Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

15. Forebyggelsesudvalgets studietur 2018

Sagsnr.: 27.12.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Forebyggelsesudvalgets studietur 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til datoer og rejsemål for Forebyggelsesudvalgets studietur i efteråret 2018 fremsættes til godkendelse.

Sagsfremstilling

 

Forebyggelsesudvalget har tidligere udtrykt ønske om at gennemføre en studietur i efteråret 2018.

 

Administrationen foreslår, at studieturen gennemføres onsdag den 10. oktober 2018 til og med lørdag den 13. oktober 2018 (hjemrejsedag).

 

Administrationen foreslår, at målet for studieturen er Reykjavik i Island, hvor en målrettet forebyggelsesstrategi har medført,

at byen topper listen over de sundeste unge mennesker i Europa. Det foreslås, at et af besøgsmålene bliver Reykjavik Kommune

for at høre om indsatsen og dens effekt på de unges ryge- og alkoholvaner.

 

Studieturen bliver arrangeret af Dansk Kulturinstitut.

 

Forebyggelsesudvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for foreløbigt program samt budgetoverslag for studieturen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender de foreslåede datoer for studieturen
at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med Island som rejsemål.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Forebyggelsesudvalget ønsker undersøgt, om rejsen kan foretages primo maj 2019. Hvis ikke, fastholdes de foreslåede datoer. Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med Island som rejsemål.