og sognearkiver
 • Museumsforhold
 • Musikskoler og andre musikaktiviteter
 • Skoler med andet kunstnerisk formål, herunder billedskoler
 • Teater- og biografforhold, herunder egnsteater
 • Kunstudstillinger og andre kunstneriske aktiviteter
 • Udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale ejendomme til foreninger m.v.,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, kommunale idrætsanlæg m.v. og andre fritidsfaciliteter, herunder Herning Svømmehal, samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift i form af arrangementer på Herning Torv
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Kontaktinfo

Charlotte Sørensen
Chefsekretær
Tlf.: 96 28 85 16
Mobil: 21544057
Send e-mail til bekcs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.