Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

5. Mål og arbejdsmetode for Forebyggelsesudvalget 2018-2021

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Mål og arbejdsmetode for Forebyggelsesudvalget 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med ny valgperiode drøfter Forebyggelsesudvalget mål og arbejdsmetode for udvalgets virke.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har udover kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ansvaret for boligsocialt arbejde samt sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af Herning Kommune. Forebyggelsesudvalget skal derfor samarbejde med de øvrige fagudvalg.

 

Sundhedspolitikken danner rammen for Herning Kommunes fokusområder i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsprofilen fra Region Midtjylland fortæller, hvilke sundhedsudfordringer der er i Herning Kommune. Sundhedspolitikken og sundhedsprofilen giver dermed tilsammen en pejling på, hvilke områder der kan indledes samarbejde med de øvrige fagudvalg omkring med henblik på optimering af folkesundheden i Herning Kommune. Det kan fx gøres ved at afholde temadrøftelser med udvalgte fagudvalg for at afdække, hvor et samarbejde giver mening.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter sine mål og arbejdsform
at administrationen udfra drøftelsen udarbejder en plan for udvalgets fremtidige arbejde.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udvalget ønsker temadrøftelser som arbejdsform. Med udgangspunkt i fx sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017", KL's forebyggelsesudspil, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og Herning Kommunes sundhedspolitik ønsker udvalget at tage en række temadrøftelser om forskellige emner, herunder temadrøftelser med andre fagudvalg.