Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Valg af Forebyggelsesudvalgets udvalgsformand og -næstformand

2. Praksis for udsendelse af dagsordner til Forebyggelsesudvalget

3. Introduktion til Forebyggelsesudvalgets område

4. Opfølgning på Byrådets introseminar

5. Mål og arbejdsmetode for Forebyggelsesudvalget 2018-2021

6. Projektmidler til "Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder"

7. KL's forebyggelsesstrategi

9. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

8.