Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

11. Afslutning af projekt "Sundt samspil" indsats for kronisk syge børn og unge

12. Etablering af folkesundhedshus

13. Forårsbudgetopfølgning 2017 på Forebyggelsesudvalgets område

14. Budget 2018 - Budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

15. Status forebyggelseshandleplan version 2.0 pr. 31. marts 2017

16. Status sundhedsfremmeindsatser igangsat af Forebyggelsesudvalget i 2015 og 2016

17. Økonomisk overblik

18. Boligsocial helhedsplan 2017 - 2021

19. Ansøgning om midler til kompetenceudvikling og netværksdannelse i projekt Trivsels Smiley

20. Ansøgning om midler til kompetenceudviklingsforløb på Herningshom Erhvervsskole

21. Projektansøgning til forprojekt - "Samskabelse - bo, lev og lær, fysiske rammer, der understøtter recovery og inklusion"

22. Ændring af mødedato

23. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer