Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 25. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

13. Budget 2021 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

14. Forårsopfølgning 2020 på Forebyggelsesudvalgets område

15. Politiske årsmål

16. Status på igangværende indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget

17. Status på forebyggende indsatser i regi af Selvhjælp Herning

18. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer