Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 28. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

1. Orientering om #Ung Uden Filter

2. Regeringens udspil til sundhedsreform

3. Analyse af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

4. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer