Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

19. Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2017

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på mål for 2017 på Forebyggelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2017 skal der følges op på, om de politiske mål for 2017 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 23.-24. april 2018.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 19, Forebyggelse:

 

  •  Implementering af sundhedspolitikkens vision, mål og værdigrundlag. (Forebyggelseshandleplanen)

 

Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse. I et særskilt punkt på dagsordenen gives en mere detaljeret opfølgning på de enkelte tiltag i forebyggelseshandleplanen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningen drøftes og godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Målopfølgning for SO 19 - 2017 Forebyggelseshandleplan