Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

18. Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynge)

19. Herning Kommunes rygestoptilbud får EU-anerkendelse

20. March mod ensomhed

21. Orientering om indsatser til unge i UngMod 24/7

22. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer