Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

6. Projektmidler til "Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder"

Sagsnr.: 29.09.00-Ø34-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektmidler til "Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 X

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået nationale puljemidler til at gennemføre projektet ”Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder”.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået tilsagn om 939.000 kr. til at gennemføre projektet ”Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder”. Projektets formål er at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom i to udvalgte boligområder: Holtbjerg og Lyngbyen i Gullestrup. Projektets målgruppe er således socialt udsatte og sårbare borgere i de to boligområder.

 

Projektet skal medvirke til at videreudvikle og tilpasse Herning Kommunes rehabiliterings- og sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte grupper. Det skal bl.a. ske ved at arbejde proaktivt og opsøgende i forhold til borgere bosat i de to boligområder. Videreudvikling af de sundhedspædagogiske redskaber - med fokus på de særlige udfordringer, der kan være i mødet med sårbare og udsatte borgere - spiller ligeledes en central rolle i projektet. Målet med projektet er at tilbyde en fremskudt sundhedsindsats, hvor den afklarende samtale og de forebyggende- og sundhedsfremmende tiltag tænkes sammen med det boligsociale arbejde.

 

Projektet er en del af implementeringen af den sundhedspolitik, som Herning Byråd vedtog i 2015. Sundhedspolitikken sætter fokus på sundhedsfremme og forebyggelse blandt sårbare og udsatte grupper.

 

Projektets økonomi

Midlerne til projektet kommer fra puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Puljen er udmøntet som en del af finansloven for 2015, og har som formål at styrke den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. 

 

I forbindelse med projektet har Herning Kommune en egenfinansiering på 537.000 kr. for hele projektperioden. Projektets samlede budget er således på 1.476.000 kr.

 

Sundhedskonsulent Ellen Aavad Holm deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning
at der meddeles indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 450.000 kr. i 2018, 480.000 kr. i 2019 og 9.000 kr. i 2020, serviceområde 19, Forebyggelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

  • Projektansøgning - Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boliområder