Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 25. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

14. Forårsopfølgning 2020 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2020 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på Forebyggelsesudvalgets område.

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,653 mio. kr.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

I nedenstående tabel bliver afvigelsen målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

Forventet regnskab 2020 – drift:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et mindreforbrug på 1,653 mio. kr.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

På den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes balance i 2020, fordi regeringen har valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acontobetalinger, udregnet på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2020.

 

Herning Kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2020:

 

Fastfrysningen af betalinger har været aktuel i både 2019 og 2020. Den skyldes, at de aktivitetsdata, som skulle ligge til grund for beregningen af kommunernes medfinansiering, var mangelfulde.

 

Sundhedsfremme og Forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 6,757 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2019 på 2,111 mio. kr. Der er igangsat indsatser og projekter for i alt 5,746 mio. kr., hvoraf 0,650 mio. kr. forventes afholdt i 2021. Det resulterer i et forventet mindreforbrug på 1,653 mio. kr.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og Byrådet den 22. juni 2020.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.