Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 28. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

1. Orientering om #Ung Uden Filter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Orientering om #Ung Uden Filter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

  x

 

  x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Landsindsatsen EN AF OS har i samarbejde med Herning Kommune planlagt arrangementet #Ung Uden Filter, der sætter fokus på mental mistrivsel. Arrangementet finder sted den 20. februar 2019 i Huset no. 7. Arrangementet er for alle elever i ungdomsuddannelse eller i forberedende uddannelsesforløb, lærere, studievejledere samt relevante medarbejdere fra kommunen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Hvem er EN AF OS?

Landsindsatsen EN AF OS er en national oplysningskampagne med målrettede regionale og lokale aktiviteter. Indsatsen beskæftiger sig med fem overordnede indsatsområder, hvor målgrupperne er brugere og pårørende, unge (især under uddannelse), arbejdsmarkedet, personale på sundheds- og socialområdet, medierne og den brede befolkning.

 

Landsindsatsen EN AF OS begyndte den 10. oktober 2011 og fortsætter indtil videre frem til 2020. Bag kampagnen står Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af partnerne: PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, TrygFonden, Danske Regioner, KL, Social- og Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

 

EN AF OS arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom.

 

Hvad handler #Ung Uden Filter om?

Til #Ung Uden Filter-arrangementet droppes filteret, og der tales åbent om det, der er svært, fx ensomhed, stress og selvskade. Fakta er, at de fleste unge i perioder oplever mental mistrivsel, og i en klasse er der i gennemsnit tre elever, som vil udvikle en psykisk sygdom. Det kan bl.a. være vanskeligt at gennemføre en ungdomsuddannelse med en psykisk sygdom, eller hvis et familiemedlem eller en ven til den unge har en psykisk sygdom.

 

#Ung uden Filter skal ikke ses som et enkeltstående arrangement, men som et tema, der kan bruges i undervisningen på ungdomsuddannelserne/de forberedende uddannelsesforløb. Derfor har PsykInfo Midt, der er tovholder på arrangementet, udarbejdet undervisningsmateriale om dialog om psykisk sundhed.

 

EN AF OS har udvalgt tre kommuner til arrangementet. Arrangementet er allerede afholdt i Hedensted Kommune og Horsens Kommune i foråret 2018, og vil nu afholdes i Herning Kommune den 20. februar 2019.

 

Planlægningen af #Ung Uden Filter

Arrangementet i Herning Kommune er planlagt af PsykInfo Midt i samarbejde med konsulenter fra Kultur og Fritid, Center for Børn og Læring, Sundhed og Ældre, leder af Ungevejledningen, leder af Headspace og repræsentanter fra tre af ungdomsuddannelserne.

 

Klasser/hold fra HF, Produktionsskolen og Herningsholm Erhvervsskole deltager i arrangementet. Der vil samlet ca. deltage 300 elever, lærere, studievejledere og medarbejdere.

 

Økonomi

EN AF OS dækker alle økonomiske udgifter til arrangementet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalgt tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Program
  • Plakat
  • Invitation