Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

4. Opfølgning på Byrådets introseminar

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Opfølgning på Byrådets introseminar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådsseminaret den 8. og 9. januar 2018 blev gennemført cafédrøftelser. Input herfra drøftes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at input drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Input blev drøftet.

Bilag

  • Introseminar - opsamling FOU