Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

39. Opsøgende gadearbejde i Herning Kommune

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Opsøgende gadearbejde i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Marianne Rasmussen Rahbek

Sagsresume

På Forebyggelsesudvalgets møde den 28. maj 2018 rejstes spørgsmål om sikkerheden i nattelivet i Herning Kommune. På denne baggrund er de forskellige aktører adspurgt om dette, og deres tilbagemelding forelægges udvalget.

Sagsfremstilling

Der er ikke udfordringer med utryghed på gaderne i Herning Kommune generelt i øjeblikket. Fra seneste møde i ”Trygt Natteliv” ultimo maj 2018 kan refereres, at såvel Natteravne og Restauratørforeningen som Taxi, SSP og politi beretter om en mere rolig maj end almindeligvis.

 

Politiet oplyser i andre sammenhænge, at der er lokalområder, hvor der periodisk har været utryghed på gaderne. Det har været omkring Macdonalds og Shell, Banegården, samt i områderne Holtbjerg, Gullestrup, Sønderager/Brændgårdsområdet, men dette er adresseret. Her patruljeres oftere, DOT’erne (Det Opsøgende Team) kommer oftere i disse områder, ligesom der er lokale natteravne og opsøgende gadearbejde (OG) at finde her.

 

I forbindelse med den forhåbentlige vedtagelse af en udvidelse af den nuværende boligsociale helhedsplan, Plads Til Forskel, vil Opsøgende Gadearbejde (OG) også blive en aktivitet i Sønderager/Brændgårdsområdet.

 

Der er et godt og velkoordineret samarbejde mellem aktørerne der laver opsøgende gadearbejde, som det er præsenteret bilaget samt med SSP, politiet, Center for Børn og Læring, Folkeskolerne i områderne, Center for Børn og Forebyggelse samt Ungeenheden. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Gademedarbejdere