Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 28. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

3. Analyse af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sagsnr.: 29.06.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Analyse af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udgifterne til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen har været stigende over en årrække. Der er udarbejdet et teknisk-administrativt notat, der belyser årsagerne til dette. Det bemærkes, at kommunerne igennem et stigende bloktilskud er blevet kompenseret for stigningen i udgifter til kommunal medfinansiering.

Sagsfremstilling

Det administrative notat viser, at stigningen i udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen skyldes flere ting, bl.a. en omlægning af takstsystemet og en aktivitetsstigning. Herning Kommune er i lighed med de øvrige kommuner kompenseret for dette i bloktilskuddet, og prognosen for Herning Kommune viser, at der i 2018 forventes et overskud på ca. 22 mio. kr.

 

Udviklingen i resultatet for Herning Kommune har været overskud på 10,5 mio. kr. i 2016, 19,3 mio. kr. i 2017 og forventet 22,3 mio. kr. i 2018. For de øvrige kommuner i Vestklyngen, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Ikast Brande Kommuner er udviklingen under ét gået fra et overskud på 16,4 mio. kr. i 2016, 36,1 mio. kr. i 2017 til et forventet overskud i 2018 på 28,6 mio. kr.

 

Udviklingen har været relativt positiv for Herning Kommune. Herning Kommune udgør indbyggermæssigt ca. 30% af Vestklyngen, mens Herning Kommunes andel af overskuddet for kommunal medfinansiering i klyngen udgør 39% i 2016, 35% i 2017 og forventet 44% i 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Pkt 8 KMF-notat (003)