Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 10. juni 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

25. Den nationale slutevaluering på statspuljeprojektet "Vægtstop" og statusevaluering af "Vægtstop 2011-2013" i Herning Kommune

26. Rigsrevisionens beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

27. Plan for det videre arbejde med forebyggelsespakkerne - fase 1 og 2

28. Status for graviditetsbesøg

29. Orientering om "effektiv kommunal forebyggelse - med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser"

30. Høring af Region Midtjyllands Sundhedsplan

31. Naturpolitik i høring

32. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer