Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

10. Præsentation af sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" for Herning Kommune

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Præsentation af sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" for Region Midtjylland præsenteres ved en konference den 14. marts 2018. DEFACTUM, der har udarbejdet sundhedsprofilen, præsenterer på udvalgsmødet de specifikke resultater for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at præsentationen drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Præsentationen drøftedes.