Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

18. Regnskab 2011, herunder overførsler 2011-2012 på Forebyggelsesudvalgets område

19. Forårsopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område

20. Forslag til nye mål for budget 2013 samt målopfølgning for 2011, Forebyggelsesudvalgets område

21. Øget indsats overfor overvægt

22. Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2011

23. Endelig prioritering af forebyggelseshandleplanen

24. Konference om forebyggelseshandleplanen

25. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer