Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

2. Praksis for udsendelse af dagsordner til Forebyggelsesudvalget

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Praksis for udsendelse af dagsordner til Forebyggelsesudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert enkelt fagudvalg bestemmer selv, hvordan formen skal være i forhold til at få udsendt dagsordner. Forebyggelsesudvalgets praksis er, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag elektronisk.

 

Sagsfremstilling

Alle dagsordner, bilag og referater forefindes digitalt på den web-baserede platform, First Agenda. Dagsordner til Forebyggelsesudvalget udsendes digitalt tirsdag inden mødet, dvs. 4 hverdage inden mødet.

 

Udvalgene bestemmer selv sin praksis. Enkelte udvalg har tradition for brug alene af den digitale dagsorden.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at praksis fastholdes - subsidiært at bilag / dagsorden også sendes i papir.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udvalget ønsker dagsorden tilsendt i papirform. Denne skal foreligge senest lørdag før udvalgsmødet. Dagsorden offentliggøres desuden i elektronisk form senest fire dage før udvalgsmødet.