Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

17. Økonomisk overblik

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Økonomisk overblik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er en række ansøgninger om midler på forebyggelsesudvalget, hvorfor administrationen har udarbejdet et overblik over nuværende disponerede indsatser og hermed hvad der er af tilbageværende midler.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har et budget til forskellige sundhedsfremmende indsatser. En del af pengene er afsat til indsatser i regi af forebyggelseshandleplanen med konkrete sundhedspolitiske indsatser. Overordnet ser økonomien således ud excl. overførsler:

 

 

I forbindelse med overførselssagen 2016 er der overført 3,521 mio. kr. som også kan anvendes til indsatser. Der forudsættes at mindreforbruget i kommende år, også kan indgå i overførselssagen.

 

Det betyder, at med de nuværende allerede besluttede indsatser og de nuværende ansøgninger ser økonomien ud som i nedenstående oversigt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.