Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

37. Arv til forebyggelse og/eller rehabilitering på hjerteområdet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Arv til forebyggelse og/eller rehabilitering på hjerteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Hjerteforeningen, som har modtaget en arv fra en person fra Herning. En del af arven skal bruges til forebyggelse/rehabilitering på hjerteområdet i lokalområdet 7400 Herning.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen skriver til Herning Kommune, at testator har efterladt en arv, hvoraf ca. 1 mio. kr. skal anvendes til forebyggelse/rehabilitering i Herning-området. Testamentet har følgende ordlyd:

 

Det er mit ønske, at Hjerteforeningen anvender en ikke ubetydelig del af beløbet til støtte til rehabilitering i lokalområdet 7400 Herning eller til forebyggelse, det vil sige aktiviteter om sund mad og motion i lokalområdet. Det er endvidere mit ønske, at arven i øvrigt anvendes til forskning.

 

Herning Kommune holder i januar 2016 møde med hjerteforeningen om anvendelsen af arven.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.