Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

20. March mod ensomhed

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-21 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

March mod ensomhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X


X


X


X


Øvrige sagsbehandlere: Sune Sylvester Madsen

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen anslog tilbage i 2016, at flere end 380.000 voksne og over 20.000 børn i Danmark hvert år føler sig svært ensomme og at ensomhed koster samfundet over otte milliarder årligt.


Konceptet - March mod Ensomhed er udarbejdet af Patrick Cakirli. Hvert år, siden 2017, gennemfører Patrick "March mod Ensomhed". Patrick Cakirli er en privatperson, der har haft en opvækst på skiftende opholdssteder og hos plejefamilier. Hans egen ensomhedsfølelse har dannet grobund for hans store indsats mod ensomhed. Konceptet indebærer at Patrick Cakirli går/marcherer gennem Danmark, men han går/marcherer ikke uden følgeskab af andre. På den måde bliver gåturen/marchen et symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.


Sideløbende med marchen samles penge ind til March mod Ensomheds Landsindsamling. Pengene går til støtte af landsdækkende og lokale initiativer, der forebygger og afhjælper ensomhed.


Patrik Cakirli har henvendt sig til Herning Kommune med forespørgsel om hvorvidt kommunen ønsker at støtte " March mod Ensomhed" i 2021.

Sagsfremstilling

Hvert år, siden 2017 har Patrick Cakirli fået følgeskab på sin "March mod Ensomhed". Han vandring går hvert år gennem det meste af Danmark, og vandreturen i 2021 starter på strækningen fra Nexø til Rønne på Bornholm. Derfra går han gennem Nordsjælland, København, Midt- og Sydsjælland til "Sydhavsøerne" videre over Langeland, Tåsinge og rundt på Fyn. Op gennem Sønder-, Øst- og Nordjylland - og sidst ned gennem Vestjylland til Esbjerg.


Den 4. samt den 6. oktober 2021 vandrer Patrick Cakirli i Herning Kommune. Patrick Cakirli skal vandre 25 kilometer fra Haderup Kirke til Holstebro Rådhus den 4. oktober. Herefter vandrer han 24 kilometer fra Herning Rådhus til Brande den 6. oktober.


Herning Kommunes støtte til "March mod Ensomhed" består i forskellige tiltag;

  • Herning kommune medvirker til at skabe opmærksomhed om "March mod Ensomhed" på kommunens hjemmeside, sociale medier og med hjælp fra Frivilligcenter Herning
  • Borgere og politikere opfordres til at tage del i marchen og de fælles arrangementer, der afvikles i forbindelse med marchen
  • Herning Kommune arrangerer fælles arrangement med spisning den 3. oktober på 7-eren i Haderup og på Huset No. 7 den 5. oktober i forbindelse med Patrick Cakirli´s ankomst til kommunen og i forbindelse med afgang fra kommunen den efterfølgende dag.
  • Herning Kommune arrangerer overnatning for Patrick Cakirli i forbindelse med vandringerne i Herning Kommune.


Udgifterne til afvikling af fælles arrangementer og overnatning for Patrick Cakirli afholdes af Kultur-og Fritidsudvalget.


Nærværende sag behandles den 30. august 2021 i både Forebyggelsesudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter vil der blive orienteret
om støtten til "March mod Ensomhed" i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.