Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

19. Herning Kommunes rygestoptilbud får EU-anerkendelse

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Herning Kommunes rygestoptilbud får EU-anerkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes rygestopindsats er indstillet som et eksempel på rygestoptilbud i EU´s nye folkesundhedsprogram. Efter opfordring fra Afdelingen for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland blev Herning Kommunes og de øvrige vestklynge-kommuners rygestoptilbud præsenteret i EU som et eksempel på "Best practice" på området. Administrationen orienterer hermed udvalget om den positive vurdering af kommunens rygestoptilbud.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har succes med en rygestopindsats, hvor rygestopmedicin tilbydes i forbindelse med kommunal rygestoprådgivning til storrygere. Storrygere er rygere, der ryger mere end 15 cigaretter dagligt. Undersøgelser viser, at rygestopmedicin i forbindelse med rygestoprådgivning er den mest effektive metode til et rygestop. Kombineret rådgivning og medicinsk behandling fordobler succesraten i forhold til blot at tilbyde rådgivning.


Herudover har et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere til rygestoptilbud ved hjælp af kort information om rygestoptilbuddet og elektroniske henvisninger til tilbuddet øget deltagerantallet. I 2020 blev der henvist 172 patienter til rygestoptilbuddet i Herning Kommune fra forskellige hospitalsafdelinger og de praktiserende læger, på baggrund af information om rygestoptilbuddet og den elektroniske henvisningsmulighed. Før projektet henviste alment praktiserende læger og sygehus ikke til kommunalt rygestoptilbud.


På Forebyggelsesudvalgsmødet den 30. januar 2017, punkt 3, besluttede udvalget af videreføre de positive resultater af projektindsatsen/storrygerprojektet til drift i kommunens forebyggelses- og sundhedsfremmeteam.


Rygestoptilbuddet og særligt det øgede samarbejde med praktiserende læger og sygehus har gennem udvælgelsen af "Best practice" tilbud i EU fået international anerkendelse og er præsenteret for de øvrige EU-lande. Der var i alt indsendt 43 indstillinger, hvoraf 16 var udvalgt som "Best practise" tilbud.


Den 29. - 30. juni 2021 er Herning Kommunes rygestoptilbud blevet præsenteret for de øvrige EU-lande sammen med de 16 udvalgte indstillinger. Præsentationen foranledigede en god dialog og nysgerrighed på både praksis og i hvilken grad vores praksis kan overføres til andre EU-lande.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.